PLUSacademie - ClientondersteuningPLUS

Start vandaag nog met leren bij de PLUSacademie

Op 4 november 2022 is de PLUSacademie aan de Sparrenheuvel in Zeist, officieel geopend. De PLUSacademie biedt verdieping in de complexe wereld van de zorg voor meerdere doelgroepen: cliëntondersteuners (en mantelzorgmakelaars), zorgprofessionals, vrijwilligers en naasten.

De trainingen gaan o.a. over wet- en regelgeving in de zorg, specifieke doelgroepen en ziektebeelden, gesprekstechnieken en het GoedLevenPlan. De trainingen worden fysiek in Zeist, digitaal of in company gegeven.

Basistraining Wlz
Lees meer over de Wlz basistraining voor clientondersteuners en mantelzorgmakelaars. Deze training is geaccrediteerd bij het Registerplein en levert 19 punten op.

Basistraining Wet- en Regelgeving ouderenzorg
Lees meer over de basistraining Wet- en regelgeving ouderenzorg voor professional in de zorg. Met deze kennis heb je sneller en concreter de mogelijkheden voor je client in kaart.

Training over de deskundigheidsbevordering: Advocaat en de Rechter
Voor zowel cliëntondersteuners, zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen, mantelzorgondersteuners, bewindvoerders, mentoren. En verwanten van cliënten die te maken hebben met Jeugdwet, Wlz, Wmo, zorgverzekeringswet of de Wet zorg en dwang. Tijdens de training gaan we in op spanningsvelden tussen bestuursorganen (zoals gemeentes, zorgverzekeraars en zorgkantoren) en het laten afweten of beperkingen opleggen wanneer ondersteuningsverzoeken worden ingediend.