Nieuws > Zorg in de laatste levensfase

Zorg in de laatste levensfase

Palliatief terminale zorg (PTZ) wordt deze zorg in het laatste stuk van het leven genoemd. Een belangrijk stuk van je leven waarin goede zorg en ondersteuning van zorgverleners en je naasten van groot belang zijn. Al naar gelang je wens kun je deze periode thuis of in een hospice of instelling doorbrengen. De financiering van deze zorg kan ook op verschillende manieren. Is er al een indicatie Wet Langdurige Zorg dan wordt ook de extra zorg die vaak nodig is hieruit bekostigd. Is deze er niet, dan worden de zorgverleners betaald door de zorgverzekeraar.

ClientondersteuningPLUS wordt vaak gevraagd door thuiszorgorganisaties of clienten en naasten zelf om te helpen bij het regelen van deze zorg en uit te leggen hoe wet en regelgeving in elkaar steekt. Een aantal vragen en onduidelijkheden komen daar regelmatig voorbij, de antwoorden hierop delen we graag.

Terminaliteit Verklaring of terminaal Verklaring

De terminaal verklaring geeft aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan ongeveer drie maanden is. Deze verklaring moest altijd door de behandelend arts worden ingevuld en afgegeven om de inzet van extra zorg in de wijkverpleging (zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (Wlz) te verantwoorden. Dat is niet meer nodig. Daarnaast werd de verklaring door hospices en bijna thuis huizen gebruikt om de toelating tot een hospice/bijna thuis huis te onderbouwen. Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat de terminaal verklaring in deze situaties niet meer standaard wordt opgevraagd. Het is voldoende om deze in het patiëntendossier te hebben. De terminaal verklaring is alleen nog nodig bij het aanvragen van een PGB voor zorg in de palliatief terminale fase. Een terminaal verklaring is 1 jaar geldig of totdat behandelend arts verklaart dat de persoon niet langer terminaal is.

Professionele terminale zorg thuis

De meeste thuiszorgorganisaties die terminale zorg leveren zijn niet gecontracteerd voor de Wet Langdurige Zorg. Tegelijkertijd zijn het wel vaak de enige organisaties die 24-uurs zorg kunnen leveren. Dat kan betekenen dat een indicatie omgezet moet worden in PGB. Een lastig en tijdrovende klus in een periode waarin naasten andere zaken aan hun hoofd hebben. Wij zien zelfs situaties waarin het PGB nog afgehandeld moet worden wanneer de patiënt al overleden is. In deze situaties kan een clientondersteuner uitkomst bieden.

Einde terminale status

Steeds vaker zien wij mensen, die mede dankzij de goede terminale zorg en speciale aandacht, tegen de verwachtingen in, weer opknappen. De behandelend arts verklaart dat de persoon niet meer terminaal is. Dit betekent dat de bekostiging van de extra zorg (PTZ) die ingezet werd, komt te vervallen. In veel gevallen ontstaat vervolgens een groot praktisch probleem, want ondanks dat het beter gaat is er nog steeds veel zorg nodig. Hoe gaan we dit regelen? Welke indicatie is er of is nodig en lukt het om thuis te blijven (en wat is er dan nodig) of toch niet zijn belangrijke vragen die besproken moeten worden. Emoties spelen bij patiënt maar ook bij naasten in deze bijzondere situatie een grote rol, emoties die vaak het handelen in de weg zitten. Een clientondersteuner kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn.

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

De wens van veel mensen is thuis te overlijden. De zorg in de laatste levensfase bestaat voor een belangrijk deel uit begeleiding. Naast professionele zorgverleners kan er een beroep gedaan worden op vrijwilligers. Vrijwilligers die speciaal hiervoor opgeleid zijn leveren dan samen met naasten een bijdrage leveren aan deze begeleiding. Meer informatie hierover op VPTZ en Humanitas. 

Hoe vraag je een coronabewijs op papier aan?

Nieuws > Hoe vraag je een coronabewijs op papier aan?Hoe vraag je een coronabewijs op papier aan? Jouw gezondheid en die van anderen is belangrijk. Daarom vragen sommige landen of plekken om een coronabewijs. Alleen met dit bewijs krijg je toegang. Een bewijs op...

Nieuwe systematiek voor meerzorg profielen per 1 juli 2022

Nieuws > Nieuwe systematiek voor meerzorg profielen per 1 juli 2022 Nieuwe systematiek voor meerzorg profielen per 1 juli 2022   Een meerzorg profiel is, aansluitend op de ZZP’s, een vast budget waarvoor de meerzorg geleverd moet worden. Meerzorg is bedoeld...

Opera theater over de zin van de waanzin

Nieuws > Operatheater over de zin van de waanzin Operatheater over de zin van de waanzin ‘Ik tel. Ik tel de stippen op mijn trui. Ik tel de streepjes op mijn broek. Ik tel de mensen in de supermarkt. Ik tel de mensen buiten op de stoep. Ik tel mezelf.’  De...

Onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb

Nieuws > Eindrapportage van het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb Eindrapportage van het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb   In September 2021 is de eindrapportage van het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb door...

Uitnodiging Veine Dagen

Nieuws > Uitnodiging Veine Dagen 29 en 30 oktoberVeine Dagen   Op 29 en 30 oktober staan wij, ClientondersteuningPLUS, op de Veine dagen. Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan onze stand in de Evenementenhal in Gorinchem. Het is alweer de derde...

Ouder mag zonder voorwaarden pgb beheren én enig zorgverlener zijn

Nieuws > Ouder mag zonder voorwaarden pgb beheren én enig zorgverlener zijn Ouder mag zonder voorwaarden pgb beheren én enig zorgverlener zijn Het zorgkantoor Zilverenkruis mag niet zomaar vooraf voorwaarden stellen aan de betaling van een pgb, waarbij de...

Onderzoek meerzorgregeling

Nieuws > Onderzoek meerzorgregelingOnderzoek meerzorgregeling Resultaten van het onderzoek en bijbehorende brief aan de zorgkantoren. Meerzorg is zorg voor een cliënt met een bijzonder zware zorgvraag. Deze cliënt heeft meer zorg nodig dan waar hij op grond van het...

Inspiratiesessie over onderschatting van intelligentie bij mensen met non-verbaal autisme

Nieuws > InspiratiesessieInspiratiesessie Hans Kroon, cliëntondersteuner bij ClientondersteuningPLUS heeft samen met Ingrid Claasen van OPAZ en buitenlandse experts Michael Kendrick en Eddie Bartnik een bijeenkomst georganiseerd over onderschatting van...

Zorg in de laatste levensfase

Nieuws > Zorg in de laatste levensfaseZorg in de laatste levensfase Palliatief terminale zorg (PTZ) wordt deze zorg in het laatste stuk van het leven genoemd. Een belangrijk stuk van je leven waarin goede zorg en ondersteuning van zorgverleners en je naasten van...

Labelvrije zorg in Centraal Gelderland

Nieuws > transformatie van jeugdzorg en jeugdhulp Labelvrije zorg in de regio Centraal Gelderland: "Wij gaan uit van de hulpvraag"   In de regio Centraal Gelderland vindt op dit moment een transformatie plaats op het gebied van jeugdzorg en jeugdhulp. Niet:...

Wilt u hulp en advies van een onafhankelijke professional? Neem contact op en we gaan direct voor u aan de slag.