Kennisgebied > TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief

In Nederland zijn er mensen met een beperking die vastlopen in hun leven. Zij kunnen niet vinden wat ze nodig hebben. Vaak zijn ze vastgelopen in ‘het systeem’. Diagnoses en labels zijn leidend geworden. Zij passen niet in de clusters die in het systeem gecreërd zijn; ze passen niet in de voor gedefinieerde hokjes. Deze mensen hebben een zorg- en ondersteuningsvraag waar het systeem (en de mensen die in het systeem werken) geen antwoord op heeft. 

Team nieuw perspectief clientondersteuningplus

Deze mensen weten niet meer hoe en door wie ze geholpen kunnen worden. Machteloosheid en verlies van perspectief is het gevolg. Er ontstaat een neerwaartse spiraal. Er is regelmatig sprake van gedrag wat niet wordt begrepen. De beeldvorming rond deze mensen wordt complexer. Er komen soms labels bij. Hun situatie verslechtert en mondt soms uit in isolement. Inclusiviteit komt in het geding. En er is vanuit het systeem geen toereikende hand die ze zélf kunnen pakken. De oplossing voor hen moet via het systeem gegenereerd worden, terwijl het systeem juist geen oplossing voor hen kan vinden. Wat zijn de mogelijkheden als we het systeem even loslaten en breder kijken?

Deze mensen hebben iemand nodig die hen helpt orde te scheppen in hun situatie. Die hen helpt hun vraag te herformuleren. Die bij hen aansluit, hen bijstaat en samen met hen zoekt naar wegen om te komen tot nieuw perspectief voor hun leven.

Bij ClientondersteuningPLUS werkt een klein team dat zich heeft gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die tegen de grenzen van de bestaande kaders aan botsen. Mensen die om welke reden dan ook niet in het systeem passen, of met al hun labels niet passen in de hokjes die ontstaan zijn. Hiervoor bestaan geen snelle oplossingen. Het is een kwestie van luisteren, volhouden en begrip en ondersteuning genereren.

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken. We kijken naar de mens achter de labels: “wie ben jij en wat past bij jou?”. Hierbij houden we alle mogelijkheden open, binnen en buiten de gebaande paden. Samen maken we een plan en gaan daarvoor.

Als team bundelen wij onze kennis, krachten en talenten om vastgelopen mensen op weg te helpen. We hebben een netwerk van ervaringsdeskundigen en experts uit de zorg die niet overnemen maar meedenken. Elke persoon heeft ook een eigen netwerk, klein of groot, die we meenemen in het zoeken naar een weg en het komen tot perspectief.

Door op deze manier te werken, komen we tot nieuwe mogelijkheden voor mensen. Dit kan anderen die vastlopen weer inspireren en zicht bieden op nieuw perspectief voor hun leven.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Onze kennis zetten we in om te zorgen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert.

Persoons gebonden budget

In beide gevallen en in alle wetten bieden wij ondersteuning bij het aanvragen en opstarten van een PGB.

Zorg en Onderwijs

Veel ouders van een kind met een beperking lopen tegen legio problemen aan. Wij hebben de kennis om u met raad en daad bij te staan.

Gehandicaptenzorg

Wij helpen iedereen van gezinnen met een kind met een beperking, jongvolwassenen met een LVG-indicatie tot volwassenen en ouderen en zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

Sociale rol versterking

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Ook mensen met een beperking hebben tal van mogelijkheden.