Ons team

Ons team

Heeft u hulp nodig? Neem contact op via ons contactformulier of bel naar 085 – 4866 700.

Na de telefonische intake neemt de cliëntondersteuner, die u de beste hulp kan bieden bij uw specifieke vraag, contact met u op. Uiteraard blijft de keuze voor de specifieke cliëntondersteuner aan u.

CAROLINE VAN DER HEK

CAROLINE VAN DER HEK

Directeur

Mediator Verbinder
Vooruitdenker Luisteraar

Meer over Caroline

Sinds ruim 8 jaar ben ik clientondersteuner, eerst vanuit mijn praktijk als mantelzorgmakelaar, sinds 2016 als clientondersteuner Wet langdurige Zorg binnen een maatschap en sinds 1 januari 2019 als eigenaar van ClientondersteuningPLUS.

Het is mijn passie om te kijken en luisteren naar mensen. Wat heeft iemand nodig om gelukkig te zijn. Hoe past de benodigde zorg en ondersteuning in iemands leven en levert het een positieve bijdrage.

Ik zie en benut kansen en mogelijkheden voor mijn onderneming, voor mezelf en voor onze cliënten.

WIM SLOT

WIM SLOT

Directeur

Stressbestendig Humor
Overzicht Open

Meer over Wim

Met vele jaren ervaring als (financieel) manager in het bedrijfsleven ondersteun ik nu de collega’s van ClientondersteuningPLUS door de operationele zaken voor mijn rekening te nemen. Doordat ik daarbij met name ook allerlei administratieve taken uitvoer hebben de clientondersteuners maximaal gelegenheid om clienten bij te staan.

ERIKA VAN DE BILT

ERIKA VAN DE BILT

Coordinator complexe Casuistiek

Zorgvuldig Goede luisteraar
Probleemoplosser Doortastend

Meer over Erika

Als moeder van een ernstig meervoudig beperkte dochter, ben ik uitgebreid in aanraking gekomen met alle mogelijke regelzaken rond de zorg en de combinatie van (speciaal)onderwijs en zorg. Mijn opgedane ervaring als moeder van een emb dochter maar ook die van ervaringsdeskundige, zet ik graag in om anderen te helpen. Ik kijk ernaar uit samen met u uit te zoeken, hoe ik u en uw gezin het beste kan helpen.

 

HANS KROON

HANS KROON

Cliëntondersteuner

Meedenker Out of the box
Creatief Conflicten oplossen

Meer over Hans

Hans bedenkt en ondersteunt oplossingen buiten de instelling, vanuit de mens, vanuit mogelijkheden, vaardigheden en het recht op een goed en inclusief leven. Kent de zorg van binnen en van buiten. ZZP-er die buiten de lijntjes durft te denken en graag duidelijkheid schept.

Hans werkte vroeger voor stichting Perspectief als onderzoeker. Oorspronkelijk een verpleegkundige, denkt hij vanuit de persoon, met de persoon en zijn netwerk met kennis van de inhoud van de zorg. Hans ondersteunt al jaren mensen die hun eigen oplossingen willen, zoals mensen die anders in een instelling zouden verblijven.

Hans werkt vanuit de ideeën van Sociale RolVersterking.

DORIEN KLOOSTERMAN

DORIEN KLOOSTERMAN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

Gespecialiseerd in Wlz Ervaring
Rechtsbescherming  Bondgenoot

Meer over Dorien

Dorien Kloosterman, werkzaam als ZZP’er, is sinds vele jaren actief als cliëntondersteuner en gespecialiseerd in het realiseren van indicaties, extra zorg via meerzorg en EKT, PGB, specifieke groepen als zeer ernstig meervoudig beperkt, overgang van 18 jaar naar volwassenheid, wat moet er allemaal geregeld worden, gespecialiseerd in de ondersteuning aan ouders/familieleden van mensen met beperkingen die zelf de zorg en ondersteuning voor hun familielid willen organiseren. Veel ervaring in het bemiddelen wanneer een cliënt/ familie van de cliënt het niet eens is met de geleverde zorg via zorgorganisaties bv. omdat het ondersteuningsplan niet juist wordt uitgevoerd, conflictbemiddeling e.d. Daarnaast is Dorien werkzaam voor cliëntenorganisaties langdurige zorg zoals KansPlus en Naar-Keuze.

EDWIN VAN BREEMEN

EDWIN VAN BREEMEN

Cliëntondersteuner

Coach Cliëntperspectief
Eigen regie Creatief

Meer over Edwin

Met een jarenlange ervaring binnen de zorg aan mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk, heb ik veel deskundigheid opgebouwd om mij als onafhankelijk cliëntondersteuner in te zetten en aan de zijde van mensen te staan die deze steun kunnen gebruiken. Mijn uitgangspunt is altijd om mensen in hun kracht te zetten en dat zij zelf zoveel mogelijk de regie houden. Door werkelijk met elkaar in gesprek te gaan luister ik graag naar de vraag achter de vraag. Ook wanneer de oplossing niet direct voor handen ligt, ga ik op creatieve wijze door om de oplossing voor elkaar te krijgen die bij u past. Ik vertaal uw vraag graag in passende zorg en ondersteuning, die voor u werkt.

