PGB behouden in wooninitiatief bij zorg via zorgkantoor - ClientondersteuningPLUS
PGB behouden in wooninitiatief bij zorg via zorgkantoor

Nieuws > PGB

PGB behouden in wooninitiatief bij zorg via zorgkantoor

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Besluit langdurige zorg (Blz) waardoor inwoners met een pgb in kleinschalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat leveren via een zorgkantoor. De zorgvraag van mensen wordt daarmee vooropgesteld in plaats van de financieringsvorm.