Ons team

Ons team

Heeft u hulp nodig? Neem contact op via ons contactformulier of bel naar 085 – 0712 863.

Na de telefonische intake neemt de cliëntondersteuner, die u de beste hulp kan bieden bij uw specifieke vraag, contact met u op. Uiteraard blijft de keuze voor de specifieke cliëntondersteuner aan u.

CAROLINE VAN DER HEK

CAROLINE VAN DER HEK

Directeur

Mediator Verbinder
Vooruitdenker Luisteraar

Meer over Caroline

Sinds ruim 8 jaar ben ik clientondersteuner, eerst vanuit mijn praktijk als mantelzorgmakelaar, sinds 2016 als clientondersteuner Wet langdurige Zorg binnen een maatschap en sinds 1 januari 2019 als eigenaar van ClientondersteuningPLUS.

Het is mijn passie om te kijken en luisteren naar mensen. Wat heeft iemand nodig om gelukkig te zijn. Hoe past de benodigde zorg en ondersteuning in iemands leven en levert het een positieve bijdrage.

Ik zie en benut kansen en mogelijkheden voor mijn onderneming, voor mezelf en voor onze cliënten.

PETER VAN WOLFEREN

PETER VAN WOLFEREN

Cliëntondersteuner

Reëel  Bondgenoot
Jurist Klachten en bezwaren

Meer over Peter

Na de opleiding tot verpleegkundige heb ik een aantal jaren gewerkt in een psychiatrische instelling. Ondertussen nhe ik de studie rechten gedaan met als afstudeerrichting gezondheidsrecht. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt als indicatiesteller bij het CIZ en bij de afdeling bezwaarzaken van een zorgverzekeraar. Ik ben daardoor in staat een vraag zowel verpleeginhoudelijk als juridisch te bekijken. Met een open oog voor de wensen van de cliënt maar reëel kijkend naar de mogelijkheden van regelgeving en organisaties.

GALINA VISSER

GALINA VISSER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

Positief Integer
Enthousiast Samenwerking

Meer over Galina

Sinds 15 jaar ben ik werkzaam in de (ouderen)zorg, gestart in de tijd dat het scheiden van wonen en zorg in de kinderschoenen stond. Sindsdien heb ik dat proces met veel belangstelling gevolgd. Zelf keuzes kunnen (blijven) maken staat daarbij voorop. Dat is een mooi gegeven, maar dan is het van belang om bewust keuzes te kunnen maken; wat betekent dat duidelijk moet zijn wat de mogelijkheden zijn en welke consequenties dat heeft op korte- en (middel)lange termijn.

En dat is precies wat er in de huidige zorgwetgeving soms ontbreekt. Het Nederlands zorgstelsel behoort structureel tot de besten in Europa. Maar door de complex manier waarop dat georganiseerd is, kan het lastig zijn om hierin je weg te vinden. Om mensen daarin te kunnen ondersteunen, daar ligt mijn passie en daar word ik blij van.

Expertise: aanvragen WLZ indicaties, V&V sector, terminale zorg, WLZ-GGZ

HANS KROON

HANS KROON

Cliëntondersteuner

Meedenker Out of the box
Creatief Conflicten oplossen

Meer over Hans

Hans bedenkt en ondersteunt oplossingen buiten de instelling, vanuit de mens, vanuit mogelijkheden, vaardigheden en het recht op een goed en inclusief leven. Kent de zorg van binnen en van buiten. ZZP-er die buiten de lijntjes durft te denken en graag duidelijkheid schept.

Hans werkte vroeger voor stichting Perspectief als onderzoeker. Oorspronkelijk een verpleegkundige, denkt hij vanuit de persoon, met de persoon en zijn netwerk met kennis van de inhoud van de zorg. Hans ondersteunt al jaren mensen die hun eigen oplossingen willen, zoals mensen die anders in een instelling zouden verblijven.

Hans werkt vanuit de ideeën van Sociale RolVersterking.

DORIEN KLOOSTERMAN

DORIEN KLOOSTERMAN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

Gespecialiseerd in Wlz Ervaring
Rechtsbescherming  Bondgenoot

Meer over Dorien

Dorien Kloosterman, werkzaam als ZZP’er, is sinds vele jaren actief als cliëntondersteuner en gespecialiseerd in het realiseren van indicaties, extra zorg via meerzorg en EKT, PGB, specifieke groepen als zeer ernstig meervoudig beperkt, overgang van 18 jaar naar volwassenheid, wat moet er allemaal geregeld worden, gespecialiseerd in de ondersteuning aan ouders/familieleden van mensen met beperkingen die zelf de zorg en ondersteuning voor hun familielid willen organiseren. Veel ervaring in het bemiddelen wanneer een cliënt/ familie van de cliënt het niet eens is met de geleverde zorg via zorgorganisaties bv. omdat het ondersteuningsplan niet juist wordt uitgevoerd, conflictbemiddeling e.d. Daarnaast is Dorien werkzaam voor cliëntenorganisaties langdurige zorg zoals KansPlus en Naar-Keuze.

