Ons team > Opleiding tot cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar

Volg nu de opleiding tot Cliëntondersteuner en Mantelzorgmakelaar bij ClientondersteuningPLUS

Deze opleiding is gericht op de ondersteuning van cliënten en mantelzorgers. Wij spreken verder over clientondersteuners, maar bedoelen daar zeker ook de mantelzorgmakelaars mee. We besteden apart aandacht aan de specifieke ondersteuning aan mantelzorgers en werkgevers. Cliëntondersteuning helpt mensen met informatie, advies en ondersteuning op alle levensgebieden. De onafhankelijke positie van de cliëntondersteuner is hierbij onderscheidend van andere professionals.

De cliëntondersteuner heeft twee unieke eigenschappen: onafhankelijkheid is onderdeel van de professionele autonomie en de focus ligt op alle levensgebieden. Het onderscheid tussen een cliëntondersteuner en een andere sociale professional zit meer in de positie dan in de taken. 

Wat wordt er van jou verwacht?

Door de opleiding tot Cliëntondersteuner & Mantelzorgmakelaar te volgen breekt er voor jou een intensieve leerperiode aan. Wij vragen van jou als deelnemer een proactieve, zelfsturende en zelfverantwoordelijke leerhouding voor het verwerven van kennis, vaardigheden en een professionele attitude. 

Wat kun je van ons verwachten?

De opleiding biedt jou kwalitatief hoogwaardig onderwijs en is verantwoordelijke voor up to date studiemateriaal. Het studiemateriaal wordt via een digitale leeromgeving aangeboden (Itslearning). De opleiding wordt georganiseerd door en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van HBO Drechtsteden.

Wat ga je leren?

De opleiding biedt een intensieve kennisoverdracht op het gebied van wet- en regelgeving, het herkennen van ziektebeelden en kennis over de daarbij behorende beperkingen, de verschillende vormen van organiseren van de benodigde zorg en overige behoeften. Daarnaast wordt na afronding van het theoretische gedeelte aandacht besteed aan gedrags- en communicatieve vaardigheden, het vertalen van het geleerde naar de praktijk van het werk van de cliëntondersteuner, en ga je ook onder begeleiding van een ervaren cliëntondersteuner en onderwijskundige begeleiding vanuit HBO Drechtsteden aan de slag als cliëntondersteuner.

Het voordeel van leren én werken bij ClientondersteuningPLUS

Aangezien je in deze periode al in dienst bent van ClientondersteuningPLUS ben je natuurlijk ook deelgenoot van de vele initiatieven die ClientondersteuningPLUS ontplooit op het gebied van deskundigheidsbevordering, intervisie, en invulling en ontwikkeling van het beroep. De filosofie en aanpak van ClientondersteuningPLUS is daarbij uiteraard een belangrijke bouwsteen voor je ontwikkeling als professional.

Kosten, toelatingseisen & salaris

De totale kosten van de opleiding bedragen € 5.850,- verdeeld over de twee fasen van de opleiding. Voorafgaand aan de opleiding vindt een toelatingsgesprek plaats, waarin we graag willen kennismaken en inzicht willen krijgen in je (voor)opleidingen en relevante ervaring. Immers, na het met goed gevolg afleggen van de toetsing aan het eind van het theoretische gedeelte bieden we je een arbeidsovereenkomst aan. De kosten voor het theoretische gedeelte bedragen € 3.850,-.

Tijdens het tweede gedeelte van de opleiding ben je bij ons in dienst. Je krijgt niet alleen een salaris, in overeenstemming met kennis en ervaring, maar ook zorgen wij voor intensieve begeleiding gedurende de stage-opdrachten. De kosten voor het tweede gedeelte van de opleiding nemen wij voor onze rekening. In je arbeidsovereenkomst nemen we wel een bepaling op dat je bij een vertrek binnen twee jaar een evenredig deel van deze kosten aan ons verschuldigd bent. 

Enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar wim@clientondersteuningplus.nl of te bellen naar 085 – 071 2863.

Brochure de wetten zorg & ondersteuning

Wil je meer weten over deze opleiding? Stel hier je vraag.

5 + 14 =