Nieuws > Pilot domeinoverstijgend indiceren – Deelname ClientondersteuningPLUS

Pilot Domeinoverstijgend indiceren – Deelname ClientondersteuningPLUS

 

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg publiceert Tweede tussenrapportage Pilot Domeinoverstijgend Indiceren.

Kinderpalliatieve Zorg is bijna in alle gevallen complex en vereist daarom altijd maatwerk. ClientondersteuningPlus heeft deelgenomen aan deze Pilot.

U kunt hier de tussenrapportage lezen.