EDWIN VAN BREEMEN

EDWIN VAN BREEMEN

Cliëntondersteuner

Coach Cliëntperspectief
Eigen regie Creatief

Meer over Edwin

Met een jarenlange ervaring binnen de zorg aan mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk, heb ik veel deskundigheid opgebouwd om mij als onafhankelijk cliëntondersteuner in te zetten en aan de zijde van mensen te staan die deze steun kunnen gebruiken. Mijn uitgangspunt is altijd om mensen in hun kracht te zetten en dat zij zelf zoveel mogelijk de regie houden. Door werkelijk met elkaar in gesprek te gaan luister ik graag naar de vraag achter de vraag. Ook wanneer de oplossing niet direct voor handen ligt, ga ik op creatieve wijze door om de oplossing voor elkaar te krijgen die bij u past. Ik vertaal uw vraag graag in passende zorg en ondersteuning, die voor u werkt.

ANGELA SLAGTER

ANGELA SLAGTER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

Brede ervaring Flexibel
 Probleemoplosser  Verbinden

Meer over Angela

Mijn ervaring als moeder van een meervoudig gehandicapte zoon komt mij goed van pas in het ondersteunen van cliënten. Hierdoor heb ik de wereld die Zorg heet van vele kanten leren kennen en kan ik mij goed verplaatsen in de zorgen rondom het zorgen. Ik heb een logeerhuis opgezet en geleid voor kinderen met een beperking en ben mede initiatiefnemer van een wooninitiatief. Om mijn werk goed uit te kunnen voeren heb ik diverse opleidingen en scholingen gevolgd. Met mijn jarenlange ervaring in de wet en regelgeving en kennis van de (on)mogelijkheden die er zijn in zorgland ben ik altijd op zoek naar mooie oplossingen die aansluiten bij de vraag van de klant. Door mijn werkervaring kan ik daar de kant van de beoordelaar of de professional goed tegenaan zetten, waardoor ik de vertaalslag weet te maken met een optimale invulling van de zorg als doel. Aandachtig luisteren, empathisch en analytisch vermogen, snel doordringen tot de kern van de zaak, de vraag achter de vraag, zijn eigenschappen die mij kenmerken.

CARLA OTTER

CARLA OTTER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Betrokken   Doortastend
  Ouderenzorg Dementie

Meer over Carla

Vanuit mijn jarenlange ervaring als mantelzorger met dementie en met autisme, ben ik betrokken geraakt bij het sociaal wijkteam. Daar ontdekte ik dat het ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers goed bij mij past.

Ik vind het leuk om mantelzorgers en zorgvragers te ondersteunen bij het regelen van passende zorg. Mijn aandachtsgebied is voornamelijk ouderen met somatische vragen of met dementie. Ik help dan bij het regelen van voldoende zorg, het vinden van een passende woonplek of een passende dagbesteding of individuele begeleiding. Ook het aanvragen van een herindicatie kan ik doen.

Iedere mens is uniek en iedere vraag is uniek. Dat vind ik zo mooi aan dit werk. Door het gesprek aan te gaan, aandachtig te luisteren en niet los te laten als een oplossing niet direct voor handen is, hoop ik onze cliënten op een goede manier te helpen.

COLINDA VAN BENTHEM

COLINDA VAN BENTHEM

Cliëntondersteuner

Wetgeving sociaal domein Proactief
 Bondgenoot  Daadkrachtig

Meer over Colinda

Momenteel werkzaam in het sociaal domein m.n. bij gemeenten en welzijnsorganisaties als Wmo-consulent en sociale wijkteams ten dienste van de mens & als zelfstandige bij deze mooie cliëntondersteuningsorganisatie.

INEKE BOSMA

INEKE BOSMA

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Dementie PGB expert
  Voortvarend   Pro actief

Meer over Ineke

Ineke Bosma, Jarenlang werkzaam als ZZPér. Actief als clientondersteuner en mantelzorgmakelaar. 

Veel ervaring met gezinnen waarbij iemand een vorm van dementie heeft. Begeleiding bij het regelen van de juiste zorg en creatieve oplossingen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Hele traject begeleiding van zorgindicatie t/m pgb aanvragen. Extra zorg regelen via Meerzorg of EKT. Bemiddeling bij conflicten zorginstelling en client/familie bijvoorbeeld over het leveren van de zorg. Hulp bij het opstellen van een persoonlijk zorgleefplan. 