ANGELA SLAGTER

ANGELA SLAGTER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

Brede ervaring Flexibel
 Probleemoplosser  Verbinden

Meer over Angela

Mijn ervaring als moeder van een meervoudig gehandicapte zoon komt mij goed van pas in het ondersteunen van cliënten. Hierdoor heb ik de wereld die Zorg heet van vele kanten leren kennen en kan ik mij goed verplaatsen in de zorgen rondom het zorgen. Ik heb een logeerhuis opgezet en geleid voor kinderen met een beperking en ben mede initiatiefnemer van een wooninitiatief. Om mijn werk goed uit te kunnen voeren heb ik diverse opleidingen en scholingen gevolgd. Met mijn jarenlange ervaring in de wet en regelgeving en kennis van de (on)mogelijkheden die er zijn in zorgland ben ik altijd op zoek naar mooie oplossingen die aansluiten bij de vraag van de klant. Door mijn werkervaring kan ik daar de kant van de beoordelaar of de professional goed tegenaan zetten, waardoor ik de vertaalslag weet te maken met een optimale invulling van de zorg als doel. Aandachtig luisteren, empathisch en analytisch vermogen, snel doordringen tot de kern van de zaak, de vraag achter de vraag, zijn eigenschappen die mij kenmerken.

CARLA OTTER

CARLA OTTER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Betrokken   Doortastend
  Ouderenzorg Dementie

Meer over Carla

Vanuit mijn jarenlange ervaring als mantelzorger met dementie en met autisme, ben ik betrokken geraakt bij het sociaal wijkteam. Daar ontdekte ik dat het ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers goed bij mij past.

Ik vind het leuk om mantelzorgers en zorgvragers te ondersteunen bij het regelen van passende zorg. Mijn aandachtsgebied is voornamelijk ouderen met somatische vragen of met dementie. Ik help dan bij het regelen van voldoende zorg, het vinden van een passende woonplek of een passende dagbesteding of individuele begeleiding. Ook het aanvragen van een herindicatie kan ik doen.

Iedere mens is uniek en iedere vraag is uniek. Dat vind ik zo mooi aan dit werk. Door het gesprek aan te gaan, aandachtig te luisteren en niet los te laten als een oplossing niet direct voor handen is, hoop ik onze cliënten op een goede manier te helpen.

COLINDA VAN BENTHEM

COLINDA VAN BENTHEM

Cliëntondersteuner

Wetgeving sociaal domein Proactief
 Bondgenoot  Daadkrachtig

Meer over Colinda

Momenteel werkzaam in het sociaal domein m.n. bij gemeenten en welzijnsorganisaties als Wmo-consulent en sociale wijkteams ten dienste van de mens & als zelfstandige bij deze mooie cliëntondersteuningsorganisatie.

INEKE BOSMA

INEKE BOSMA

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Dementie PGB expert
  Voortvarend   Pro actief

Meer over Ineke

Ineke Bosma, Jarenlang werkzaam als ZZPér. Actief als clientondersteuner en mantelzorgmakelaar. 

Veel ervaring met gezinnen waarbij iemand een vorm van dementie heeft. Begeleiding bij het regelen van de juiste zorg en creatieve oplossingen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Hele traject begeleiding van zorgindicatie t/m pgb aanvragen. Extra zorg regelen via Meerzorg of EKT. Bemiddeling bij conflicten zorginstelling en client/familie bijvoorbeeld over het leveren van de zorg. Hulp bij het opstellen van een persoonlijk zorgleefplan. 

Hulp bij zoektocht geschikte woonplek/situatie in het algemeen.

SIMONE MATARAZZI

SIMONE MATARAZZI

Cliëntondersteuner

  Ervaringsdeskundige    PGB-expert
  Pragmatisch    Meedenkend

Meer over Simone

Als ouderervaringsdeskundige vader van een dochter met ernstige meervoudige beperkingen help ik graag om de weg te vinden in “zorgland” en de zorg te organiseren. Dit doe ik vanuit een breed perspectief, luister en vraag door om vervolgens samen naar de oplossing toe te werken. Ontzorgen en mensen in hun eigen kracht zetten staat bij voorop.
Na 17 jaar als zelfstandige gewerkt te hebben werk ik sinds juni 2021 met ClientondersteuningPLUS.

JUULTJE HOLLA

JUULTJE HOLLA

Cliëntondersteuner

  Jouw stem telt  Verbeelder
 Luisteraar  Ontdekker

Meer over Juultje

Ik werk sinds 2002 met mensen die veel ervaring hebben met uitsluiting, en mensen die binnen de gebaande paden en kaders van de zorg niet vinden wat zij willen of nodig hebben. Ik werk aan inclusie en maak gebruik van onder andere social gewaardeerde rollen, netwerk opbouw en vraagverheldering door tekenen. De fundering van mijn manier van werken zijn gelijkwaardigheid en respect. Ik ga uit van kwaliteiten en talenten en geloof dat iedereen iets te bieden heeft en een bijdrage kan leveren in de samenleving. Samen ontdekken we waar de mogelijkheden liggen.

