Kennisgebied > Indicaties

Team Indicaties

 

Bij het aanvragen van een (her)indicatie komt een hoop papierwerk kijken. Zonder de benodigde kennis van (vak)terminologie is het lastig om een aanvraag te onderbouwen. Daarnaast kunnen de emoties oplopen als de cliënt en zijn/haar omgeving zich midden in een moeilijke situatie bevinden. De cliëntondersteuners van Team Indicaties kennen de taal en procedures om u goed te kunnen helpen. Ook als er een indicatie is, kunnen we u ondersteunen bij vragen die te maken hebben met de nieuwe situatie of bij het inrichten van de zorg. 

Wat is relevant voor de aanvraag en wat juist niet? Onze cliëntondersteuners weten hoe een aanvraag medisch passend onderbouwd moet worden en hebben korte lijntjes met indicatiestellers. Wij hebben o.a. ervaring met het aanvragen van indicaties voor WLZ en toeslagen bij zorgkantoren. Om de aanvraag van de indicatie in goede banen te leiden, bereiden we u zo goed mogelijk voor. Als u een WMO of Jeugdwet indicatie wilt aanvragen, stellen we samen een Persoonlijk Plan op. Als u dat wilt, kunt u bij het gesprek aanwezig zijn. Ook kunnen we u helpen bij het vinden van de juiste wijkverpleegkundige als u een indicatie voor persoonlijke verzorging of verpleging wilt aanvragen. 

Als de huidige indicatie niet langer passend is, kunnen onze cliëntondersteuners u helpen bij het aanvragen van een herindicatie. We bekijken uw situatie en maken samen de afweging of een herindicatie de juiste oplossing is. We informeren u over de procedures en de mogelijke risico’s, we helpen bij de dossieropbouw en maken de digitale aanvraag bij het CIZ. Ook zullen we andere opties bekijken, zoals het aanvragen van extra budget. Mocht de aanvraag toch onverhoopt worden afgewezen, dan kunnen wij u helpen met een bezwaar.  

Team Nieuw Perspectief

Wij kijken naar de mensen achter het label. Daarom ondersteunen wij iedereen die tegen de grenzen van bestaande kaders aanbotst of niet in het systeem past. Met creatieve oplossingen binnen het netwerk.

Team Progressieve ziekten

Bij mensen waarvan het ziektebeeld snel verslechtert, verandert de hulpvraag ook snel. Onze cliëntondersteuners hebben kennis van verschillende ziektebeelden en kunnen vlug schakelen. Daarbij verliezen we naasten niet uit het oog.

Team GGZ

Onze cliëntondersteuners helpen mensen met psychische problemen met het organiseren van begeleiding thuis of het zoeken naar een passende woonplek. Ook helpen we bij het aanvragen van een Wlz indicatie.

Team Ouderenzorg

Langer thuiswonen? Onze cliëntondersteuners kijken welke zorg nodig is om daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Ook kijken we samen naar de opties wanneer thuiswonen niet meer mogelijk is.

Team EMB/ZEVMB

Als iemand een ernstige verstandige en meervoudige beperking heeft, zijn de consequenties merkbaar voor het hele gezin. Onze cliëntondersteuners staan het netwerk van de cliënt bij met advies en ondersteuning.