Kennisgebied > Ouderenzorg

Ouderenzorg

 

Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert. Maar bij langer thuis wonen is in de meeste gevallen wel hulp nodig. Thuiszorg is meestal vrij gemakkelijk te regelen, maar er is meer mogelijk. En niet voor iedereen is een verzorgende die op haar ronde even langs komt om een cliënt te douchen of in bed te helpen de oplossing. Vooral bij dementie is overbelasting van mantelzorgers een gevaar dat op de loer ligt. En wat wanneer het thuis toch echt niet meer lukt?

Wij kijken allereerst naar de situatie nu; wat vindt u prettig geregeld en wat zou er anders kunnen. Wat past bij uw wensen en de situatie. Dit vertalen wij vervolgens naar actie en regelen de dingen zo zodat het voor zorgvrager en mantelzorger(s) minder belastend is en minder ten koste gaat van de mooie dingen in het leven.

Wanneer de zorgvraag groter wordt is een indicatie Wet Langdurige Zorg vaak de oplossing. Veel ouderen hikken aan tegen de Eigen Bijdrage. Betalen voor zorg die nu gratis is, waarom? Wij informeren u uitgebreid over de overstap naar deze indicatie en de consequenties hiervan en doen vervolgens een goed onderbouwde aanvraag het CIZ. Vaak is de keuze onvermijdelijk, zeker wanneer je voorbereid wilt zijn op de toekomst en een mogelijke opname. Een indicatie Wet Langdurige Zorg is overigens niet alleen voor opname, het biedt ook meer mogelijkheden voor het uitbreiden van de zorg thuis. U kunt ook met een indicatie Wet Langdurige Zorg er voor kiezen altijd thuis te blijven wonen.

En dan toch verhuizen…..
De keuze voor de juiste plek is heel belangrijk. Wij kijken naar uw persoonlijke wensen en naar wat voor u financieel haalbaar is. Er zijn 2 mogelijkheden; wonen in een verpleeghuis zonder (nagenoeg) extra kosten, waar wonen en zorg uit de indicatie betaald worden. U betaalt dan na 4 maanden de hoge Eigen Bijdrage

Scheiden van wonen en zorg; dit betekent dat u een kamer of appartement huurt van een zorgorganisatie en de zorg betaald wordt uit uw indicatie. Er zijn mogelijkheden onder de huurtoeslaggrens en appartementen die duizenden euro’s per maand kosten aan huur. U betaalt de lage Eigen Bijdrage. Daarbij komt dat duurder niet altijd passender hoeft te zijn. Belangrijkste is dat de plek, de sfeer en de zorg de beste zijn voor u. Wij gaan voor u op zoek naar die beste plek!

Wij helpen u ook bij het berekenen van de Eigen Bijdrage en andere keuzes met financiële consequenties.

 

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

Sociale rol versterking

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Ook mensen met een beperking hebben tal van mogelijkheden.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.

Zorg en Onderwijs

Veel ouders van een kind met een beperking lopen tegen legio problemen aan. Wij hebben de kennis om u met raad en daad bij te staan.

Gehandicaptenzorg

Wij helpen iedereen van gezinnen met een kind met een beperking, jongvolwassenen met een LVG-indicatie tot volwassenen en ouderen en zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

GGZ

Wij verzorgen de indicatie aanvraag bij het CIZ en ondersteunen de cliënt bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Onze kennis zetten we in om te zorgen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden.

Toen & nu

100 jaar geleden stuurde JO VISSER brieven aan mensen om hen moed in te spreken. In opdracht van het JO VISSER Fonds is een podcast gemaakt over ouderen die door een ingrijpende gebeurtenis het eerst niet meer zagen zitten maar uiteindelijk uit die zelfde gebeurtenis inspiratie putten.