PETER VAN WOLFEREN

PETER VAN WOLFEREN

Cliëntondersteuner

Reëel  Bondgenoot
Jurist Klachten en bezwaren

Meer over Peter

Na de opleiding tot verpleegkundige heb ik een aantal jaren gewerkt in een psychiatrische instelling. Ondertussen heb ik de studie rechten gedaan met als afstudeerrichting gezondheidsrecht. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt als indicatiesteller bij het CIZ en bij de afdeling bezwaarzaken van een zorgverzekeraar. Ik ben daardoor in staat een vraag zowel verpleeginhoudelijk als juridisch te bekijken. Met een open oog voor de wensen van de cliënt maar reëel kijkend naar de mogelijkheden van regelgeving en organisaties.

CORNIA VAN DER SALM

CORNIA VAN DER SALM

Cliëntondersteuner

 Betrokken   PGB
Vasthoudend Zorgvuldig

Meer over Cornia

Al geruime tijd ben ik werkzaam in de zorg. Na 15 jaar gewerkt te hebben met mensen met een verstandelijke beperking ben ik in 2004 gestart als zelfstandige clientondersteuner met het Persoonsgebonden Budget als specifieke deskundigheid.

Tot op heden ondersteun ik cliënten op allerlei levensgebieden, zoek samen naar passende oplossingen voor hulpvragen, bied een luisterend oor, probeer ik duidelijkheid te creëren en cliënten de weg te wijzen binnen alle wetten (WLZ, Gemeenten en Zorgverzekeringwet) en regelgeving. Uitgangspunt in mijn manier van werken is dat de cliënt daar waar mogelijk eigen regie houdt.

Nog steeds doe ik dit werk met veel plezier en passie. Iedere hulpvraag ervaar ik als een uitdaging; mijn streven is om passende oplossingen te realiseren waarmee de hulpvrager verder kan in het leven.

ELLIS VAN 'T VELD

ELLIS VAN 'T VELD

Office Manager

 Sociaal   Integer
Vrolijk  Vriendelijk

Meer over Ellis

Vanuit mijn jarenlange ervaring in ondersteunende functies ben ik blij sinds kort bij ClientondersteuningPLUS te werken, een positieve & mensgerichte cultuur waar aandacht is voor elkaar.  

 

Als Office Manager ben ik verantwoordelijk voor organisatorische en secretariële werkzaamheden. Ik hou van organiseren, het verbeteren van processen en van de diverse contacten via app, e-mail, per telefoon of op locatie. Voor mij staat een persoonlijke benadering en een duidelijke communicatie voorop. 

 

Werken in harmonie is voor mij belangrijk. Door mijn ervaringen als coach ben ik in staat een luisterend oor te bieden zonder oordeel, te reflecteren en sta ik stevig in mijn schoenen. 

HANS DE BRUIJN

HANS DE BRUIJN

Cliëntondersteuner

  Deskundig VG/GGZ/Verslaving
  Vraagbaak PGB Passend onderwijs

Meer over Hans

Al 25 jaar ben ik ervaringsdeskundig in PGB en belangenbehartiging in de VG-sector. Dat maakt ook dat ik bedreven ben in het ondersteunen van indicatietrajecten WLZ, WMO, Jeugdwet en ZVW. Op deze terreinen geef ik graag voorlichting en ben een vraagbaak voor diverse partijen.
Na een carrière als gymleraar op het VSO Cluster IV onderwijs, heb ik vanaf 2004 mijn carrière voortgezet als begeleider passend onderwijs op het VO en het MBO.
Vanaf 2007 werk ik ook als zelfstandig adviseur en PGB Specialist.
Ik streef ernaar om tot oplossingen te komen die recht doen aan de hulpvrager en praktisch uitvoerbaar zijn. Oplossingen waarbij ik mijn kennis, ook over wetgeving, en mijn ervaringen durf te combineren tot maatwerk.

HENK DE VREEDE

HENK DE VREEDE

Mantelzorgmakelaar / Cliëntondersteuner

 Betrokken  Resultaat- en klantgericht                     Sociaal  Empathisch

Meer over Henk

Ik heb ruim 30 jaar werkervaring in de sector ouderenzorg, waarvan 24 jaar in een leidinggevende functies. Deze ervaring maakt dat ik domein overstijgend hulpvragen kan inventariseren.

Mijn kracht zit in het zorgen voor mensen, dit geeft mij energie en inspiratie. Het onderlinge sociale contact en het vertrouwen tussen de client en mij is hierbij van evident belang. Mijn lijfspreuk is zeg wat je doet en doe wat je zegt.

JANINE BUDDING

JANINE BUDDING

Cliëntondersteuner / Mantelzorgmakelaar

  Gedreven   Solidair
  Pragmatisch  Energiek

Meer over Janine

Meedoen in de maatschappij, daar sta ik voor!  Als cliëntondersteuner kan ik actief mijn steentje bijdragen aan de inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Want waarom zou jij niet precies dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder beperking? Daar ondersteun ik je bij. Samen zoeken we naar oplossingen om zo zelfstandig mogelijk je eigen leven te organiseren. Samen op zoek naar de hulp en hulpmiddelen die voor jou nodig zijn! Samen op zoek naar passende zorg Daarvoor kan je een beroep om mij doen.
Wat breng ik daarvoor mee? Ik heb 25 jaar actieve ervaring in zowel de gezondheidszorg als het sociaal domein. Vanuit mijn achtergrond als zorgverlener, adviseur in zorg en welzijn en healthcare bedrijfskundige voel ik mij het beste in de rol van cliëntondersteuner.

