Themadag KansPlus Waterland op 13 maart - ClientondersteuningPLUS
Themadag KansPlus Waterland op 13 maart

KansPlus Waterland, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseert een themadag op
woensdag 13 maart 2024 over Rechten en plichten in een zorginstelling.


In elke zorginstelling gelden een aantal regels en wetten. Een aantal daarvan wordt op deze themadag behandeld:

  • Het zorgplan (of leefplan)
  • De Wet zorg en dwang (Wzd)
  • Wie betaalt wat?
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning

Deze themadag is bedoeld voor verwanten/naasten van mensen met een verstandelijke beperking en voor begeleiders, PB-ers en teamleiders enz. uit de gehandicaptenzorg*.

Plaats: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, 1483 MA De Rijp

Tijd: 10.30-16.00 uur, inloop/inschrijven vanaf 10.00 uur

Kosten: incl. lunch/koffie/thee: professionals € 60,00

niet-professionals € 20,00

Aanmelden: verplicht i.v.m. de organisatie via nannie.kruissel@planet.nl (na aanmelding ontvangt u de betalingsinstructies)

Meer informatie over het programma en de sprekers op deze themadag: www.kansplus.nl/over-kansplus/ledengroepen/waterland/

*Met een aanwezigheidsverklaring kunt u punten ‘in de vrije ruimte’ verkrijgen.