Hulp bij zoektocht geschikte woonplek/situatie in het algemeen.

JUDITH HEUKERS

JUDITH HEUKERS

Cliëntondersteuner

  VG-specialist    Betrokken
  Bondgenoot    Doorzetter

Meer over Judith

Vanaf 2009 ben ik werkzaam in de zorg, gestart als maatschappelijk werker, daarna ruim 8 jaar in de gehandicaptenzorg, in de directe zorg met de doelgroepen EMB, MVG en LVB en als zorgbemiddelaar.
Daarbij heb ik ondervonden dat de (complexe) regelgeving en vele keuzes en mogelijkheden een behoorlijke impact hebben en druk kunnen leggen op ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Sinds mei 2019 ben ik werkzaam bij ClientondersteuningPLUS als onafhankelijk clientondersteuner en heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn opgedane kennis en ervaring in te zetten, om u bij te staan bij het maken van de belangrijke keuzes.
Ik zie kansen, ben gedreven en betrokken om te ondersteunen in de zoektocht naar passende zorg.

JUULTJE HOLLA

JUULTJE HOLLA

Cliëntondersteuner

  Jouw stem telt  Verbeelder
 Luisteraar  Ontdekker

Meer over Juultje

Ik werk sinds 2002 met mensen die veel ervaring hebben met uitsluiting, en mensen die binnen de gebaande paden en kaders van de zorg niet vinden wat zij willen of nodig hebben. Ik werk aan inclusie en maak gebruik van onder andere social gewaardeerde rollen, netwerk opbouw en vraagverheldering door tekenen. De fundering van mijn manier van werken zijn gelijkwaardigheid en respect. Ik ga uit van kwaliteiten en talenten en geloof dat iedereen iets te bieden heeft en een bijdrage kan leveren in de samenleving. Samen ontdekken we waar de mogelijkheden liggen.

ERIKA VAN DE BILT

ERIKA VAN DE BILT

Cliëntondersteuner

Zorgvuldig Goede luisteraar
Probleemoplosser Doortastend

Meer over Erika

Als moeder van een ernstig meervoudig beperkte dochter, ben ik uitgebreid in aanraking gekomen met alle mogelijke regelzaken rond de zorg en de combinatie van (speciaal)onderwijs en zorg. Mijn opgedane ervaring als moeder van een emb dochter maar ook die van ervaringsdeskundige, zet ik graag in om anderen te helpen. Ik kijk ernaar uit samen met u uit te zoeken, hoe ik u en uw gezin het beste kan helpen.

 

CORNIA VAN DER SALM

CORNIA VAN DER SALM

Cliëntondersteuner

 Betrokken   PGB
Vasthoudend Zorgvuldig

Meer over Cornia

Al geruime tijd ben ik werkzaam in de zorg. Na 15 jaar gewerkt te hebben met mensen met een verstandelijke beperking ben ik in 2004 gestart als zelfstandige clientondersteuner met het Persoonsgebonden Budget als specifieke deskundigheid.

Tot op heden ondersteun ik cliënten op allerlei levensgebieden, zoek samen naar passende oplossingen voor hulpvragen, bied een luisterend oor, probeer ik duidelijkheid te creëren en cliënten de weg te wijzen binnen alle wetten (WLZ, Gemeenten en Zorgverzekeringwet) en regelgeving. Uitgangspunt in mijn manier van werken is dat de cliënt daar waar mogelijk eigen regie houdt.

Nog steeds doe ik dit werk met veel plezier en passie. Iedere hulpvraag ervaar ik als een uitdaging; mijn streven is om passende oplossingen te realiseren waarmee de hulpvrager verder kan in het leven.

WIM SLOT

WIM SLOT

Directeur

Stressbestendig Humor
Overzicht Open

Meer over Wim

Met vele jaren ervaring als (financieel) manager in het bedrijfsleven ondersteun ik nu de collega’s van ClientondersteuningPLUS door de operationele zaken voor mijn rekening te nemen. Doordat ik daarbij met name ook allerlei administratieve taken uitvoer hebben de clientondersteuners maximaal gelegenheid om clienten bij te staan.

