Vind een arts VG bij jou in de buurt - ClientondersteuningPLUS
Vind een arts VG bij jou in de buurt

Bron: VGN – 03 januari 2023

Mensen met een beperking hebben soms de zorg van een arts voor Verstandelijk Gehandicapten (VG) nodig. Op deze pagina (zie link onderaan de pagina) vind je een interactieve kaart met poliklinieken in Nederland waar je terecht kunt voor een arts VG.

De kaart is afgestemd met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Over de arts VG

In de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet is geregeld dat mensen met een beperking een beroep moeten kunnen doen op zorg door een arts VG. Een arts VG is een zelfstandig specialist, die kan worden ingeschakeld voor handicapgebonden problematiek. Deze zorg is gericht op voorkomen, behandelen en beperken van (handicapgebonden) somatische en psychische problemen, in afstemming met andere professionals.

Voor deze zorg is een verwijzing van een huisarts of een kinderarts nodig. Uit overleggen met huisartsen is gebleken dat zij de informatie over de poliklinieken niet altijd makkelijk weten te vinden. In de meeste provincies bevinden zich VG-poliklinieken. Deze zijn vaak verbonden aan zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie over wat een arts VG voor jou kan betekenen vind je op de website van de NVAVG.

Mis je een arts-VG locatie op de kaart, of is een locatie opgeheven? Laat het ons weten via info@vgn.nl.