Oplossingen zoeken en vinden. Bruggen slaan tussen mensen met patiëntervaring en de zorgsector vind ik fijn. Ben pragmatisch en begeleid mensen met een ziekte of een beperking die niet het juiste aanspreekpunt weten te vinden binnen ons zorgstelsel. Kwetsbare onderwerpen ga ik niet uit de weg.
Ben sinds 2020 cliëntondersteuner en ervaren mantelzorger. Heb veel ervaring en expertise op het gebied van eerste- en tweedelijnszorg en de verschillende transfers van en naar huis, healthy ageing, palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Heb veel kennis van farmaceutische zorg, eHealth & mMealth. En heb ruime kennis op het gebied van hulpmiddelen en mobiliteit. Ben een pragmatische zorgprofessional die positief is ingesteld en gedreven is en solidair is. Ik ben er voor jou! Om ervoor te zorgen dat jij je leven weer kan leven zoals jij dat wil.

MIA KUSTERS

MIA KUSTERS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Doortastend   Wlz/ Jeugdwet/ WMO
  PGB Empatisch

Meer over Mia

Als moeder van een zoon met een verstandelijke beperking (down syndroom) heb ik de ervaring dat het best lastig en ingewikkeld kan zijn om de goede zorg te kiezen voor je kind of naaste in onze complexe zorgsystemen. Ik vind het belangrijk dat mensen de kans krijgen en kunnen nemen om zelf de regie te hebben om hierin de juiste keuzes te maken, passend bij ieders persoonlijke situatie. Ik heb jarenlang gewerkt in de zorg en ben actief als ervaringsdeskundige en belangenbehartiger op het gebied van zorg en ondersteuning voor deze doelgroep.

Door deze ervaringen ben ik goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom de zorg en de mogelijkheden in het aanbod. Ik vind het een uitdaging om mensen hierbij te helpen en samen met hen te kijken naar de mogelijkheden en de juiste balans.

Sinds Nov. 2019 ben ik begonnen bij Cliëntondersteuning PLUS en heb ik de kans gekregen om mijn passie voort te zetten, en ga vol enthousiasme met U aan de slag om de passende zorg te realiseren.

SOLANGE STEINS

SOLANGE STEINS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Open    Meedenkend
  Vasthoudend   Met aandacht

Meer over Solange

Als mantelzorger voor mijn vader en enkele familieleden, onderving ik aan den lijve hoe ingewikkeld het is om de juiste zorg te krijgen.

Terwijl je emoties met je aan de haal gaan, moet je toch zakelijk blijven om het een en ander geregeld te krijgen. Dat was soms zwaar en daar wilde ik iets aan doen.

Ik heb in 2019 mijn diploma mantelzorgmakelaar behaald en ben sindsdien werkzaam in deze hoedanigheid.

Mijn kracht zit hem in het willen zorgen en het leggen van verbindingen tussen mensen. Ik ondersteun door te luisteren naar wat mensen willen en hen de weg te wijzen en te informeren over mogelijkheden.

Ik help mensen met het regelen van de juiste zorg zodat zij zelf het hoofd boven water kunnen houden en de regie kunnen behouden over hun leven in vaak schrijnende situaties.

ANNETTE RIETVELD

ANNETTE RIETVELD

Teamleider

  Empatisch   Gedreven
  Enthousiast  Leergierig

Meer over Annette

Ik heb persoonlijk ervaren hoe fijn het is om mantelzorger te zijn. Maar ook hoe lastig het is om de juiste weg te vinden in de wet en regelgeving. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! De zorg in Nederland is complex, tijdrovend en soms frustrerend.

Ik ondersteun mantelzorgers en zorgvragers op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een PGB of Wlz indicatie, maar ook bij het zoeken naar de juiste dagbesteding of woonplek.

Ik help graag bij het vinden van passende oplossingen die aansluiten op de specifieke situatie. De vraag van de cliënt staat altijd centraal. Iedere situatie is uniek en daarom vind ik dit werk uitdagend en mooi!

AKKE ZWART

AKKE ZWART

Cliëntondersteuner

 Creatief   Oplossingsgericht
 Positief  Betrokken

Meer over Akke

Als moeder baan ik mij al ruim twaalf jaar een weg door het zorgoerwoud rondom mijn jongste zoon. Nog vaak kan ik mij verbazen over wat er allemaal mogelijk is. Maar ook elke keer kost het veel tijd, geduld en kennis om dat te ontdekken. 

Als onafhankelijk cliëntondersteuner kan ik mijn eigen kennis en ervaring gebruiken om een gids te zijn voor anderen. Ik kijk daarbij graag met een positieve blik vooruit: Zelfs al lijkt een pad ontoegankelijk, er is met doorzettingsvermogen en soms een vleugje creativiteit, altijd wel een manier te vinden om toch vooruit te komen. En ik heb dan misschien wel de verrekijker, ik sta daarmee naast de cliënt, hij of zij bepaalt immers welke richting ik op moet kijken. 

ARIENNE STEENBERGEN

ARIENNE STEENBERGEN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Creatief   Betrokken
  Vasthoudend Terzijde-staan

Meer over Arienne

In 2000 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker. In de afgelopen 20 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het regelen van hulp en zorg voor mensen met een beperking (VG/LG/en kinderen met een ontwikkelingsachterstand). Ook heb ik een aantal jaren vanuit een wijkteam gewerkt waar de uitvoering van WMO en Jeugdwet binnen mijn takenpakket viel. Inmiddels beschik ik over veel kennis m.b.t. de sociale kaart en de mogelijkheden van hulpverlening en ondersteuning vanuit alle wetten.