HANS DE BRUIJN

HANS DE BRUIJN

Cliëntondersteuner

  Deskundig VG/GGZ/Verslaving
  Vraagbaak PGB Passend onderwijs

Meer over Hans

Al 25 jaar ben ik ervaringsdeskundig in PGB en belangenbehartiging in de VG-sector. Dat maakt ook dat ik bedreven ben in het ondersteunen van indicatietrajecten WLZ, WMO, Jeugdwet en ZVW. Op deze terreinen geef ik graag voorlichting en ben een vraagbaak voor diverse partijen.
Na een carrière als gymleraar op het VSO Cluster IV onderwijs, heb ik vanaf 2004 mijn carrière voortgezet als begeleider passend onderwijs op het VO en het MBO.
Vanaf 2007 werk ik ook als zelfstandig adviseur en PGB Specialist.
Ik streef ernaar om tot oplossingen te komen die recht doen aan de hulpvrager en praktisch uitvoerbaar zijn. Oplossingen waarbij ik mijn kennis, ook over wetgeving, en mijn ervaringen durf te combineren tot maatwerk.

MARLIE OP DEN CAMP

MARLIE OP DEN CAMP

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  PGB-specialist Resultaatgericht
  Betrokken   Zorgvuldig

Meer over Marlie

Met veel enthousiasme werk ik als cliëntondersteuner. Ik ervaar hoe je een meerwaarde kunt bieden voor de cliënt en zijn naasten door hen de weg te wijzen in de wereld van zorg en welzijn en door hen te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen. Voorheen ben ik jarenlang werkzaam geweest als fysiotherapeut, voornamelijk in de ouderenzorg. In mijn functie als cliëntondersteuner komt deze kennis en ervaring goed van pas. Omdat de bekendheid en de vindbaarheid van de cliëntondersteuning nog verbeterd kunnen worden, zet ik me ook in als ambassadeur. Ik wil eraan bijdragen om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten, zodat meer cliënten tijdig de juiste ondersteuning kunnen ontvangen.

RAMONA VAN DEN HOED

RAMONA VAN DEN HOED

Cliëntondersteuner

  Brede ervaring   Open
  Doorzetter  Betrokken

Meer over Ramona

In 2015 ben ik mijn eigen praktijk begonnen als zorgconsulent, omdat ik de behoefte zag ontstaan voor mensen om hulp te krijgen hun eigen zorg te regelen. En om te navigeren binnen de nieuwe en steeds veranderende regelgeving binnen zorg en welzijn. Het verzorgen van iemand of het regelen van zorg wanneer je zelf ziek wordt vraagt al zoveel. Ik wil graag die mensen helpen om het geregel erom heen te helpen organiseren en zo de mensen te ontlasten, zodat er tijd overblijft om leuke dingen te doen in het leven. Niet om het over te nemen, maar om u te helpen waar nodig en naast u te staan, zodat uw zelf de regie kan blijven houden.
In de loop van de jaren merkte ik op dat steeds meer van mijn werk op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuner kwamen te liggen. Mensen klopte bij mij aan, omdat er op andere plekken lange wachtlijsten waren om ondersteuning te krijgen. Of in de meeste gevallen niet wisten dat zoiets als onafhankelijke cliëntondersteuning bestond. Sinds december heb ik mij aangesloten bij ClientondersteuningPlus. Zodat het mogelijk is om ook vanuit de Wlz cliëntondersteuning te bieden en te gaan voor kwaliteit met een plus.

MIA KUSTERS

MIA KUSTERS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

  Doortastend   Wlz/ Jeugdwet/ WMO
  PGB Empatisch

Meer over Mia

Als moeder van een zoon met een verstandelijke beperking (down syndroom) heb ik de ervaring dat het best lastig en ingewikkeld kan zijn om de goede zorg te kiezen voor je kind of naaste in onze complexe zorgsystemen. Ik vind het belangrijk dat mensen de kans krijgen en kunnen nemen om zelf de regie te hebben om hierin de juiste keuzes te maken, passend bij ieders persoonlijke situatie. Ik heb jarenlang gewerkt in de zorg en ben actief als ervaringsdeskundige en belangenbehartiger op het gebied van zorg en ondersteuning voor deze doelgroep.

Door deze ervaringen ben ik goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom de zorg en de mogelijkheden in het aanbod. Ik vind het een uitdaging om mensen hierbij te helpen en samen met hen te kijken naar de mogelijkheden en de juiste balans.

Sinds Nov. 2019 ben ik begonnen bij Cliëntondersteuning PLUS en heb ik de kans gekregen om mijn passie voort te zetten, en ga vol enthousiasme met U aan de slag om de passende zorg te realiseren.

