Kennisgebied > GGZ

Team GGZ

 

De hulpvraag van iemand met psychiatrische problemen kan in de loop van de tijd veranderen. Iemand heeft andere zorg nodig, de woonlocatie past niet meer of een bepaalde dagbesteding wordt niet meer door de instelling aangeboden. Onze cliëntondersteuners van team GGZ ondersteunen mensen met een GGZ-hulpvraag. We gaan samen in gesprek met de cliënt en de huidige instelling om tot een plan te komen wat past. Daarbij kijken we wat werkt voor de cliënt en wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn.  

Een deel van de mensen met psychiatrische problemen, die een indicatie Beschermd wonen of Ambulante begeleiding hebben vanuit de gemeente, vallen vanaf januari 2021 onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hierdoor is in veel gevallen een nieuwe indicatie of woonplek nodig. Onze cliëntondersteuners helpen bij het aanvragen van een nieuwe indicatie of het zoeken naar een nieuwe woonplek. Daarnaast kunnen wij de cliënt ondersteunen bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie die door de wijziging van de indicatie plaatsvindt. 

Het team GGZ bestaat uit cliëntondersteuners die langere tijd werkzaam zijn geweest als verpleegkundige of begeleider in de GGZ. Hierdoor kunnen wij u met de juiste informatie zo uitgebreid mogelijk adviseren en ondersteunen. De wijzigingen in het systeem brengen veel uitdagingen met zich mee. Aanbieders waren daar niet op voorbereid en zorgkantoren hebben onvoldoende woonplekken binnen WLZ-instellingen ingekocht. Onze cliëntondersteuners blijven bijleren en zoeken naar oplossingen. Ook als er geen woonplek beschikbaar is, kijken wij verder naar welke mogelijkheden er wél zijn.  

Team Ouderenzorg

Langer thuiswonen? Onze cliëntondersteuners kijken welke zorg nodig is om daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Ook kijken we samen naar de opties wanneer thuiswonen niet meer mogelijk is.

Team Nieuw Perspectief

Wij kijken naar de mensen achter het label. Daarom ondersteunen wij iedereen die tegen de grenzen van bestaande kaders aanbotst of niet in het systeem past. Met creatieve oplossingen binnen het netwerk.

Team EMB/ZEVMB

Als iemand een ernstige verstandige en meervoudige beperking heeft, zijn de consequenties merkbaar voor het hele gezin. Onze cliëntondersteuners staan het netwerk van de cliënt bij met advies en ondersteuning.

Team Indicaties

Bij het aanvragen van een (her)indicatie komt een hoop papierwerk kijken. Onze cliëntondersteuners kunnen helpen bij de medische onderbouwing van de aanvraag en de opbouw van het dossier.

Team Progressieve ziekten

Bij mensen waarvan het ziektebeeld snel verslechtert, verandert de hulpvraag ook snel. Onze cliëntondersteuners hebben kennis van verschillende ziektebeelden en kunnen vlug schakelen. Daarbij verliezen we naasten niet uit het oog.