Kennisgebied > EMB/ZEVMB

Team EMB/ZEVMB

 

Als iemand een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking heeft, zijn de consequenties merkbaar voor het hele gezin. De hulpverlener in huis gaat deel uitmaken van het huishouden. Hoe houdt u professionele afstand? Wat zijn de opties als u de hulp liever niet uit handen geeft? De cliëntondersteuners van team EMB/ZEVMB zijn experts in alles waar iemand met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking mee te maken kan krijgen. We staan het netwerk van de cliënt bij met een luisterend oor, advies en ondersteuning.  

Team EMB/ZEVMB probeert bij de ondersteuning van de cliënt ook rekening te houden met de gevolgen voor de rest van het gezin. We kijken naar de mogelijkheden van de cliënt en de wensen van zijn/haar ouders of verwanten. We kunnen helpen bij het verkrijgen van een indicatie, woningaanpassingen of zorg regelen. Veel kan thuis, maar we ondersteunen ook ouders die een “nieuw thuis” willen voor hun kind. Een woonplek die aanvoelt als thuis, maar waar ook voldoende ruimte is voor eigen inbreng en de betrokkenheid van ouders. Wij helpen u met het zoeken naar een passende woonplek en maken het eerste contact. 

Soms is een situatie vastgelopen. Er is alles geprobeerd en er zijn veel mensen bij betrokken geweest, maar de juiste oplossing is nog niet gevonden. De cliëntondersteuners van team EMB/ZEVMB zijn gespecialiseerd in complexe hulpvragen. Waar anderen het té ingewikkeld vinden worden, gaan wij door. We zoeken naar een alternatieve, creatieve aanpak. Dit doen we samen met ouders of verwanten. We hebben een groot netwerk binnen zorgkantoren, zorgaanbieders en VWS. Wij gaan voor u met hen in gesprek over mogelijke oplossingen. Samen maken we een plan en dat stellen we bij wanneer dat nodig is. 

Team GGZ

Onze cliëntondersteuners helpen mensen met psychische problemen met het organiseren van begeleiding thuis of het zoeken naar een passende woonplek. Ook helpen we bij het aanvragen van een Wlz indicatie.

Team Indicaties

Bij het aanvragen van een (her)indicatie komt een hoop papierwerk kijken. Onze cliëntondersteuners kunnen helpen bij de medische onderbouwing van de aanvraag en de opbouw van het dossier.

Team Progressieve ziekten

Bij mensen waarvan het ziektebeeld snel verslechtert, verandert de hulpvraag ook snel. Onze cliëntondersteuners hebben kennis van verschillende ziektebeelden en kunnen vlug schakelen. Daarbij verliezen we naasten niet uit het oog.

Team Nieuw Perspectief

Wij kijken naar de mensen achter het label. Daarom ondersteunen wij iedereen die tegen de grenzen van bestaande kaders aanbotst of niet in het systeem past. Met creatieve oplossingen binnen het netwerk.

Team Ouderenzorg

Langer thuiswonen? Onze cliëntondersteuners kijken welke zorg nodig is om daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Ook kijken we samen naar de opties wanneer thuiswonen niet meer mogelijk is.