GONNIE VAN BUSSEL

GONNIE VAN BUSSEL

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

  Ondernemend   Enthousiast
  Mensenmens Netwerk

Meer over Gonnie

Gonnie is ondernemend, enthousiast, geïnteresseerd in mensen, vol met ideeën, creatief, zelfsturend, leergierig, een verbinder en soms ongeduldig. Ze heeft doorzettingsvermogen en humor. Ze is 30 jaar geleden gestart als landbouwkundig ingenieur. In 2012 heeft ze het roer omgegooid en startte ze haar eigen bedrijf Hart&Ziel, in uitvaart en rouwverwerking. Haar eerste twee uitvaarten waren haar eigen familieleden. Tevens werd ze vrijwilliger terminale thuiszorg bij de LEV-groep, wat ze nog steeds doet, en draaide ze mee in buurtbemiddeling in de Peel.

In 2014 werd ze raadslid en in 2016 wethouder bij de gemeente Someren. Na haar afscheid van de politiek heeft ze verschillende taken als vrijwilliger opgepakt zoals bij KansPlus ASD naar aanleiding van het zijn van mantelzorger van haar oom en zwager. Maar ook werd ze bestuurslid van Stichting Kempisch Heideschaap, CombiContactgroep, Adviesraad Sociaaldomein Asten, SoWerkSaam voorheen WMO Platform Someren. Ze wil graag de medemens blijven ondersteunen als vrijwilliger maar ook vanuit een professionele hoek en daarom is ze in 2020 gestart bij ClientondersteuningPLUS als clientondersteuner en in opleiding voor Mantelzorgmakelaar.

ANNETTE RIETVELD

ANNETTE RIETVELD

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Empatisch   Gedreven
  Enthousiast  Leergierig

Meer over Annette

Ik heb persoonlijk ervaren hoe fijn het is om mantelzorger te zijn. Maar ook hoe lastig het is om de juiste weg te vinden in de wet en regelgeving. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! De zorg in Nederland is complex, tijdrovend en soms frustrerend.

Ik ondersteun mantelzorgers en zorgvragers op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een PGB of Wlz indicatie, maar ook bij het zoeken naar de juiste dagbesteding of woonplek.

Ik help graag bij het vinden van passende oplossingen die aansluiten op de specifieke situatie. De vraag van de cliënt staat altijd centraal. Iedere situatie is uniek en daarom vind ik dit werk uitdagend en mooi!

ASTRID LUIJSTERBURG

ASTRID LUIJSTERBURG

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Copiloot    Evenwichtig
  Doorzetter  Luisteraar

Meer over Astrid

Ik heb een ruim aantal jaren ervaring, zowel in de uitvoerende zorg op dagbesteding en wonen voor (Z)EMB mensen, en als onafhankelijk cliëntondersteuner (eerst in loondienst, de laatste jaren als ZZP-er). Ik ben betrokken als co-piloot bij WijzienjeWel, als Bondgenoot van Naasten bij Pilot5, en afgestudeerd mantelzorgmakelaar.

Ik heb een rugzak aan kennis en ervaring, met name op het gebied van WLZ, en de route en regelzaken rondom PGB en extra zorg mogelijkheden (EKT en Meerzorg). Ook de overgang 18- 18+ is mij niet onbekend, met name voor de groep (Z)EMB maar uiteraard ook voor anderen. Ik wil graag wat bomen in het dichte bos van regelzaken om helpen kappen!

 

ARIENNE STEENBERGEN

ARIENNE STEENBERGEN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

  Creatief   Betrokken
  Vasthoudend Terzijde-staan

Meer over Arienne

In 2000 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker. In de afgelopen 20 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het regelen van hulp en zorg voor mensen met een beperking (VG/LG/en kinderen met een ontwikkelingsachterstand). Ook heb ik een aantal jaren vanuit een wijkteam gewerkt waar de uitvoering van WMO en Jeugdwet binnen mijn takenpakket viel. Inmiddels beschik ik over veel kennis m.b.t. de sociale kaart en de mogelijkheden van hulpverlening en ondersteuning vanuit alle wetten.

SOLANGE STEINS

SOLANGE STEINS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Open    Meedenkend
  Vasthoudend   Met aandacht

Meer over Solange

Als mantelzorger voor mijn vader en enkele familieleden, onderving ik aan den lijve hoe ingewikkeld het is om de juiste zorg te krijgen.

Terwijl je emoties met je aan de haal gaan, moet je toch zakelijk blijven om het een en ander geregeld te krijgen. Dat was soms zwaar en daar wilde ik iets aan doen.

Ik heb in 2019 mijn diploma mantelzorgmakelaar behaald en ben sindsdien werkzaam in deze hoedanigheid.

Mijn kracht zit hem in het willen zorgen en het leggen van verbindingen tussen mensen. Ik ondersteun door te luisteren naar wat mensen willen en hen de weg te wijzen en te informeren over mogelijkheden.

