Ouderenzorg

Ouderenzorg

Kennisgebied > Ouderenzorg Ouderenzorg   Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert. Maar...
Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Kennisgebied > Gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg en complexe casuïstiek   Een aantal van onze cliëntondersteuners zijn absolute experts in alles waar iemand met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking mee te maken kan krijgen. Maar ook het netwerk...
GGZ

GGZ

Kennisgebied > GGZ naar Wlz (overgang van) GGZ naar Wlz   De groep mensen met psychiatrische problemen, die een indicatie Beschermd wonen of Ambulante begeleiding hebben vanuit de gemeente, vallen vanaf januari 2021 onder de Wet Langdurige zorg. Als...
GGZ

Persoons gebonden budget

Kennisgebied > Persoon gebonden budget Persoon Gebonden Budget   Voor sommige mensen is een Persoon Ggebonden Budget (PGB) een bewuste keuze. Dat kan in de jeugdwet, WMO, zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg zijn. Met een PGB kunt u zelf zorg regelen en...
Ouderinitiatieven

Ouderinitiatieven

Kennisgebied > Ouderinitiatieven Ouderinitiatieven   Steeds meer ouders willen een “nieuw thuis” voor hun (volwassen) kind met een beperking. Een huis dat voelt als thuis, maar waar ook voldoende ruimte is de eigen inbreng en betrokkenheid van ouders. Als...