Zorgkantoren moeten zorgvraag in regio blijven specificeren om knelpunten in toekomst op te lossen - ClientondersteuningPLUS
Zorgkantoren moeten zorgvraag in regio blijven specificeren om knelpunten in toekomst op te lossen

Nieuws > Zorgkantoren moeten zorgvraag in regio blijven specificeren om knelpunten in toekomst op te lossen

Zorgkantoren moeten zorgvraag in regio blijven specificeren om knelpunten in toekomst op te lossen

 

Tekorten in het zorgaanbod hebben zorgkantoren al goed in beeld. Om toekomstig tekort in aanbod Wlz-zorg op te lossen moeten zorgkantoren de knelpunten nog verder specificeren en in kaart brengen. 

De toezichthouder adviseert de zorgkantoren om de gemaakte afspraken vast te leggen in de contracten met zorgaanbieders. 

Dit staat in het rapport van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) genaamd: ‘Zorg voor alle Wlz-cliënten. Suting door zorgkantoren op het aansluiten van zorgaanvraag en – aanbod (2021)’.