Zorg gericht op kwaliteit van leven van het hele gezin - ClientondersteuningPLUS
Zorg gericht op kwaliteit van leven van het hele gezin

“Elk gezin zou er op moeten kunnen vertrouwen dat wanneer zij horen dat hun kind ernstig ziek is en niet beter zal worden, of vastlopen in het systeem, er een organisatie is die zonder poespas helpt om de zorg die noodzakelijk is op zijn plek te krijgen. Zo maak je ruimte voor het gezin om te wennen en leren wat je wel en niet van het zorgsysteem kan en mag verwachten en blijft er aandacht voor het welbevinden van het hele gezin. Zij hebben het recht op behoud van regie over hun eigen leven. Dat is van levensbelang”.

Sarike de Zoeten, (ouder)expert ZEVMB (-18/18+)

Sinds 1 september jl. is Sarike de Zoeten als Content manager toegevoegd aan het expert team van ClientondersteuningPLUS. Sarike heeft van origine een creatieve achtergrond. En is samen met haar partner ouder van de inmiddels 24-jarige Bram en zijn broer en zus. Bram heeft een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB).

In de afgelopen 18 jaar heeft Sarike zich op verschillende manieren ingezet om de zichtbaarheid van- en kennis over mensen met ZEVMB en hun gezin te vergroten. Ze heeft meegewerkt aan onderzoek, documentaires en nieuwsitems over de kwaliteit van de zorg. Sarike staat bekend om haar kritische vragen en openheid over haar zorgen voor haar zoon en haar gezin als voorbeeld voor anderen die tegen dezelfde problemen aan lopen. 

Haar visie is dat waar hulpverleners als vanzelf hun focus richten op het zieke kind, het van groot belang is het vizier ook op de ouders van het gezin te richten. Ouders hebben een zelfde belang, ook wanneer het om complexe zorgvragen gaat. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind en het gezin is de beste plek voor een kind om op te groeien. Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is of vanzelf gaat. Het maakt je bovendien als ouder kwetsbaar. Door als zorgverlener, maar ook als cliëntondersteuner oog te hebben voor het welbevinden van ouders, help je het hele gezin.

Ondersteunen waar nodig en op een manier die werkt!

Als medeoprichter van Stichting 2CU en aanjager van het programma Wij zien je Wel, heeft Sarike zich ontwikkeld tot (ouder)expert ZEVMB (-18/18+). Sarike brengt haar kennis, ervaring én expertise over ZEVMB en gezin bij ons in het team, zodat het ondersteuningsaanbod voor gezinnen van kinderen met (Z)EVMB actueel is en ook actueel blijft!