Over ClientondersteuningPLUS | Clientondersteuning met een PLUS

Over ClientondersteuningPLUS en hoe wij werken

ClientondersteuningPLUS doet het anders. Wij zijn een team van deskundige cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars. We zijn onafhankelijk van (zorg)organisaties. De cliënt staat dus centraal. Wij adviseren niet alleen, we denken ook mee over zorg en ondersteuning. In ons team hebben we diverse specialisten op het gebied van ouderenzorg en (complexe) verstandelijke of meervoudig gehandicaptenzorg. Maar ook op: inclusie, mentorschap en bewindvoering, PGB, WMO/Jeugdwet, Meerzorg en Extra Kosten Thuis (EKT), orthopedagogie, GGZ, Zorg en Onderwijs. Onze cliëntondersteuners wonen verspreid in ons hele werkgebied en hebben daarmee een uitgebreid netwerk in uw omgeving bij alle relevante partijen. 

Het initiatief achter ClientondersteuningPLUS

Caroline van der Hek vond dat het tijd was voor een organisatie waar mensen écht geholpen worden. Niet meer van het kastje naar de muur, maar echt directe hulp. Uit deze wens is ClientondersteuningPLUS ontstaan. Cliëntondersteuning die méér biedt.

“Ook als het moeilijk is, gaan wij door. Wij vertalen tussen de wereld van zorgvrager en aanbieder en bieden alternatieve (soms creatieve) oplossingen.”

Sinds 2016 heeft Caroline contracten met het zorgkantoor. In 2016 is zij begonnen in de regio Zwolle en heeft dit in de loop der jaren uitgebreid naar de huidige zeventien regio’s. Vanaf 1 januari 2019 wordt de dienstverlening verricht vanuit ClientondersteuningPLUS.