Kennisgebied > Sociale rol versterking

Sociale rol versterking / inclusie

 

Citaat van één van onze clientondersteuners: Hans Kroon

“Ik geloof er heilig in dat elk mens veel te bieden heeft aan een ander. Dat iedereen waarde heeft – een waardevolle rol te spelen heeft. Ik draag uit, dat mensen die wat hebben – een beperking of “anders” zijn – in de eerste plaats gewoon mensen zijn. Ik verfoei dan ook een woord als “cliënt”. Dat is een manier om van mensen voorwerpen te maken. Je bent dan eerst en vooral iemand die wat heeft en dan pas een persoon. Het is andersom. Ooit leerde ik van Michael Kendrick over Universele en Specifieke Behoeftes. Elk mens heeft dezelfde Universele Behoeftes, zoals eten, adem, een dak boven je hoofd. En mensen hebben behoeftes die hen onderscheiden van anderen. Specifieke Behoeftes, op basis van cultuur, persoonlijkheid, fysieke en psychische gesteldheid en ook voorkeur. Beperkingen maken onderdeel uit van die laatste groep. Dus bij iedereen werkt het hetzelfde, maar bij mensen met een beperking stellen we de Specifieke Behoeftes voorop, hun Universele Behoeftes worden van ondergeschikt belang gezien.

Ik denk en werk vanuit de mens en de gewone volgorde in behoeftes. Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Zo lang je leeft leer je, ook als anderen denken dat je dat niet kunt. Ook al vinden anderen je hardleers, je leert wel. Ik geloof niet in het creëren van veiligheid door eerst allemaal grenzen te stellen. Ik geloof in het tegenovergestelde: GROOT DROMEN, ALLES KAN. Je creëert waarborgen om dat mogelijk te maken.
Ik ga de uitdaging aan, dat de waarde van elk mens te vinden is.”

 

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.

Gehandicaptenzorg

Wij helpen iedereen van gezinnen met een kind met een beperking, jongvolwassenen met een LVG-indicatie tot volwassenen en ouderen en zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

Zorg en Onderwijs

Veel ouders van een kind met een beperking lopen tegen legio problemen aan. Wij hebben de kennis om u met raad en daad bij te staan.

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Onze kennis zetten we in om te zorgen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden.

GGZ

Wij verzorgen de indicatie aanvraag bij het CIZ en ondersteunen de cliënt bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

Een aantal van onze clientondersteuners is expert in alles waar iemand met hersenletsel mee te maken kan krijgen. Zij helpen bij het omgaan met de veranderde situatie en bij het maken van keuzes.