Ik help mensen met het regelen van de juiste zorg zodat zij zelf het hoofd boven water kunnen houden en de regie kunnen behouden over hun leven in vaak schrijnende situaties.

ERWIN WIERINGA

ERWIN WIERINGA

Cliëntondersteuner

  Inclusie   Complexiteit
  Buiten de gebaande paden  (Op)Leider

Meer over Erwin

Ik kan beleid, initiatieven en probleemgedrag verduidelijken.
Ik ben goed in het helder en begrijpelijk maken van complexe situaties en kan helpen bij het vinden van een goede en bruikbare werkwijze/strategie.

Ik word geprezen vanwege mijn helder taalgebruik, praktische voorbeelden en gevarieerde presentatietechniek en niet in de laatste plaats het vermogen mensen te inspireren.

ANGELA VAN WOEZIK

ANGELA VAN WOEZIK

Cliëntondersteuner

  Copiloot    Overzicht
  Doorzetter  Luisteraar

Meer over Angela

Vanuit mijn ouderervaringsdeskundigheid als moeder van een zevmb-dochter wil ik u graag helpen de weg in zorgland te vinden en samen te organiseren wat goed is voor uzelf en/of uw naaste.

Mijn deskundigheid ligt met name in de WLZ,  sector verstandelijk gehandicapten, maar ook in de sector ouderenzorg kan ik u begeleiden.

Van huis uit ben ik logopedist en heb ik ook in die hoedanigheid de zorgwereld leren kennen. Dat, in combinatie met mijn ouderervaring en mijn diploma casemanager mantelzorg, kan ik inzetten om u te helpen.

Ik ben empathisch, communicatief sterk en ik werk grondig, onderzoekend en proactief. Ik heb daarbij oog voor alle betrokkenen.

ANNE WIBAUT

ANNE WIBAUT

Cliëntondersteuner

  Persoonlijk plan   Regie
  Relatienetwerk

Meer over Anne

Elke goede bemiddeling tussen mensen die ondersteuning nodig hebben en verleners van zorg en ondersteuning begint bij het verhelderen samen met de persoon en zijn eigen netwerk wat hij nodig heeft om een goed leven te leiden en wil. Pas daarna kun je ‘de arena’ in van zorgbemiddeling en zorgverlening. Op dat eerste stuk leg ik nadruk en baseer ik mijn verdere acties. 

GERALDA  VAN LENTHE

GERALDA VAN LENTHE

Cliëntondersteuner

  Oprecht   Echt
  Betrokken Luisteren

Meer over Geralda

Ieder mens en iedere situatie is anders en uniek. Mijn insteek is door oprecht en onbevangen te luisteren te komen tot de kern van de vraag. Hoe is de situatie nu en wat zou de zorgvrager en zijn of haar naasten graag willen. Om los van oordeel (samen) te onderzoeken van wat er echt toe doet en wat mogelijk is. Om van daaruit de weg te vinden naar passende oplossingen waar het gaat om zorg en ondersteuning. De kwaliteit van leven van betrokkenen staat hierbij centraal.

JACQUELINE ALDERS

JACQUELINE ALDERS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Betrokken   Luisteraar
  Vasthoudend WMO-Wlz

Meer over Jaqueline

Als ervaringsdeskundige heb ik veel te maken gehad met NAH en dementie. Nu wil ik graag als mantelzorgmakelaar en clientondersteuner de ondersteuning bieden die voor onze clienten van groot belang is. Luisteren en zoeken naar creatieve oplossingen is wat mij kenmerkt. Ik ben vasthoudend en zoek samen met de client naar de beste oplossing. De regie blijft bij de client!

JOOST DE JONG

JOOST DE JONG

Cliëntondersteuner

  Betrokken   Creatief
  Vasthoudend   Bemiddelaar

Meer over Joost

Ik vind het mooi om te organiseren, te creeren en om na te denken over manieren om dingen mogelijk te maken. Juist op momenten waar dat ingewikkeld is of zelfs niet mogelijk lijkt. Ik ben vindingrijk en zo nodig vasthoudend met als doel het leven van een ander een stukje mooier of makkelijker te maken.

JACQUELINE DE WIT

JACQUELINE DE WIT

Cliëntondersteuner

  Meedenker   Betrokken
  Zorgvuldig Zorgwetten

Meer over Jaqueline

Op mijn best ben ik als ik bij kan dragen aan wat voor anderen belangrijk is. Om mensen ondersteuning te kunnen bieden op weg naar passende zorg, ben ik betrokken en zorgvuldig. Ik vind het belangrijk goed te luisteren, door te vragen en de situatie en omstandigheden in kaart te brengen. Ik ben open, eerlijk en nieuwsgierig. Graag zet ik mijn kennis en kunde in om te ondersteunen, om antwoorden op de zorgvraag te vinden en samen te komen tot passende zorg.

