Zorgen om de zorg - ClientondersteuningPLUS
Zorgen om de zorg

Blog > Blog van ClientondersteuningPlus

Zorgen om de zorg

Steeds vaker maken wij ons zorgen om de zorg en intern hebben wij hier vaak indringende discussies over. De medische technologie heeft zich zo hard ontwikkeld dat chronische ziektebeelden steeds beter behandelend kunnen worden. Een ontzettende mooie ontwikkeling maar ook een ontwikkeling die het nodig maakt dat er keuzes gemaakt moeten gaan worden.

Waar kinderen met een ernstige ziekte vroeger op jonge leeftijd overleden, blijven ze nu leven. (Jong) volwassenen met een ernstige ziekte gaan studeren, willen deelnemen aan de maatschappij en op zichzelf gaan wonen. Doordat de medisch technologie ervoor zorgt dat ze een goede kwaliteit van leven hebben, is dit ook mogelijk. Maar ook senioren met allerlei kwalen profiteren van de vooruitgang op het vlak van de medische technologie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij het aantal meerzorg aanvragen alsmaar zien stijgen. De budgetten die aangevraagd worden, worden hoger en hoger. Als we zo door blijven gaan wordt de zorg onbetaalbaar. 

De zorg die thuis gegeven kan worden is hoog complex. Er zijn cliënten met invasieve beademing, met infusen, tpv, etc etc. Vele slaapkamers verworden tot kleine intensive cares. Ouders en mantelzorgers leren allerlei risicovolle en voorbehouden handelingen. Echter kunnen zij niet jaren achtereen 24/7 zorg leveren aan hun naaste en daarom wordt er ook extern zorg ingekocht.

De eisen waaraan die externe zorgverleners moeten voldoen worden hoger en hoger. De ouders/verwanten zijn meegegroeid met de zorg, de externe zorgverlener niet. Er is dus scholing en intensief inwerken nodig voor deze externe zorgverlener zelfstandig kan werken met de cliënt. Hier hangt een prijskaartje aan voor de cliënt, want die uren moeten wel (deels) betaald worden. De risico’s die bepaalde handelingen met zich meebrengen zijn groot. Dus hangt er een fors prijskaartje aan de zorgverleners die deze hoog complexe zorg thuis komen leveren.

Het alternatief voor zorg thuis is gaan wonen in een instelling. Helaas signaleren wij al enige jaren de trend dat deze hoog complexe zorg niet geleverd kan worden door instellingen. Er zijn cliënten die een lijst hebben van 15-20 aangeschreven zorgaanbieders en geen enkele aanbieder kan passende zorg bieden. Intramuraal wonen is voor meerdere cliënten dus geen alternatief. Thuis de zorg zien te organiseren is dan hun enige optie.

De regels omtrent toekenning van PTZ, Meerzorg of het Persoonlijk Assistentie budget lopen achter deze realiteit aan en leveren steeds vaker discussies op met de zorgkantoren. Het aantal bezwaren tegen (gedeeltelijk) afgewezen toeslag aanvragen is momenteel extreem hoog.

Wij maken ons echt grote zorgen om deze ontwikkeling. Deze cliënten zijn er en dus moet er zorg voor ze geregeld worden is ons uitgangspunt. Graag zouden wij dit samen willen oppakken met alle betrokken ketenpartijen.

Intramuraal worden er nu stappen gezet om toekenning van meerzorg anders te gaan beoordelen. Wij vanuit Clientondersteuning PLUS zouden het toejuichen als het intramuraal ingevoerde morele beraad ook voor de zorg thuis in het leven zou worden geroepen!

Wij steken hierbij onze hand uit in de hoop dat hij aangepakt wordt om dit knellende vraagstuk met elkaar op te gaan pakken.

Namens Clientondersteuning PLUS