ANNE WIBAUT

ANNE WIBAUT

Cliëntondersteuner

  Persoonlijk plan   Regie
  Relatienetwerk

Meer over Anne

Elke goede bemiddeling tussen mensen die ondersteuning nodig hebben en verleners van zorg en ondersteuning begint bij het verhelderen samen met de persoon en zijn eigen netwerk wat hij nodig heeft om een goed leven te leiden en wil. Pas daarna kun je ‘de arena’ in van zorgbemiddeling en zorgverlening. Op dat eerste stuk leg ik nadruk en baseer ik mijn verdere acties. 

JANNET KLEIN HOFMEIJER

JANNET KLEIN HOFMEIJER

Cliëntondersteuner

  Creatief  Empathisch
  Luisteraar  Enthousiast

Meer over Jannet

Ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in de zorg. Gestart met het werken in de directe zorg met de diverse doelgroepen binnen de VG en later werkzaam als zorgbemiddelaar. Tijdelijk heb ik nog gewerkt op de PGB afdeling van een zorgkantoor en nu sinds 1 augustus 2020 werkzaam bij ClientondersteuningPlus.

Ik vind het prettig om, onafhankelijk van een organisatie, mee te kunnen kijken naar wat de best passende zorg en ondersteuning is voor de client. Ook heb ik kennis om te ondersteunen bij aanvragen voor PGB of een CIZ indicatie.

ROB HANSEN

ROB HANSEN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  PGB expert  Probleemoplosser
  Brede ervaring  Ondernemend

Meer over Rob

Door mijn lichamelijke handicap weet ik als geen ander hoe belangrijk en fijn het is, als de zorg goed geregeld is. Eigen regie staat bij mij hoog in het vaandel.

Na 15 jaar gewerkt te hebben in mijn eigen PGB-administratie en advieskantoor is het nu tijd geworden voor een nieuwe uitdaging.

Met ingang van 1 november 2020 ben ik begonnen bij ClientondersteuningPLUS als onafhankelijke clientondersteuner. Hiermee komt een lang gekoesterde wens in vervulling.

JOOST DE JONG

JOOST DE JONG

Cliëntondersteuner

  Betrokken   Creatief
  Vasthoudend   Bemiddelaar

Meer over Joost

Ik vind het mooi om te organiseren, te creeren en om na te denken over manieren om dingen mogelijk te maken. Juist op momenten waar dat ingewikkeld is of zelfs niet mogelijk lijkt. Ik ben vindingrijk en zo nodig vasthoudend met als doel het leven van een ander een stukje mooier of makkelijker te maken.

BORIS HAMM

BORIS HAMM

Cliëntondersteuner (i/o)

 Betrokken  Creatief                                                  Leergierig  Luisteraar

Meer over Boris

In april ben ik begonnen met de opleiding en ik kwam er al heel snel achter hoe complex de zorgwereld kan zijn.

Ik kijk ernaar uit om mijn cliënten te helpen met het vinden van hun weg in deze wereld.

JACQUELINE ALDERS

JACQUELINE ALDERS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Betrokken   Luisteraar
  Vasthoudend WMO-Wlz

Meer over Jaqueline

Als ervaringsdeskundige heb ik veel te maken gehad met NAH en dementie. Nu wil ik graag als mantelzorgmakelaar en clientondersteuner de ondersteuning bieden die voor onze clienten van groot belang is. Luisteren en zoeken naar creatieve oplossingen is wat mij kenmerkt. Ik ben vasthoudend en zoek samen met de client naar de beste oplossing. De regie blijft bij de client!

MIRJAM HOOGLAND-VERSPAIJ

MIRJAM HOOGLAND-VERSPAIJ

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Ervaringsdeskundige Gedreven
  Verbindend Empatisch

Meer over Mirjam

Mijn eigen ervaringen met mantelzorg hebben gemaakt, dat ik de stap heb gezet om als zelfstandig en onafhankelijk ondernemer het beroep van MZM/cliëntondersteuner uit te willen oefenen. Specifiek de situatie rondom mijn moeder, die op haar 71e de diagnose ALS kreeg, heeft mij enorm gevormd en gesterkt om dit te gaan doen.
Ik gun mantelzorgers en zorgvragers, dat ze het uitzoeken, regelen en bellen met instanties aan iemand anders kunnen overlaten. Dat alle vraagstukken die ze tegenkomen, op zo kort mogelijke termijn beantwoord kunnen worden. Ze zich ondersteund weten en zorg en begeleiding ontvangen die bij hen past.

JACQUELIEN VAN DE POL

JACQUELIEN VAN DE POL

Cliëntondersteuner

 Gelijkwaardigheid  Pro-actief
  Empatisch  Daadkrachtig

Meer over Jacquelien

Het zorgen en iets willen betekenen voor de medemens zit in mijn genen. Het is fijn als er iemand naar je toe komt om naar je verhaal te luisteren en samen te kijken welke mogelijkheden er zijn om zo lang mogelijk en met kwaliteit van leven zelfredzaam te blijven.

