Over ons - ClientondersteuningPLUS

Home » Werken bij » Over ons

Over ons:

ClientondersteuningPLUS

Ons verhaal

ClientondersteuningPLUS doet het anders. Wij zijn een team van deskundige cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars. We zijn onafhankelijk van (zorg) organisaties. De cliënt staat dus centraal. Wij adviseren niet alleen, we denken ook mee over zorg en ondersteuning. In ons team hebben we diverse specialisten op het gebied van ouderenzorg en (complexe) verstandelijke of meervoudig gehandicaptenzorg. Maar ook op: inclusie, mentorschap en bewindvoering, PGB, WMO/Jeugdwet, Meerzorg en Extra Kosten Thuis (EKT), orthopedagogie, GGZ, Zorg en Onderwijs. Onze cliëntondersteuners wonen verspreid in ons hele werkgebied en hebben daarmee een uitgebreid netwerk in uw omgeving bij alle relevante partijen. 

Het initiatief achter ClientondersteuningPLUS

Caroline van der Hek vond dat het tijd was voor een organisatie waar mensen écht geholpen worden. Niet meer van het kastje naar de muur, maar echt directe hulp. Uit deze wens is ClientondersteuningPLUS ontstaan. Cliëntondersteuning die méér biedt.

“Ook als het moeilijk is, gaan wij door. Wij vertalen tussen de wereld van zorgvrager en aanbieder en bieden alternatieve (soms creatieve) oplossingen.”

Sinds 2016 heeft Caroline contracten met het zorgkantoor. In 2016 is zij begonnen in de regio Zwolle en heeft dit in de loop der jaren uitgebreid naar de huidige zeventien regio’s. Vanaf 1 januari 2019 wordt de dienstverlening verricht vanuit ClientondersteuningPLUS. Daarnaast zijn de activiteiten als mantelzorgmakelaar die zij al sinds 2011 uitvoert onder de naam RegioMantelZorgMakelaars geïntegreerd binnen ClientondersteuningPLUS.

Caroline is verder actief betrokken bij de toekomst van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Ook is zij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de BCMB (beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking) als bestuurslid en voorzitter.

Specialisatie specifieke doelgroepen

Het team van ClientondersteuningPLUS is gespecialiseerd en continue bezig met de volgende doelgroepen:

 

 • (Ernstig) meervoudig beperkte kinderen, jongeren en volwassenen.
  Het langdurig en intensief begeleiden van gezinnen, waar door de complexe zorgvraag een blijvende behoefte is aan advies en ondersteuning. Bij deze doelgroep werken wij nauw samen met cliëntondersteuners van het Zorgkantoor.
 • Zorgbehoevende ouderen, met name degenen met een complexe situatie.
  De complexiteit van de situatie kan door verschillende factoren worden veroorzaakt. Complexe zorgvraag, persoonlijke situatie, ontbreken van netwerk etc. Voorlichting en advies over keuze en de (financiële) consequenties van bepaalde keuzes spelen een belangrijke rol hierin. Bij deze doelgroep werken wij nauw samen met casemanagers en/of gespecialiseerd verpleegkundigen.
 • Mensen met een progressieve (spier)ziekte.
  Het bieden van ondersteuning aan de mantelzorger, door de zorg voortdurend aan te passen aan de vaak snel veranderende situatie. De ervaring leert dat de mantelzorger heel veel kan, maar ook dat, wanneer de laatste fase is aangebroken, er een grote behoefte is aan overname van regeltaken.
 • Zorg en onderwijs.
  Wij helpen u bij het vinden van de juiste weg om kinderen met een beperking passend onderwijs te laten genieten. Wij kennen de weg in de vele vragen die rijzen als het gaat om de combinatie van de zorg die iemand nodig heeft en het overwinnen van de obstakels die scholen, samenwerkingsverbanden en (lokale) overheden zien bij het aanbieden van passend onderwijs.