Wlz-clientondersteuning voorafgaand aan indicatie - ClientondersteuningPLUS
Wlz-clientondersteuning voorafgaand aan indicatie

Nieuws > Wlz-clientondersteuning

Wlz-clientondersteuning voorafgaand aan indicatie

 

Het aanvragen van een Wet Langdurige Zorg (Wlz) indicatie bij het CIZ brengt vaak veel vragen met zich mee. Het vergt behoorlijk wat kennis van de Wlz en de manier waarop het CIZ een aanvraag beoordeeld. Daarnaast moet de cliënt voorgelicht worden over de consequenties en keuzes die deze nieuwe indicatie met zich mee brengt. Ook daarvoor heb je enige kennis van de Wlz indicatie nodig. ClientondersteuningPLUS heeft deze kennis in huis en heeft veel ervaring met het aanvragen van deze indicatie voor alle doelgroepen. Van kinderen tot ouderen. Wanneer wij een aanvraag doen worden wij betaald door gemeenten of zorgverzekeraars vanuit het budget mantelzorgmakelaar.

Brief van Minister Hugo de Jonge

Op 17 juli 2020 heeft Minister Hugo de Jonge een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft op zoek te gaan naar een mogelijkheid om organisaties zoals ClientondersteuningPLUS, die gecontracteerd zijn door de zorgkantoren voor het bieden van Onafhankelijke Clientondersteuning Wet Langdurige Zorg, de ruimte te bieden vanuit hun huidige overeenkomsten om clienten te helpen bij het oriënteren, het voorbereiden op en het aanvragen van een Wlz-indicatiebesluit door het CIZ. Hierdoor kunnen cliënten in hun keuzeproces op weg naar (langdurige) zorg ondersteuning inroepen van Clientondersteuners Wlz zoals ClientondersteuningPLUS.

Lees de brief van Hugo de Jonge hier.

Caroline van der Hek, directeur van ClientondersteuningPLUS: “Wij zijn hier heel blij met dit voornemen en houden dit nauwlettend voor u in de gaten. Tot die tijd kunt u ook al een beroep ons doen. Wij helpen u graag bij het aanvragen van Wlz-indicatie bij het CIZ.”