Ik heb ervaring als consulent pgb
Wlz, kennisgebied dementie.
Hoe fijn is het als je iemand kunt adviseren en ondersteunen bij het inkopen van zorg in de langdurige zorg. Wat heb je hiervoor nodig en hoe ga je de zorg inkopen/inzetten? Er zijn zoveel vragen waarbij een clientondersteuner kan adviseren en ondersteunen. Dat vind ik waardevol en prachtig om te doen.

Kennisgebied: pgb Wlz (dementie).
Opleiding: post Hbo Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet (2021).
Ervaring: consulent pgb Wlz Zorgkantoor en ervaringsdeskundige als mantelzorger.

VIVIAN KLEUKERS

VIVIAN KLEUKERS

Cliëntondersteuner (i/o)

  Betrokken  Doelgericht
  Creatief  Analytisch

Meer over Vivian

In april start ik met de opleiding Clientondersteuner en in de tussentijd zal ik administratieve ondersteuning bieden aan de rest van het team.

Ik heb jaren gewerkt in de cultuursector en heb enkele jaren geleden een carrièreswitch gemaakt naar de ouderenzorg. Dat is zo goed bevallen dat ik mijn competenties en vaardigheden nu wil gaan inzetten als Cliëntondersteuner, zodat ik hulp kan bieden aan iedereen met een zorgvraag.

JANET STARINK

JANET STARINK

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Sociaal bewogen  Verbinder
  Doortastend  Oplossingsgericht

Meer over Janet

Verbinden en samenwerken om elkaar te versterken vormen de basis van mijn levensovertuiging en mijn werkwijze.

Vanuit eigen ervaring weet ik hoe intensief de zorg voor een naaste kan zijn. Daarnaast heb ik als eigenaar van een informele thuiszorgorganisatie ervaren dat de combinatie van zorg en het uitzoeken en uitvoeren van diverse regeltaken een hele uitdaging kan zijn. Dit is de reden dat ik de opleiding tot mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner heb gevolgd. Graag ondersteun ik mensen om de weg in het soms complexe zorglandschap te vinden en hen bij te staan bij praktische en financiële onderwerpen rondom hun (mantel)zorgvraag.

Iedere hulpvraag is uniek. Daarom vind ik het belangrijk om voor iedere situatie de beste en meest passende zorg, ondersteuning en oplossing te zoeken.

ANNE-MARIE BROUWER

ANNE-MARIE BROUWER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Betrokken  Leergierig
  Gedreven  Vasthoudend

Meer over Anne-Marie

Naast mijn werk in vastgoed heb ik zelf ervaring als mantelzorger met ouderenzorg- dementie en NAH. Daarnaast ben ik altijd maatschappelijk actief geweest o.a. als initiatiefnemer Odense Huis.
Vanuit compassie werken en mensen in hun kracht zetten is mijn missie. Mensen weten vaak goed wat ze nodig hebben maar het is soms ingewikkeld hoe die zorg daadwerkelijk vormgegeven kan worden. Door goed te luisteren vind ik het belangrijk om wat niet goed gaat te ontlasten en wat goed gaat te versterken. Daar ga ik voor!

ANOUK TITULAER

ANOUK TITULAER

Cliëntondersteuner / Mantelzorgmakelaar

  Open  Doortastend
  Daadkrachtig  Enthousiast

Meer over Anouk

Na 25 jaar in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt in commerciële functies was het tijd voor mij om iets nieuws te gaan doen. Een maatschappelijke bijdrage te leveren. De zorg in Nederland is complex en er bestaan veel verschillende zorgdomeinen. Iedere zorgvraag is anders. Cliënt en mantelzorger staan bij mij centraal. En goed oordeelloos luisteren om te weten hoe het echt met iemand gaat. Analyseren om de hulpvraag boven tafel te krijgen. Mijn uitgangspunt hierbij is dat ik mensen in hun kracht zet en dat zij zelf de regie houden. Voor mij is het mooi en uitdagend om hierin werkzaam te zijn!

ELMA AL

ELMA AL

Cliëntondersteuner

  Pragmatisch  Empathisch
  Belangstellend  Gestructureerd

Meer over Elma

Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan op allerlei gebieden; financieel, horeca en in de bakkersbranche.  

Hierin stond het werken met mensen voor mij altijd centraal.  

Door persoonlijke ervaringen vond ik het tijd worden om een grotere bijdrage te leveren aan de mensen in de gemeenschap die extra ondersteuning nodig hebben. Het werken als clientondersteuner geeft mij die kans. 

Ik wil mij graag inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en meedoet en verschillen worden gewaardeerd en benut. 

HARM NIEMAN

HARM NIEMAN

Cliëntondersteuner

  Ervaringsdeskundige  PGB expert
  Betrokken  Vasthoudend

Meer over Harm

Mijn gehandicapte dochter was in 1995 één van de eerste PGB-houders in Nederland. Ruim 25 jaar lang heeft ze met behulp van een pgb lekker thuis kunnen wonen. Sinds september 2020 woont ze nu in Apeldoorn in een passende zorginstelling. Ze is 30 jaar en daarmee werd het tijd voor haar om een eigen woonplek te hebben.

