Problemen als ouder met combinatie wettelijk vertegenwoordiger en zorgverlener uit PGB? - ClientondersteuningPLUS
Problemen als ouder met combinatie wettelijk vertegenwoordiger en zorgverlener uit PGB?

Nieuws> Als ouder problemen met combinatie wettelijk vertegenwoordiger en zorgverlener uit PGB

 

Als ouder problemen met combinatie wettelijk vertegenwoordiger en zorgverlener uit PGB?


Zorgkantoren aanvaarden niet altijd dat een ouder zowel zorgverlener uit het PGB als wettelijk vertegenwoordiger van zijn of haar volwassen kind is. Zij doen dit omdat zij van mening zijn dat wanneer deze taken niet gescheiden zijn, er een gevaar van belangenverstrengeling is. Omdat het beheer van het PGB en de te verlenen zorg bij dezelfde persoon liggen. Zij maken daarop de onderstaande uitzondering:

  1. De wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp (degene die het PGB beheert) levert maximaal 20 uur per week zorg. Hierbij gaan ze ervan uit dat deze inkomsten niet uw hoofd inkomstenbron is.
  2. Er is nog een andere zorgverlener bij uw zorg betrokken die niet binnen uw gezin valt. Dit mag zowel een zorgverlener zijn die u betaalt uit het PGB, als een zorgverlener via zorg in natura.

Wilt u of kunt u niet aan deze voorwaarden voldoen? Dan krijgen ouders de keuze om een andere zorgverlener of een andere wettelijk vertegenwoordiger te zoeken. 

Wilt u hier meer over weten? Bel ons gerust, wij helpen u graag. Onze inzet is onafhankelijk en kosteloos.