Dienstverlening > Projecten

Projecten

 

Naast het werken als onafhankelijke clientondersteuner Wlz zijn wij betrokken bij diverse projecten:

  

Programma Volwaardig Leven

 In het kader van het programma Volwaardig Leven van het Ministerie van VWS dat gericht is op het bieden van goed geregelde zorg en ondersteuning voor mensen met een zeer intensieve zorgvraag lopen een aantal pilot-projecten gericht op de Clientondersteuning voor deze mensen, Een van die projecten is  de Pilot Copiloten, gericht op mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB), Een aantal van onze teamleden is als Copiloot bij deze Pilot betrokken, 

.Een andere pilot in het kader van dit programma is de Pilot Bondgenoten, In dit project, dat is gericht op mensen met beperkingen waarvan naasten grote problemen ervaren bij het vinden of regelen van zorg, wordt een brede groep van gezinnen en naasten in een zevental zorgkantoorregio’s ondersteund, ClientondersteuningPLUS ondersteunt als Bondgenoot inmiddels 27 gezinnen in drie zorgkantoorregio’s en 2 specifiek aangewezen gezinnen buiten de vooraf aangewezen regio’s. 

 

Voorlichtingsproject op scholen voor speciaal onderwijs en orthopedagogische kinderdagcentra

In samenwerking met KansPlus verzorgen wij in opdracht van het Ministerie van VWS voorlichtingsbijeenkomsten op een 100-tal scholen en Kinderdagcentra, Deze bijeenkomsten zijn  bedoeld voor ouders van kinderen met een beperking, die nog voor de verschillende keuzes staan hoe de zorg in te richten, Het project loopt tot eind 2021.

Pilot Zorgtestament
Wanneer de zorg voor uw kind – om wat voor reden dan ook – overgedragen moet worden aan anderen, hebben deze anderen handvatten nodig om op een fijne manier met uw kind om te kunnen gaan, In dat geval is het prettig en geruststellend als dat gebeurt vanuit uw gedachten en opvattingen, en dat mensen later ook weten welke zaken belangrijk zijn in de zorg en opvoeding van uw kind, Daarnaast zijn er natuurlijk ook praktische zaken om over na te denken en te regelen.

In samenwerking met Netwerk Rondom voren wij een pilot uit om het ZorgTestament in te zetten om deze handvatten te kunnen bieden en praktische zaken te regelen, Klik hier  voor meer informatie rondom het ZorgTestament.

  

Overgang GGZ naar Wlz

 

Pilot Domeinoverstijgend indiceren intensieve kindzorg

Ouderinitiatieven

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u hulp en advies van een onafhankelijke professional? Neem contact op en we gaan direct voor u aan de slag.