PLUSacademie - ClientondersteuningPLUS

Start vandaag nog met leren bij de PLUSacademie

Op 4 november 2022 is de PLUSacademie aan de Sparrenheuvel in Zeist, officieel geopend. De PLUSacademie biedt verdieping in de complexe wereld van de zorg voor meerdere doelgroepen: cliëntondersteuners (en mantelzorgmakelaars), zorgprofessionals, vrijwilligers en naasten.

De trainingen gaan o.a. over wet- en regelgeving in de zorg, specifieke doelgroepen en ziektebeelden, gesprekstechnieken en het GoedLevenPlan. De trainingen worden fysiek in Zeist, digitaal of in company gegeven.

Basistraining Wlz
Lees meer over de Wlz basistraining voor clientondersteuners en mantelzorgmakelaars. Deze training is geaccrediteerd bij het Registerplein en levert 19 punten op.

Basistraining Wet- en Regelgeving ouderenzorg
Lees meer over de basistraining Wet- en regelgeving ouderenzorg voor professional in de zorg. Met deze kennis heb je sneller en concreter de mogelijkheden voor je client in kaart.

Training over de deskundigheidsbevordering: Advocaat en de Rechter
Voor zowel cliëntondersteuners, zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen, mantelzorgondersteuners, bewindvoerders, mentoren. En verwanten van cliënten die te maken hebben met Jeugdwet, Wlz, Wmo, zorgverzekeringswet of de Wet zorg en dwang. Tijdens de training gaan we in op spanningsvelden tussen bestuursorganen (zoals gemeentes, zorgverzekeraars en zorgkantoren) en het laten afweten of beperkingen opleggen wanneer ondersteuningsverzoeken worden ingediend. 

Training Goed Leven Plan
In opdracht van de zorgkantoren traint de PLUSacademie alle cliëntondersteuners Wet Langdurige Zorg die interesse hebben in de toepassing van het Goed Leven Plan. Voorwaarde voor deelname is gecontracteerd te zijn door of een dienstverband te hebben bij een door een Zorgkantoor gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Meld je aan via de PLUSacademie.