Kennisgebied > Progressieve ziekten

Team Progressieve ziekten

 

Tijdens een ziektetraject worden de client en zijn naasten vaak geconfronteerd met belangrijke beslissingen. Vooral als het ziektebeeld van de client snel verslechterd. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn vaak ingrijpend en emotioneel. In zo’n situatie kan de hulpvraag snel veranderen: op het moment dat een hulpmiddel geleverd wordt, is de vraag alweer anders. De ervaren cliëntondersteuners van team Progressieve Ziekten kunnen snel schakelen, hebben kennis van verschillende ziektebeelden en houden oog voor de naasten. Maar bovenal: de wens van de cliënt staat altijd voorop. 

Soms hebben naasten de zorg lang op zich genomen, maar lukt het niet langer. Onze cliëntondersteuners weten waar het bij progressieve ziekten over gaat, uit eigen ervaring of door hun achtergrond als verpleegkundige. U wordt door ons ondersteund bij het regelen van zorg, het aanvragen van hulpmiddelen en bij woningaanpassingen. Als er extra budget nodig is voor de zorg of er een indicatie aangevraagd moet worden, helpen wij daarbij. Ook kunnen wij cliënten in contact brengen met andere experts zoals verlies en rouw begeleiders, financiële meedenkers en juristen.

Het ziektebeeld bij progressieve ziekten kan snel veranderen, waardoor wachten vaak geen optie is. Wij komen zo snel mogelijk kennismaken met de cliënt en kijken wat hij of zij nodig heeft. We hebben ervaring met bijkomende problematiek, bijvoorbeeld wanneer de cliënt een PEG-sonde, beademing of zuurstof nodig heeft. Daarnaast bieden we ondersteuning bij ziektebeelden zoals ALS, spierdystrofie, ziekte van Parkinson, metabole ziekten en MS. We helpen zowel volwassenen als gezinnen met een kind met een progressieve ziekte. Als de situatie daarom vraagt, kunnen wij de hulpvraag dezelfde dag nog oppakken. 

Team GGZ

Onze cliëntondersteuners helpen mensen met psychische problemen met het organiseren van begeleiding thuis of het zoeken naar een passende woonplek. Ook helpen we bij het aanvragen van een Wlz indicatie.

Team Nieuw Perspectief

Wij kijken naar de mensen achter het label. Daarom ondersteunen wij iedereen die tegen de grenzen van bestaande kaders aanbotst of niet in het systeem past. Met creatieve oplossingen binnen het netwerk.

Team Indicaties

Bij het aanvragen van een (her)indicatie komt een hoop papierwerk kijken. Onze cliëntondersteuners kunnen helpen bij de medische onderbouwing van de aanvraag en de opbouw van het dossier.

Team Ouderenzorg

Langer thuiswonen? Onze cliëntondersteuners kijken welke zorg nodig is om daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Ook kijken we samen naar de opties wanneer thuiswonen niet meer mogelijk is.

Team EMB/ZEVMB

Als iemand een ernstige verstandige en meervoudige beperking heeft, zijn de consequenties merkbaar voor het hele gezin. Onze cliëntondersteuners staan het netwerk van de cliënt bij met advies en ondersteuning.