Ons team

Ons team

Heeft u hulp nodig? Neem contact op via ons contactformulier of bel naar 085 – 0712 863.

Na de telefonische intake neemt de cliëntondersteuner, die u de beste hulp kan bieden bij uw specifieke vraag, contact met u op. Uiteraard blijft de keuze voor de specifieke cliëntondersteuner aan u.

CAROLINE VAN DER HEK

CAROLINE VAN DER HEK

Directeur

Mediator Verbinder
Vooruitdenker Luisteraar

Meer over Caroline

Sinds ruim 8 jaar ben ik clientondersteuner, eerst vanuit mijn praktijk als mantelzorgmakelaar, sinds 2016 als clientondersteuner Wet langdurige Zorg binnen een maatschap en sinds 1 januari 2019 als eigenaar van ClientondersteuningPLUS.

Het is mijn passie om te kijken en luisteren naar mensen. Wat heeft iemand nodig om gelukkig te zijn. Hoe past de benodigde zorg en ondersteuning in iemands leven en levert het een positieve bijdrage.

Ik zie en benut kansen en mogelijkheden voor mijn onderneming, voor mezelf en voor onze cliënten.

PETER VAN WOLFEREN

PETER VAN WOLFEREN

Cliëntondersteuner

Reëel  Bondgenoot
Jurist Klachten en bezwaren

Meer over Peter

Na de opleiding tot verpleegkundige heb ik een aantal jaren gewerkt in een psychiatrische instelling. Ondertussen nhe ik de studie rechten gedaan met als afstudeerrichting gezondheidsrecht. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt als indicatiesteller bij het CIZ en bij de afdeling bezwaarzaken van een zorgverzekeraar. Ik ben daardoor in staat een vraag zowel verpleeginhoudelijk als juridisch te bekijken. Met een open oog voor de wensen van de cliënt maar reëel kijkend naar de mogelijkheden van regelgeving en organisaties.

GALINA VISSER

GALINA VISSER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

Positief Integer
Enthousiast Doorzetter

Meer over Galina

Sinds 15 jaar ben ik werkzaam in de (ouderen)zorg, gestart in de tijd dat het scheiden van wonen en zorg in de kinderschoenen stond. Sindsdien heb ik dat proces met veel belangstelling gevolgd. Zelf keuzes kunnen (blijven) maken staat daarbij voorop. Dat is een mooi gegeven, maar dan is het van belang om bewust keuzes te kunnen maken; wat betekent dat duidelijk moet zijn wat de mogelijkheden zijn en welke consequenties dat heeft op korte- en (middel)lange termijn.

En dat is precies wat er in de huidige zorgwetgeving soms ontbreekt. Het Nederlands zorgstelsel behoort structureel tot de besten in Europa. Maar door de complex manier waarop dat georganiseerd is, kan het lastig zijn om hierin je weg te vinden. Om mensen  daarin te kunnen ondersteunen, daar ligt mijn passie en daar word ik blij van.

Expertise: ouderenzorg – WLZ – PGB- overbruggingszorg

HANS KROON

HANS KROON

Cliëntondersteuner

Meedenker Out of the box
Creatief Conflicten oplossen

Meer over Hans

Hans bedenkt en ondersteunt oplossingen buiten de instelling, vanuit de mens, vanuit mogelijkheden, vaardigheden en het recht op een goed en inclusief leven. Kent de zorg van binnen en van buiten. ZZP-er die buiten de lijntjes durft te denken en graag duidelijkheid schept.

Hans werkte vroeger voor stichting Perspectief als onderzoeker. Oorspronkelijk een verpleegkundige, denkt hij vanuit de persoon, met de persoon en zijn netwerk met kennis van de inhoud van de zorg. Hans ondersteunt al jaren mensen die hun eigen oplossingen willen, zoals mensen die anders in een instelling zouden verblijven.

Hans werkt vanuit de ideeën van Sociale RolVersterking.

DORIEN KLOOSTERMAN

DORIEN KLOOSTERMAN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

Gespecialiseerd in Wlz Ervaring
Rechtsbescherming  Bondgenoot

Meer over Dorien

Dorien Kloosterman, werkzaam als ZZP’er, is sinds vele jaren actief als cliëntondersteuner en gespecialiseerd in het realiseren van indicaties, extra zorg via meerzorg en EKT, PGB, specifieke groepen als zeer ernstig meervoudig beperkt, overgang van 18 jaar naar volwassenheid, wat moet er allemaal geregeld worden, gespecialiseerd in de ondersteuning aan ouders/familieleden van mensen met beperkingen die zelf de zorg en ondersteuning voor hun familielid willen organiseren. Veel ervaring in het bemiddelen wanneer een cliënt/ familie van de cliënt het niet eens is met de geleverde zorg via  zorgorganisaties bv. omdat het ondersteuningsplan niet juist wordt uitgevoerd, conflictbemiddeling e.d. Daarnaast is Dorien werkzaam voor cliëntenorganisaties langdurige zorg zoals KansPlus en Naar-Keuze.