In 2005 ben ik gestart als AWBZ- en jeugdzorg clientondersteuner. Ook de vele stelselwijzigingen hebben mij sindsdien niet doen vertwijfelen. Vasthoudend ben ik doorgegaan om zorgvragers met raad en daad bij te staan. Zeker vandaag de dag is de rol van onafhankelijke clientondersteuner (OCO) uiterst belangrijk. Zonder OCO lukt het de zorgvrager bijna niet meer om de wirwar van zorgregels te ontrafelen.
Resultaatgericht adviseren waarbij de eigen regie voor de zorgvrager of de mantelzorgers voor mij een belangrijk speerpunt is.

Elk kwetsbaar mens wil graag waardevolle zorg ontvangen. Dat betekent maatwerk onder zoveel mogelijk eigen regie!

KARIENE VAN DIJCK

KARIENE VAN DIJCK

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Empatisch Zorgervaring
  Verbinder Troubleshooter

Meer over Kariene

Uit ervaring weet ik hoe de zorg voor een naaste je leven beïnvloedt. De mantelzorg voor mijn beide ouders dwong mij een aantal jaar geleden in een aardige spagaat betreft het combineren van zorg, werk en gezin. Ik merkte tegelijkertijd dat ik tegen veel onduidelijkheden aanliep. Waar ik moest zijn om bepaalde zaken te regelen? Van het kastje naar de muur en weer terug. Ik werd er moe van en tegendraads. Ook mijn ouders zelf wisten geen weg te vinden in het oerwoud van de zorg.
Zou het niet mooi zijn als iemand jou in deze problematiek ondersteunt? Dan kun jij je zelf kan richten op het leven zelf, en of het behouden van een liefdevolle relatie met degene voor wie je zorgt? Dat wil ik voor je zijn de gids in het oerwoud van de zorg.

RIS KEIZER - BOLAND

RIS KEIZER - BOLAND

Clientondersteuner

  Samen Out-off-the-box
  Analytisch Ervaringsdeskundige

Meer over Ris

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als ondersteuner en begeleider in complexe, intensieve (beademings)zorg en als ondersteuner, regelaar voor 24-uurs-zorgteams. Daarnaast, door mijn eigen lichamelijke beperkingen en die van mijn echtgenoot, veel wijzer geworden door alle ervaringen. Ik weet ook aardig wat over het beheren van een PGB. De combinatie ervaring en professionele kennis maken mij erg gedreven om voor de belangen van mensen met een zorgvraag op te komen; om hen wegwijs te maken in wet- en regelgeving en overzicht daarin te houden. Belangrijk daarin voor mij zijn; denken en doen in mogelijkheden en het houden van eigen regie; en dat hoef je niet alleen te doen.

ERWIN EIJKELKAMP

ERWIN EIJKELKAMP

Cliëntondersteuner/mantelzorgmakelaar

  Analyserend  Voorlichtend
  Doortastend  Geduldig

Meer over Erwin

Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt(en) de situatie in kaart te brengen. Om te weten te komen wat er speelt en waar (direct) behoefte aan is, zodat er meteen actie ondernomen kan worden. Ik ben daarbij luisterend, open, duidelijk en informerend.

Binnen het sociaal domein heb ik ruime ervaring opgedaan als belangenbehartiger en verbinder, waarbij ‘oplossingsgericht’ het belangrijkste uitgangspunt is.

Inmiddels werk ik al weer een aantal jaren als zorgadviseur op het gebied van PGB-zaken en heb ik kennis van het Nederlandse zorgstelsel en ervaring met de regelgeving opgedaan.

Sinds 2020 ben ik gediplomeerd mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner.

Vanuit die rol help ik mensen graag in hun contact met instanties en bij het vinden van passende oplossingen voor hun situatie.

LUTINA TOL

LUTINA TOL

Cliëntondersteuner

  Attent  Betrokken
  Empathisch  Creatief

Meer over Lutina

25 Jaar geleden ben ik begonnen als leerling Z-verpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
Ik heb zowel tijdens mijn opleiding als na mijn diplomering op meerdere groepen gewerkt in de VG-zorg en heb uiteindelijk 10 jaar als zorgbemiddelaar gewerkt.
Vanaf 1 november 2020 werk ik als cliëntondersteuner bij ClientondersteuningPLUS.

Ik ben graag behulpzaam en voel mij betrokken in mijn ondersteunende activiteiten, maar altijd vanuit een gelijkwaardige relatie. Daarbij vind ik het belangrijk de eigen kracht van de zorgvrager in te zetten in de ontdekkingstocht naar hetgeen nodig is.

Naast jaren aan ervaring binnen de VG-zorg heb ik binnen ClientondersteuningPLUS toegang tot een breed team met verschillende ervaringsdeskundigen, zodat ik ook andere hulpvragen succesvol voor u uit kan werken.

JOLANDA VIELVOYE

JOLANDA VIELVOYE

Cliëntondersteuner/mantelzorgmakelaar

  Ouderenzorg  Flexibel
  Resultaatgericht  Eigen regie

Meer over Jolanda

Sinds 2006 heb ik als zelfstandig ondernemer eigenhandig drie thuiszorgorganisaties opgezet in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Vanaf 2019 ben ik bewust als zelfstandig cliëntondersteuner gaan werken. Alhoewel ik graag nadenk over beleid en doelstellingen en deze ook uitdraag, wilde ik liever weer mijn tijd aan de daadwerkelijke organisatie, advisering en ondersteuning van zorg aan cliënten en mantelzorgers spenderen.

