Kennisgebied > Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs / KDC

 

Dankzij het VN-verdrag Handicap worden de positie van mensen met een beperking versterkt. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als een ider ander. Aan de overheid (gemeente, provincie en het rijk) de taak om te zorgen dat dit ook gerealiseerd wordt.

Ondanks dat er veel geregeld wordt en het feit dat mensen met een beperking er recht op hebben, lopen ouders tegen diverse problemen aan. Dit kan gaan over de schoolkeuze of kinderdagcentrum, de zorg op school, het vervoer naar school en naschoolse opvang. Een aantal van onze cliëntondersteuners hebben uitgebreide kennis en ervaring van dit lastige onderdeel binnen clientondersteuning. Zij weten de juiste instanties te benaderen en kunnen u adviseren en persoonlijk begeleiden.

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.

Sociale rol versterking

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Ook mensen met een beperking hebben tal van mogelijkheden.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Onze kennis zetten we in om te zorgen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

GGZ

Wij verzorgen de indicatie aanvraag bij het CIZ en ondersteunen de cliënt bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie.

Gehandicaptenzorg

Wij helpen iedereen van gezinnen met een kind met een beperking, jongvolwassenen met een LVG-indicatie tot volwassenen en ouderen en zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

Een aantal van onze clientondersteuners is expert in alles waar iemand met hersenletsel mee te maken kan krijgen. Zij helpen bij het omgaan met de veranderde situatie en bij het maken van keuzes.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

Persoons gebonden budget

In beide gevallen en in alle wetten bieden wij ondersteuning bij het aanvragen en opstarten van een PGB.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.