EDWIN VAN BREEMEN

EDWIN VAN BREEMEN

Cliëntondersteuner

Coach Cliëntperspectief
Eigen regie Creatief

Meer over Edwin

Met een jarenlange ervaring binnen de zorg aan mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk, heb ik veel deskundigheid opgebouwd om mij als onafhankelijk cliëntondersteuner in te zetten en aan de zijde van mensen te staan die deze steun kunnen gebruiken. Mijn uitgangspunt is altijd om mensen in hun kracht te zetten en dat zij zelf zoveel mogelijk de regie houden. Door werkelijk met elkaar in gesprek te gaan luister ik graag naar de vraag achter de vraag. Ook wanneer de oplossing niet direct voor handen ligt, ga ik op creatieve wijze door om de oplossing voor elkaar te krijgen die bij u past. Ik vertaal uw vraag graag in passende zorg en ondersteuning, die voor u werkt.

ANGELA SLAGTER

ANGELA SLAGTER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

 Ervaringsdeskundige  ZEMB
 Probleemoplosser  Wooninitiatieven

Meer over Angela

Mijn ervaring als moeder van een meervoudig gehandicate zoon komt mij goed van pas in het ondersteunen van cliënten.Ik heb een afgeronde opleiding tot verpleegkundige en heb gonder meer gewerkt als indicatiesteller bij het CIZ. Ik ben mede-initiatiefnemer voor een Wooninititatief voor onze zoon. Ook hierdoor heb ik de wereld die Zorg heet van vele kanten leren kennen en kan mij goed verplaatsen in de zorgen rondom het zorgen. Door mijn werkervaring kan ik daar de kant van de beoordelaar of de professional goed tegenaan zetten, waardoor ik de vertaalslag weet te maken met een optimale invulling van de zorg al;s doel.Aandachtig luisteren, empathisch vermogen, analytisch vermogen, snel doordringen tot de kern van de zaak, de vraag achter de vraag, zijn eigenschappen die mij kenmerken. 

CARLA OTTER

CARLA OTTER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Leergierig   Doortastend
  Doorzetter  Betrokken

Meer over Carla

Aandachtig luisteren, empathisch vermogen, analytisch vermogen, snel doordringen tot de kern van de zaak, de vraag achter de vraag, zijn eigenschappen die mij kenmerken. 

COLINDA VAN BENTHEM

COLINDA VAN BENTHEM

Cliëntondersteuner

Zorgwetten Proactief
 Bondgenoot  Daadkrachtig

Meer over Colinda

Werkzaam als zelfstandige in het sociaal domein. Hoofdopdrachtgevers zijn gemeenten in de functies projectleider toegang, allround WMO consulent en schulddienstverlener.
Mijn achtergrond is zorgmanager bij zorgaanbieders in verschillende settingen; Verpleeghuis en behandelaren, Thuiszorg Verpleging & Verzorging, Hulp bij het huishouden en Beschermd Wonen. Van oorsprong ben ik wijkverpleegkundige (HBO-V) met specialisatie maatschappelijk werkveld. In mijn functie als cliëntondersteuner komt mijn kennis en ervaring goed van pas en kan ik naast de persoon/ mantelzorger staan om hen van goed advies te voorzien. Binnen het complexe stelsel van zorg en sociale wet- en regelgeving. Maar vooral verder op weg helpen met ondersteuning die past bij de persoon om, ondanks de beperkingen, zo maximaal mogelijk van het leven te genieten. Alles gericht om zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig te leven in een woon- en leefomgeving die bij de persoon past.