Ik ben als verpleegkundige opgeleid. Na een korte periode op een kinderafdeling in een ziekenhuis, heb ik voor langere tijd de overstap gemaakt naar de kinderpsychiatrie.
Daarop ben ik indicatiesteller geweest, eerst voor de AWBZ (tot 2015) en later voor de Wmo. Zo ben ik goed thuis in de wet- en regelgeving van nu de Wlz, de Wmo en Zorgverzekeringswet (ook pgb). De meeste ervaring heb ik opgedaan met mensen met vooral somatische en psychiatrische problematiek. Een volgende stap die ik gemaakt heb is die van leidinggevende, met name aan medewerkers van de backoffice en het klantcontactcentrum. Ook heb ik een periode als leidinggevende bij een organisatie binnen het Sociaal Domein gewerkt, gericht op ouderen uit de wijk met diverse achtergronden.
Kortom: veel contacten met mensen met een zorgvraag, veel samenwerking met collega’s en andere organisaties, veel regelzaken en organiseren. Ik draag er graag aan bij!

JOSE SMITS

JOSE SMITS

Cliëntondersteuner

  Onderwijs   Langdurige zorg
  Kwaliteit van leven

Meer over Jose

Gespecialiseerd in wetgeving , goede zorg en goed onderwijs.

Ik heb ruime ervaring als onderzoeker, beleidsanalyst, belangenbehartiger en lobbyist. Ik combineer gedegen advieswerk met praktische hulp en adviezen op het terrein van zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, huisvesting, persoonlijke financien en veilig stellen van zeggenschap. Ik sta je bij in alle regelproblemen waar mensen met een beperking of chronische ziekte tegenaan lopen. Basis zijn de rechten zoals geformuleerd in het VN Verdrag Handicap.

MIRJAM HOOGLAND-VERSPAIJ

MIRJAM HOOGLAND-VERSPAIJ

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Ervaringsdeskundige Gedreven
  Verbindend Empatisch

Meer over Mirjam

Mijn eigen ervaringen met mantelzorg hebben gemaakt, dat ik de stap heb gezet om als zelfstandig en onafhankelijk ondernemer het beroep van MZM/cliëntondersteuner uit te willen oefenen. Specifiek de situatie rondom mijn moeder, die op haar 71e de diagnose ALS kreeg, heeft mij enorm gevormd en gesterkt om dit te gaan doen.
Ik gun mantelzorgers en zorgvragers, dat ze het uitzoeken, regelen en bellen met instanties aan iemand anders kunnen overlaten. Dat alle vraagstukken die ze tegenkomen, op zo kort mogelijke termijn beantwoord kunnen worden. Ze zich ondersteund weten en zorg en begeleiding ontvangen die bij hen past.

SANDRA VAN DER PLAS

SANDRA VAN DER PLAS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Analytisch Oplossingsgericht
  Verbinder Doorzetter

Meer over Sandra

Ik ben ruim 20 jaar werkzaam geweest in het HR vak waarbij ik me heb gespecialiseerd in de participatiewet. Ik heb als jobcoach mensen met een arbeidsbeperking begeleid naar en tijdens werk. Door mijn persoonlijke situatie heb ik besloten het roer om te gooien en een opleiding tot mantelzorgmakelaar/ cliëntondersteuner te volgen die ik onlangs met succes heb afgerond.

Mijn ervaring als moeder/mantelzorger van een dochter met een stofwisselingziekte helpt mij in het ondersteunen van cliënten. Ik heb hierdoor de wereld van de zorg van verschillende kanten leren kennen en kan me goed verplaatsen in de zorgen van iemand die zorg nodig heeft of zorg geeft.

Het geeft me energie om te zien hoe iemand met de juiste ondersteuning weer een stuk kwaliteit van leven krijgt of behoudt. Ik lever daar graag een bijdrage aan, door goed te luisteren, door te vragen, mijn kennis en ervaring in te zetten en te zien wat nodig is.

Ik pak de dingen graag doelgericht en met humor aan. Ik ben een doorzetter, ben enthousiast en zoek altijd naar de verbinding met anderen. Ik houd van complexe zaken waar ik mijn tanden in kan zetten.

JOLIEN VINK

JOLIEN VINK

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Authentiek Enthousiast
  Toegankelijk Communicatief sterk

Meer over Jolien

Zorgprofessional die graag voor anderen klaarstaat. Ik ben positief ingesteld en gedreven in alles wat ik doe. Het geeft mij voldoening als ik iemand kan ontlasten. Door anderen te horen, mijn empathisch vermogen en de samenwerking op te zoeken kan ik oplossingsgericht werken.
Ik ben er voor u!

