Zvw-pgb voor verpleging en verzorging afgewezen door zorgverzekeraar? Inzet eigen netwerk niet verplicht - ClientondersteuningPLUS
Zvw-pgb voor verpleging en verzorging afgewezen door zorgverzekeraar? Inzet eigen netwerk niet verplicht

Nieuws > Zvw-pgb voor verpleging en verzorging afgewezen door zorgverzekeraar? Inzet eigen netwerk niet verplicht

Zvw-pgb voor verpleging en verzorging afgewezen door zorgverzekeraar? Inzet eigen netwerk niet verplicht

 

Zorgverzekeraars wijzen aanvragen voor een Zvw-pgb voor verpleging en verzorging soms (deels) af. Zij zijn van mening dat de zorg door het eigen netwerk van de verzekerde opgevangen moet worden.

Sommige zorgverzekeraars hebben in hun Reglement Zvw-pgb (2021) een bepaling als weigeringsgrond aangenomen.

Het Zorginstituut heeft een wettelijke adviestaak en adviseert het SKGZ in geschillen tussen verzekerden en zorgverzekeraars.

Zij hebben dan ook een duidelijk standpunt ingenomen: De wet- en regelgeving van de Zvw biedt geen grondslag om zorg door het netwerk af te dwingen. 

Meer weten over het standpunt van het Zorginstituut?