Kennisgebied > Ouderenzorg

Team Ouderenzorg

 

Langer thuis wonen. Dat is de wens van veel ouderen en wat de overheid steeds meer stimuleert. Maar om langer thuis te kunnen wonen is in de meeste gevallen wel hulp nodig. Onze cliëntondersteuners kijken wat er nodig is om daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. We willen de situatie voor de cliënt en zijn omgeving zo aangenaam mogelijk maken. Een ‘thuis’ hoeft niet altijd het huis te zijn waar men lange tijd gewoond heeft. We informeren u ook over de mogelijkheden van een toekomstbestendig nieuw ‘thuis’. 

Bij sommige ziektebeelden, zoals de ziekte van Alzheimer, is verhuizen naar een plek met volledige verzorging uiteindelijk vaak onontkoombaar. Wij vertellen u wat de mogelijkheden zijn en kijken daarbij ook naar de financiële consequenties van bepaalde keuzes. Dat kan gaan om het huren van een appartement met volledige verzorging, huishoudelijke hulp en maaltijden (VPT) of het wonen in een verpleeghuis passend bij de zorgvraag. Daarbij houden we rekening met de eigen bijdrage CAK, evenals het effect op AOW en toeslagen. 

Wij ontzorgen ouderen door een totaalbeeld te schetsen van de mogelijkheden, nu en in de toekomst. Het kennisteam Ouderenzorg heeft diepgaande kennis van de mogelijkheden en indicaties die daarvoor nodig zijn. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg op de voet. Zo kunt u met de juiste informatie gericht op uw persoonlijke situatie een weloverwogen keuze maken. Vervolgens ondersteunen onze cliëntondersteuners u bij het realiseren van uw plannen. 

 

Team Indicaties

Bij het aanvragen van een (her)indicatie komt een hoop papierwerk kijken. Onze cliëntondersteuners kunnen helpen bij de medische onderbouwing van de aanvraag en de opbouw van het dossier.

Team Nieuw Perspectief

Wij kijken naar de mensen achter het label. Daarom ondersteunen wij iedereen die tegen de grenzen van bestaande kaders aanbotst of niet in het systeem past. Met creatieve oplossingen binnen het netwerk.

Team EMB/ZEVMB

Als iemand een ernstige verstandige en meervoudige beperking heeft, zijn de consequenties merkbaar voor het hele gezin. Onze cliëntondersteuners staan het netwerk van de cliënt bij met advies en ondersteuning.

Team GGZ

Onze cliëntondersteuners helpen mensen met psychische problemen met het organiseren van begeleiding thuis of het zoeken naar een passende woonplek. Ook helpen we bij het aanvragen van een Wlz indicatie.

Team Progressieve ziekten

Bij mensen waarvan het ziektebeeld snel verslechtert, verandert de hulpvraag ook snel. Onze cliëntondersteuners hebben kennis van verschillende ziektebeelden en kunnen vlug schakelen. Daarbij verliezen we naasten niet uit het oog.