Kennisgebied > TEAM NAH

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH ontstaat ten gevolge van een beschadiging van de hersenen die op enig moment na de geboorte is ontstaan en die niet samenhangt met zwangerschap en bevalling. Kenmerkend is dat er sprake is van een verbroken levenslijn; u ervaart een leven voor en na het hersenletsel. 

De beschadiging van de hersenen kan worden veroorzaakt door o.a. een ongeval, hersenbloeding/infarct/tumor, infectie. Ziekten als Multiple Sclerose of Parkinson kunnen ook hersenletsel als gevolg hebben.

De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. De één ervaart lichamelijke beperkingen zoals bijv. niet meer goed kunnen lopen en/of arm/ hand niet meer goed kunnen gebruiken. Een ander en/of de omgeving ervaart onzichtbare gevolgen zoals bijv. veranderingen en problemen in het denken, onthouden, emoties, gevoelens, plannen, organiseren, overzicht en gedrag. In veel gevallen is het een combinatie van lichamelijke beperkingen en onzichtbare gevolgen.

Een aantal van onze clientondersteuners is expert in alles waar iemand met hersenletsel mee te maken kan krijgen. Zij helpen bij het omgaan met de veranderde situatie en bij het maken van keuzes zoals:

  • Welke zorg en ondersteuning is mogelijk? Wat past het beste bij u?
  • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?
  • Wilt u thuis blijven wonen met ondersteuning? Wat is daarvoor nodig en hoe regelt u dat?
  • Lukt het niet om thuis te blijven wonen en is het nodig om in een instelling te (gaan) wonen?
  • Welke consequenties heeft het hersenletsel voor naasten?

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

Sociale rol versterking

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Ook mensen met een beperking hebben tal van mogelijkheden.

Zorg en Onderwijs

Veel ouders van een kind met een beperking lopen tegen legio problemen aan. Wij hebben de kennis om u met raad en daad bij te staan.

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert.

GGZ

Wij verzorgen de indicatie aanvraag bij het CIZ en ondersteunen de cliënt bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie.

Persoons gebonden budget

In beide gevallen en in alle wetten bieden wij ondersteuning bij het aanvragen en opstarten van een PGB.

Gehandicaptenzorg

Wij helpen iedereen van gezinnen met een kind met een beperking, jongvolwassenen met een LVG-indicatie tot volwassenen en ouderen en zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.