INEKE BOSMA

INEKE BOSMA

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Voortvarend   Flexibel
  Humor    Open

Meer over Ineke
JUDITH HEUKERS

JUDITH HEUKERS

Cliëntondersteuner

  VG-specialist    Betrokken
  Bondgenoot    Doorzetter

Meer over Judith

Vanaf 2009 ben ik werkzaam in de zorg, gestart als maatschappelijk werker, daarna ruim 8 jaar in de gehandicaptenzorg, in de directe zorg met de doelgroepen EMB, MVG en LVB en als zorgbemiddelaar.
Daarbij heb ik ondervonden dat de (complexe) regelgeving en vele keuzes en mogelijkheden een behoorlijke impact hebben en druk kunnen leggen op ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Sinds mei 2019 ben ik werkzaam bij ClientondersteuningPLUS als onafhankelijk clientondersteuner en heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn opgedane kennis en ervaring in te zetten, om u bij te staan bij het maken van de belangrijke keuzes.
Ik zie kansen, ben gedreven en betrokken om te ondersteunen in de zoektocht naar passende zorg.

JUULTJE HOLLA

JUULTJE HOLLA

Cliëntondersteuner

  Jouw stem telt  Verbeelder
 Luisteraar  Ontdekker

Meer over Juultje

Mijn opleiding en jeugd hebben mij uitgebreid in aanraking gebracht met (groepen) mensen die in een heel andere situatie verkeren dan wat wij als gewoon ervaren. Die achtergrond zet ik in mijn werk ook in. Ik zet mijn kennis en ervaring in om mensen in de knel te helpen om hun leven (weer) op de rit te krijgen en te kunnen functioneren op de manier die bij hen past. Inclusie, social role valorization, communicatie door tekenen zijn kernbegrippen die bij mij passen. Ik zet deze vaardigheden en uitgangspunten graag in in mijn rol als clientondersteuner en ga samen met u op zoek naar de oplossingen waar u mee geholpen bent.

ERIKA VAN DE BILT

ERIKA VAN DE BILT

Cliëntondersteuner

Verbeeldend Goede luisteraar
Zorgvuldig

Meer over Erika

Als moeder van een ernstig meervoudig beperkte dochter, ben ik uitgebreid in aanraking gekomen met alle mogelijke regelzaken rond de zorg en de combinatie van (speciaal)onderwijs en zorg. Mijn opgedane ervaring als moeder van een emb dochter maar ook die van ervaringsdeskundige, zet ik graag in om anderen te helpen. Ik kijk ernaar uit samen met u uit te zoeken, hoe ik u en uw gezin het beste kan helpen.

 

CORNIA VAN DER SALM

CORNIA VAN DER SALM

Cliëntondersteuner

 Betrokken   PGB
Vasthoudend Zorgvuldig

Meer over Cornia

Al geruime tijd ben ik werkzaam in de zorg, Na 15 jaar gewerkt te hebben met mensen met een verstandelijke beperking ben ik in 2004 gestart als zelfstandige clientondersteuner met het Persoonsgebonden Budget als specifieke deskundigheid, 

Tot op heden ondersteun ik clienten op allerlei levensgebieden, zoek samen naar passende oplossingen voor hulpvragen, bied een luisterend oor, probeer duidelijkheid te creëren en clienten de weg te wijzen binnen alle wetten (WLZ, WMO/Jeugdwet en Zorgverzekeringswet) en regelgeving, Uitgangspunt in mijn manier van werken is dat de client daar waar mogelijk eigen regie houdt.

Nog steeds doe ik dit werk met veel plezier en passie, Iedere hulpvraag ervaar ik als een uitdaging; mijn streven is om passende oplossingen te realiseren waarmee de hulpvrager verder kan in het leven.

 

WIM SLOT

WIM SLOT

Directeur

Stressbestendig Humor
Overzicht Open

Meer over Wim

Met vele jaren ervaring als (financieel) manager in het bedrijfsleven ondersteun ik nu de collega’s van ClientondersteuningPLUS door de operationele zaken voor mijn rekening te nemen. Doordat ik daarbij met name ook allerlei administratieve taken uitvoer hebben de clientondersteuners maximaal gelegenheid om clienten bij te staan.

Lesley te Winkel

Lesley te Winkel

Cliëntondersteuner

  Enthousiast    Leergierig
  Nuchter   Gedreven

Meer over Lesley

Lorem ipsum

MARLIE OP DEN CAMP

MARLIE OP DEN CAMP

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Zelfstandig    Zorgvuldig
  Sterk netwerk   Zuid Nederland