RENEE WESSELS

RENEE WESSELS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Resultaatgericht Enthousiast
  Ondernemen Betrokken

Meer over Renee

Hallo ik ben Renée, moeder van 2 schatten, partner van de leukste man, Brabander, analyticus, project manager, reiziger, doorzetter, regelneef, positieveling. Daarnaast heb ik zelf ervaren hoe het is om overgeleverd te zijn aan het zorgsysteem en heb het roer omgegooid om mijn professionaliteit in te zetten in de zorgsector.

Ik ben een marketing- én zorgprofessional, een unieke combinatie. Wil graag dingen veranderen en ben een (beetje) perfectionistisch. Dat helpt mij om doelen te bereiken.

Gelukkig doe ik het niet alleen maar meestal met hulp van heel veel anderen.
Ook samen met jou, en met een dosis humor en energie, kan ik een frisse wind zijn die jou levenslucht brengt.

INDIRA VAN DER ZEEUW

INDIRA VAN DER ZEEUW

Cliëntondersteuner

  Volhardend Meervoudig perspectief
  Humor Generalist

Meer over Indira

Ik heb ruim 16 jaar gewerkt bij het CIZ in diverse functies en heb hierdoor een brede ervaring opgedaan met de Wlz (voorheen AWBZ), domeinsamenwerking, relatiebeheer, Wzd (voorheen BOPZ) en alle doelgroepen (VenV, GGZ, VG, LG, PG)

Mijn missie is het beste uit iemand of iets halen. Ik ben gedreven in mijn werk en het klantenbelang staat voorop. Als ik iets doe dan doe ik het goed. Dit betekent dat mijn aandacht gericht is om samen zorgvuldig te onderzoeken waar ik u daadwerkelijk mee kan ondersteunen. Ik ben doelgericht, heb overtuigingskracht en ben gericht op verdieping. Ik maak in het contact gebruik van humor en mijn intuïtie. Ik ben pas tevreden als zaken voor u helder zijn en u verder kan, hoe complex de situatie of het vraagstuk ook is.

KARIENE VAN DIJCK

KARIENE VAN DIJCK

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Empatisch Zorgervaring
  Verbinder Troubleshooter

Meer over Kariene

Uit ervaring weet ik hoe de zorg voor een naaste je leven beïnvloedt. De mantelzorg voor mijn beide ouders dwong mij een aantal jaar geleden in een aardige spagaat betreft het combineren van zorg, werk en gezin. Ik merkte tegelijkertijd dat ik tegen veel onduidelijkheden aanliep. Waar ik moest zijn om bepaalde zaken te regelen? Van het kastje naar de muur en weer terug. Ik werd er moe van en tegendraads. Ook mijn ouders zelf wisten geen weg te vinden in het oerwoud van de zorg.
Zou het niet mooi zijn als iemand jou in deze problematiek ondersteunt? Dan kun jij je zelf kan richten op het leven zelf, en of het behouden van een liefdevolle relatie met degene voor wie je zorgt? Dat wil ik voor je zijn de gids in het oerwoud van de zorg.

MIEKE VERVOORT

MIEKE VERVOORT

Cliëntondersteuner

  Empatisch  Betrokken
  Open  Flexibel

Meer over Mieke

Vanuit werkervaring in de directe zorg heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat het klantbelang voorop staat.

Als betrokken professional luister ik naar je verhaal en ga op zoek naar de vraag achter de vraag. Vanuit een duidelijke en transparante communicatie bewandelen we samen de wegen die nodig zijn om te komen tot een passende oplossing. Ook als dit over niet gebaande paden leid.

Jannet Klein Hofmeijer

Jannet Klein Hofmeijer

Cliëntondersteuner

  Creatief  Empathisch
  Luisteraar  Enthousiast

Meer over Jannet

Ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in de zorg. Gestart met het werken in de directe zorg met de diverse doelgroepen binnen de VG en later werkzaam als zorgbemiddelaar. Tijdelijk heb ik nog gewerkt op de PGB afdeling van een zorgkantoor en nu sinds 1 augustus 2020 werkzaam bij ClientondersteuningPlus.

Ik vind het prettig om, onafhankelijk van een organisatie, mee te kunnen kijken naar wat de best passende zorg en ondersteuning is voor de client. Ook heb ik kennis om te ondersteunen bij aanvragen voor PGB of een CIZ indicatie.

Wilt u hulp en advies van een onafhankelijke professional? Neem contact op en we gaan direct voor u aan de slag.