Regionale poli op basis van taakherschikking en stepped care als antwoord op tekort aan artsen VG - ClientondersteuningPLUS
Regionale poli op basis van taakherschikking en stepped care als antwoord op tekort aan artsen VG

Nieuws > Tekort aan artsen VG

Regionale poli op basis van taakherschikking en stepped care als antwoord op tekort aan artsen VG

Bron: NVAVG

 

UTRECHT. Reinaerde en Novicare starten met een vernieuwend zorgconcept voor de gehandicaptenzorg: een regionale poli die is ingericht vanuit taakherschikking en stepped care. Het medisch regiebehandelaarschap bij de woningen wordt – als dat niet bij de huisarts ligt – ondergebracht bij verpleegkundig specialisten (VS), zodat de arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) op de poli kan worden ingezet voor consultatie en medebehandeling. Een belangrijke stap op weg naar toekomstbestendige zorg.

Landelijke realisatie regiopoli

De aanpak van Reinaerde en Novicare op basis van taakherschikking en stepped care wordt gefaseerd doorgevoerd vanuit de eerste VG-poli bij Reinaerde. Daarna volgt een organisatie-overstijgende regionale aanpak, waarbij uiteraard ook de financiering helemaal rond moet zijn. Op dit moment voeren Reinaerde en Novicare daarover gesprekken met zorgkantoren en andere financiers. Ella van Lingen: “Vanuit de zorgplicht en kwaliteit van leven zien ook zorgkantoren en gemeenten het belang van een andere en betere verdeling in het werk dat we met een steeds kleinere groep mensen moeten verrichten.” Het uiteindelijk doel is een landelijke realisatie van regionale poli’s, zodat alle mensen met een verstandelijke beperking in Nederland toegang houden tot specifiek geneeskundige zorg. Ook andere zorgorganisaties kunnen hierbij aansluiten. Het concept is schaalbaar en eenvoudig te vertalen naar regio’s en/of kraptegebieden, zoals de ouderenzorg bijvoorbeeld.

Over Reinaerde

Wonen, werk, behandeling en begeleiding, logeren en dagbesteding, voor jong en oud. Zorgorganisatie Reinaerde verzorgt begeleiding en behandeling om bij te dragen aan de kwaliteit van bestaan voor zo’n 3.600 cliënten met een beperking. Met 2.600 collega’s in alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht bouwt Reinaerde aan een betere wereld waarin iedereen een rol van betekenis heeft. Samen met cliënten en hun familie en samen met andere zorgpartners.

Over Novicare

Novicare is een landelijke medische en paramedische behandeldienst, gespecialiseerd in chronisch complexe zorgvragen bij ouderen en mensen met een beperking. Door de behandelzorg anders in te richten, behandelaren in hun kracht te zetten en kennis te delen, wil Novicare zoveel mogelijk bereiken met de beschikbare handen, tijd en middelen. Voor meer kleur in het leven van cliënten, voor betekeni