Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland sluiten akkoord voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg - ClientondersteuningPLUS
Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland sluiten akkoord voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Nieuws > Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland sluiten akkoord voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland sluiten akkoord voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s opgenomen. Hierop worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen. Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026. (bron: VGN)

 

Een van de uitdagingen: wie bepaalt de grenzen van een passend aanbod?

“De inzet van partijen is dat door passende zorg, door meer eigen regie en door efficiëntere inzet van personeel, de kwaliteitsbeleving vanuit cliêntperspectief minimaal gelijk blijft. In overeenstemming met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg staat leren en verbeteren centraal. Hierbij gaan zorgaanbieders en zorgkantoren ook samen op zoek naar de grenzen van een passend aanbod.”

Lees het hele artikel hier