Kennisgebied > TEAM Progressieve ziekten

TEAM Progressieve ziekten 

 

“Leven met een chronisch-progressieve ziekte betekent het onder ogen zien van verlies en rouw, de impact voor relaties en het gezin en ten slotte financiële en materiële aanpassingen”  

Een speciaal team van  ervaren clientondersteuners die naast hun kennis van wet- en regelgeving weten waar het bij progressieve ziekten overgaat door hun achtergrond als verpleegkundige of vanuit eigen ervaring. Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

Clientondersteuners zijn onafhankelijke dienstverleners. Wij ondersteunen bij regelen zorgteams, ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen, bij woningaanpassingen en brengen clienten in contact met andere expertises zoals verlies en rouw begeleiders, financiële meedenkers en juristen.

Onze clienten komen bij ons via  academische ziekenhuizen, revalidatiecentra en centra thuisbeademing maar ook via thuiszorgorganisaties, belangeorganisaties of op direct verzoek van de client of naaste zelf.

Ziektebeelden waarin dit team behulpzaam kan zijn zijn o.a. ALS, spierdystrofie, ziekte van Parkinson en MS. Wij ondersteunen zowel volwassenen als gezinnen met een kind met een progressieve ziekte. 

Bestel hier het boek Beter Leven met een Chronisch progressieve ziekte hier.

 

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

Een aantal van onze clientondersteuners is expert in alles waar iemand met hersenletsel mee te maken kan krijgen. Zij helpen bij het omgaan met de veranderde situatie en bij het maken van keuzes.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

GGZ

Wij verzorgen de indicatie aanvraag bij het CIZ en ondersteunen de cliënt bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie.

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

Zorg en Onderwijs

Veel ouders van een kind met een beperking lopen tegen legio problemen aan. Wij hebben de kennis om u met raad en daad bij te staan.

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

Sociale rol versterking

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Ook mensen met een beperking hebben tal van mogelijkheden.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert.

Persoons gebonden budget

In beide gevallen en in alle wetten bieden wij ondersteuning bij het aanvragen en opstarten van een PGB.