Wet zorg en dwang (WZD) - ClientondersteuningPLUS
Wet zorg en dwang (WZD)

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. De Wzd regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals bv dementie). Deze wet regelt onvrijwillige zorg en dat is een breed begrip: van eten geven terwijl zij weigeren, bezoek weigeren wanneer de cliënt dat wel graag wil, tot zonder overleg cliënten in hun kamer sluiten of via monitoringssystemen in de gaten houden. 

Deze wet zou een enorme vooruitgang moeten bieden, omdat de rechten van cliënten en ‘zorgvuldig handelen’ voorop staan. Het is een verandering in de zorg die de cliënt centraal stelt. Deze wet zorgt ervoor dat dwang een laatste middel is en niet langer als een ‘gewone’ handeling wordt gezien. Toch blijkt het soms lastig om de WZD goed uit te voeren.

Wat als je denkt dat de wet niet goed wordt uitgevoerd?  

Stel, je voelt je als cliënt en verwant gedwongen om iets tegen je zin of onvrijwillig te doen? Misschien is het dan goed om te weten dat jij en je vertegenwoordiger altijd contact op kunnen nemen met de cliëntvertrouwenspersoon WZD (ook wel afgekort tot CVP WZD). Deze persoon is onafhankelijk en ondersteunt bij vragen of klachten rondom onvrijwillige zorg.

Ben je ontevreden over de zorg die je ontvangt en twijfel je of de Wet Zorg en Dwang van toepassing is op jouw situatie? Weet dan dat je altijd het recht hebt om te praten met de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon WZD. 

Contact opnemen met de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon WZD 

De contactgegevens van de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersonen WZD die zich inzetten in een betreffende regio, moet makkelijk te vinden zijn. Als het goed is, staan deze contactgegevens in de zorgovereenkomst of het persoonlijk zorgplan. Zo niet, vraag er naar!

Twijfel je nog? Heb je vragen en/of wil je graag overleggen, weet dan dat jullie cliëntondersteuner van ClientondersteuningPLUS, ook onafhankelijk is. Zij kunnen je alles vertellen over de WZD en in contact brengen met een cliëntvertrouwenspersoon WZD.

Geschreven door Johan Pap,

Onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon WZD en cliëntondersteuner bij ClientondersteuningPLUS