Toegang tot de Wlz voor mensen met psychische kwetsbaarheid: wat kan een onafhankelijk cliëntondersteuner betekenen? - ClientondersteuningPLUS
Toegang tot de Wlz voor mensen met psychische kwetsbaarheid: wat kan een onafhankelijk cliëntondersteuner betekenen?

Nieuws > wat kan een cliëntondersteuner betekenen?

Toegang tot de Wlz voor mensen met psychische kwetsbaarheid: wat kan een onafhankelijk cliëntondersteuner betekenen?

 

Per 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een (ernstig) psychiatrische aandoening, die waarschijnlijk permanent op zorg en ondersteuning zijn aangewezen. Het gaat om een doelgroep waarvan verwacht wordt dat ze slechts een beperkt ontwikkelperspectief hebben. Wat zijn aandachtspunten en welke rol kan onafhankelijke cliëntondersteuning hier spelen?

De verantwoordelijkheid voor beschermd wonen is bij de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 overgeheveld naar centrumgemeentes. Doorgaans wordt beschermd wonen door gemeentes als ‘tijdelijke voorziening’ gelabeld, terwijl een deel van de doelgroep daar permanent op is aangewezen. Met het openstellen van de Wlz voor deze doelgroep wordt zekerheid en rust gecreëerd, voor zowel gemeentes als cliënten. Het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie is echter hoger dan verwacht, er ontstaat vertraging in het proces van toekennen van de indicaties en lang niet iedereen blijkt in aanmerking te komen voor een Wlz-indicatie. Tegen welke vraagstukken loopt men hier in de praktijk aan en wat kan onafhankelijke cliëntondersteuning hierin betekenen?

Lees meer over de rol van een cliëntondersteuner kan betekenen en waar moet je op letten bij de overgang van mensen met GGZ-problematiek naar de Wlz. 

Bron: Movisie