Verbetering van vervoer voor kinderen met ZEVMB - ClientondersteuningPLUS
Verbetering van vervoer voor kinderen met ZEVMB

Nieuws > Verbetering van vervoer voor kinderen met ZEVMB

Verbetering van vervoer voor kinderen met ZEVMB

 

De organisatie Wij zien je Wel (WzjW) met KDC De Blauwe Vogel (Amerpoort), de Nederlandse Zorgautoriteit en Zilveren Kruis Zorgkantoor zullen, na signalen van ouders, de belangrijkste nadelen van het vervoer voor kinderen met ZEVMB in kaart brengen.

Goed geregeld vervoer is van groot belang voor kinderen met ZEVMB. Na het in kaart brengen van de grootste knelpunten zullen er verbeteringen doorgevoerd worden.