Meer over Marlie

Lorem ipsum

RAMONA VAN DEN HOED

RAMONA VAN DEN HOED

Cliëntondersteuner

  Brede ervaring   Open
  Doorzetter  Betrokken

Meer over Ramona

In 2015 ben ik mijn eigen praktijk begonnen als zorgconsulent, omdat ik de behoefte zag ontstaan voor mensen om hulp te krijgen hun eigen zorg te regelen. En om te navigeren binnen de nieuwe en steeds veranderende regelgeving binnen zorg en welzijn. Het verzorgen van iemand of het regelen van zorg wanneer je zelf ziek wordt vraagt al zoveel. Ik wil graag die mensen helpen om het geregel erom heen te helpen organiseren en zo de mensen te ontlasten, zodat er tijd overblijft om leuke dingen te doen in het leven. Niet om het over te nemen, maar om u te helpen waar nodig en naast u te staan, zodat uw zelf de regie kan blijven houden.
In de loop van de jaren merkte ik op dat steeds meer van mijn werk op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuner kwamen te liggen. Mensen klopte bij mij aan, omdat er op andere plekken lange wachtlijsten waren om ondersteuning te krijgen. Of in de meeste gevallen niet wisten dat zoiets als onafhankelijke cliëntondersteuning bestond. Sinds december heb ik mij aangesloten bij ClientondersteuningPlus. Zodat het mogelijk is om ook vanuit de Wlz cliëntondersteuning te bieden en te gaan voor kwaliteit met een plus.

MIA KUSTERS

MIA KUSTERS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

  Wooninitiatief   Doortastend
  Doorzetter  WMO/WLZ

Meer over Mia

Lorem ipsum

GONNIE VAN BUSSEL

GONNIE VAN BUSSEL

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

  Netwerk   Plezier
  Relatie   Betrokken

Meer over Gonnie

Lorem ipsum

ANNETTE RIETVELD

ANNETTE RIETVELD

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Leergierig   Gedreven
  Enthousiast  Mantelzorgmakelaar

Meer over Annette

Lorem ipsum 

ASTRID LUIJSTERBURG

ASTRID LUIJSTERBURG

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

  Copiloot    Evenwichtig
  Doorzetter  Luisteraar

Meer over Astrid

Ik heb een ruim aantal jaren ervaring, zowel in de uitvoerende zorg op dagbesteding en wonen voor (Z)EMB mensen, en als onafhankelijk clientondersteuner, Ik ben betrokken als co-piloot bij WijzienjeWel, als Bondgenoot van Naasten bij Pilot5 en hoop in mei 2020 ook afgestudeerd mantelzorgmakelaar te zijn.

Ik heb een rugzak aan kennis en ervaring, met name op het gebied van WLZ, en de route en regelzaken rondom PGB en extra zorg mogelijkheden (EKT en Meerzorg), Ook de overgang 18- 18+ is mij niet onbekend, met name voor de groep (Z)EMB maar uiteraard ook voor anderen, Ik wil graag wat bomen in het dichte bos van regelzaken om helpen kappen!

 

ARIENNE STEENBERGEN

ARIENNE STEENBERGEN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar i.o.

  Ervaren   Copiloot
  Relatie  Maatschappelijk werk

Meer over Arienne

Lorem ipsum

SOLANGE STEINS

SOLANGE STEINS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Open    Meedenkend
  Vasthoudend   Met aandacht

Meer over Solange

Lorem ipsum 

ERWIN WIERINGA

ERWIN WIERINGA

Cliëntondersteuner

  Inclusie   Complexiteit
  Buiten de gebaande paden  (Op)Leider

Meer over Erwin

Lorem ipsum

ANGELA VAN WOEZIK

ANGELA VAN WOEZIK

Cliëntondersteuner

  Copiloot    Overzicht
  Doorzetter  Luisteraar

Meer over Angela

Vanuit mijn ouderervaringsdeskundigheid als moeder van een zevmb-dochter wil ik u graag helpen de weg in zorgland te vinden en samen te organiseren wat goed is voor uzelf en/of uw naaste.

Mijn deskundigheid ligt met name in de WLZ,  sector verstandelijk gehandicapten, maar ook in de sector ouderenzorg kan ik u begeleiden.

Van huis uit ben ik logopedist en heb ik ook in die hoedanigheid de zorgwereld leren kennen. Dat, in combinatie met mijn ouderervaring en mijn diploma casemanager mantelzorg, kan ik inzetten om u te helpen.

Ik ben empathisch, communicatief sterk en ik werk grondig, onderzoekend en proactief. Ik heb daarbij oog voor alle betrokkenen.

ANNE WIBAUT

ANNE WIBAUT

Cliëntondersteuner

  Inclusie    Overzicht
  Aandacht  Ergotherapeut

Meer over Anne

Lorem ipsum

Wilt u hulp en advies van een onafhankelijke professional? Neem contact op en we gaan direct voor u aan de slag.