Dienstverlening > Projecten

Projecten

 

Naast ons werk als onafhankelijke clientondersteuner Wet Langdurige Zorg zijn wij betrokken bij diverse projecten: 

Programma Volwaardig Leven

Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. Wie zijn de naasten? Dat kan verschillen van de hulpvrager, mantelzorger en belangenbehartiger. Maar vaak zijn zij in de eerste plaats ouder, partner, familie en hebben zij ‘ook nog een eigen leven’. Om mensen met een beperking en hun naasten beter te ondersteunen in het vinden van de juiste zorg is er binnen de Wet langdurige zorg (WLZ) een recht op onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Binnen het programma Volwaardig leven heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vijf pilots ingericht om te onderzoeken hoe cliëntondersteuning voor deze naasten en cliënten beter kan.

ClientondersteuningPLUS neemt deel of werkt samen met onderstaande pilots:

Pilot 5: Bondgenoten

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig leven ondersteunen wij 38 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief. Deze gezinnen kenmerken zich door het hebben van meerdere problemen: denk aan schulden, criminaliteit, maar ook: geen diagnose of erkenning van het ziektebeeld, problematische echtscheidingen, één ouder gezinnen, meerdere gezinsleden met een beperking of zwaar overbelaste mantelzorgers. Deze ondersteuning vraagt om een andere aanpak van onze cliëntondersteuners. Zij worden hierin bijgestaan door professionals vanuit de pilot van Volwaardig leven. Meer informatie over deze pilot vind je hier.

Pilot: Copiloten

Drie van onze cliëntondersteuners zijn ook werkzaam als copiloot en ondersteunen langdurend en intensief gezinnen met een ZEMVB-kind. ZEMVB staat voor Zeer Ernstig Meervoudig Verstandelijk Beperkt. Ouders van deze gezinnen hebben dikwijls te maken met tientallen verschillende professionals, instanties en met wisselende contactpersonen. Daarnaast brengt de vaak veranderende wet- en regelgeving voortdurende onzekerheid met zich mee en of dat wat ze regelen ook daadwerkelijk blijvend is.

Dit bepaalt, of eigenlijk beperkt, de invulling van hun eigen leven en deelname aan de maatschappij. De Copiloot (de cliëntondersteuner) kan een deel van dit regelwerk uit handen nemen. Tegelijkertijd onderzoeken we wat nodig is om de kwaliteit van leven te verbeteren, voor ieder gezinslid en voor het gezin als geheel. Wat betekent dat voor betrokken organisaties, de samenleving en de financiering? 

Meer informatie over Volwaardig Leven en de pilots kunt u ook hier vinden. Volwaardig-leven.nl/pilots-clientondersteuning

Pilot Intensieve Kindzorg

In samenwerking met het Netwerk Intensieve Kindzorg (NIK) nemen wij deel aan een pilot domein overstijgend indiceren. Samen met kinderartsen, kinderverpleegkundigen en zorgaanbieders onderzoeken we hoe we ouders met een zorgintensief kind die vaak met veel zorgwetten te maken hebben kunnen helpen. Waardevol werk!

Samenwerking met Project Casemanagement Hersenherstel

In Nederland is er veel aanbod van goede zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Echter worden zij daar vaak niet naar verwezen en weten ze zelf niet waar ze die hulp kunnen vinden. Daardoor hebben mensen met hersenletsel en hun naasten vaak het gevoel er alleen voor te staan. Vooral als ze thuis het leven weer moeten oppakken. ClientondersteuningPLUS neemt weliswaar niet deel aan deze pilot, maar werkt wel nauw samen met casemanagers bij wederzijdse cliënten. Wij onderschrijven de enorme meerwaarde van een casemanager bij Niet aangeboren hersenletsel.

Voorlichtingsproject op scholen voor speciaal onderwijs en orthopedagogische kinderdagcentra

In samenwerking met KansPlus verzorgen wij in opdracht van het Ministerie van VWS-voorlichtingsbijeenkomsten op een 100-tal scholen en Kinderdagcentra. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders van kinderen met een beperking die nog voor de verschillende keuzes staan hoe de zorg in te richten. Het project loopt tot eind 2021.

Door de corona maatregelen zijn veel van deze bijeenkomsten komen te vervallen. Op dit moment zijn wij druk bezig om informatiefilmpjes te maken met uit uitleg over de zorgwetten met daaraan gekoppeld een digitaal vragenuur. Geïnteresseerde scholen kunnen contact met ons opnemen.

Wat als ik het niet meer kan: Een goed leven plan

Inmiddels hebben wij al veel ouders van een kind met een beperking horen zeggen: “Ik kan niet dood gaan, ik moet blijven zorgen voor mijn kind.”

In plaats van steeds zelfstandiger te worden houdt je kind dezelfde mate van afhankelijkheid. Hoe borg je het goede leven dat iedere ouder wenst voor zijn of haar kind met een beperking?

ClientondersteuningPLUS is bezig met het ontwikkelen van het Goed Leven Plan. Dit plan start vandaag en groeit mee naar de dag dat ouders de nodige zorg niet meer kunnen bieden of als ze er niet meer zijn. Hierbij is het opbouwen van een stabiel netwerk de allereerste stap. Vervolgens kijken we wat de vervolgstappen zijn om te zorgen dat uw kind een goed leven kan leiden op het moment dat u de zorg niet meer kunt dragen. Deze stappen zijn afhankelijk van de situatie, zoals de leeftijd van u of uw kind, eigen inbreng van het kind en de leefsituatie.

Wilt u meer informatie over dit plan? Neem dan contact met ons op.