Het rechtstreekse contact en de mogelijkheid zelf te kunnen helpen waar nodig, daar haal ik mijn voldoening en energie uit.

Mijn opgebouwde ervaring, kennis van regels, wetten en de sociale kaart en mijn netwerk in de regio zorgen ervoor dat ik met mijn passie en hart voor ouderen, de juiste zorg en ondersteuning kan bieden. Ik ben goed bereikbaar, flexibel inzetbaar, en heb altijd tijd voor een luisterend oor.

ROSANNE OLBERTIJN

ROSANNE OLBERTIJN

Cliëntondersteuner

  Empathisch  Analytisch
  Meedenker  Betrokken

Meer over Rosanne

Sinds mijn afstuderen in 2015 heb ik me als onafhankelijke cliëntondersteuner met veel plezier ingezet voor mensen met een beperking. Ik vind het belangrijk om de vraag goed te begrijpen, een vertrouwensband op te bouwen en een gelijkwaardig contact aan te gaan met de mensen met wie ik werk. Door goede afspraken te maken en het overzicht te houden, hoop ik bij te dragen aan het vinden van een passende oplossing.

JANE VAN DORP

JANE VAN DORP

Cliëntondersteuner

  Betrokken  Luisteraar
  Zorgvuldig  Doortastend

Meer over Jane

Wie ben ik en wat doe ik graag?
Ik ben een gedreven professional met een dienstverlenende houding, die graag een bijdrage levert aan het vergroten van de kwaliteit van het leven van de (kwetsbare) mens.

In mijn loopbaan binnen de zorg voor mensen met een beperking, heb ik ervaren en gezien hoe er bij mensen waarbij er sprake is van een zorgbehoefte én hun betrokkenen, een appèl wordt gedaan op hun draagkracht en hoezeer zij vaak vanuit een overleefmodus invulling geven aan hun leven. Betrokkenen hebben een zware zorgtaak. Daarbij moeten mensen met een zorgbehoefte en hun betrokkenen zich bewegen in een wereld waarbij vaak regels, systemen, bureaucratie en protocollen het uitgangspunt vormen in plaats van de mens met zijn of haar vraag. Ik zet mij er heel graag voor in om te zien wie iemand is, te zien wat iemand nodig heeft om daar vervolgens bij aan te sluiten en daar adequaat op in te spelen.

ANKE PEETERS

ANKE PEETERS

Cliëntondersteuner (i/o)

  Leergierig  Betrokken
  Verbinden  Oplossingsgericht

Meer over Anke

In april ga ik starten met de opleiding. En zie er heel erg naar uit om vanaf 15 maart in dienst te treden zodat ik al direct het werken en leren kan combineren.

NINA KETTING

NINA KETTING

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Betrokken  Creatief
  Onderzoekend  Analystisch

Meer over Nina

Mijn ouders zijn mijn inspiratiebron om te doen wat ik nu met hart en ziel doe: mensen helpen om hun zorg te regelen. Na een lange carrière als marktonderzoeker heb ik met de opleiding tot mantelzorgmakelaar de kennis vergaard die ik miste toen mijn ouders hulp nodig hadden.

Mijn ervaring als marktonderzoeker helpt mij om informatie boven tafel te krijgen en in perspectief te plaatsen. Ik help mensen om op een rij te krijgen wat zij nodig hebben, hoe zij het liefst iets geregeld willen hebben en om de gewenste en benodigde hulp vervolgens te organiseren.

Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Alles vanuit mijn wens om degene die ik mag helpen ook echt te helpen.

JOKE VRUGGINK

JOKE VRUGGINK

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Betrokken  Positief
  Daadkrachtig  Probleemoplosser

Meer over Joke

Door ervaringen met het regelen van zorg in mijn directe omgeving heb ik gezien hoe belangrijk onafhankelijke clientondersteuning is.

Na vele jaren gewerkt te hebben in zakelijke dienstverlening als projectmanager, was het tijd voor een verandering.

Ik vind het leuk om mensen te ondersteunen bij het regelen van passende zorg. Hierbij sta ik naast de mantelzorger of de client. Ik ben analytisch en vasthoudend en creatief in het zoeken van oplossingen.

Graag maak ik het verschil voor iemand, die het gebruiken kan.

SANDRA MOLIER

SANDRA MOLIER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

  Loyaal  Empatisch
  Gedreven  Resultaatgericht

Meer over Sandra

Ik ben begonnen als doktersassistente in een huisartspraktijk. Van daaruit heb ik diverse cursussen en opleidingen gevolgd en heb ik zo mijn takenpakket uitgebreid. Uiteindelijk draaide ik zelfstandig spreekuren als Spreekuur Ondersteuner Huisarts en Assistente gespecialiseerd in ouderenzorg. Ook hadden de huisarts en ik samen wekelijks een spreekuur voor kleine chirurgische ingrepen.  Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik het werk mag en kan doen waar mijn hart ligt. Werken met mensen die hulp of zorg nodig hebben, dáár ga ik voor en ik haal alles uit de kast wat in mijn vermogen ligt, om het meest haalbare en de beste zorg te geven en te regelen.  

ELMA TEUNS-VERSTRATEN

ELMA TEUNS-VERSTRATEN

Teamleider

  Scherpe blik  Rechtvaardig
  Strateeg  Verbinder

Meer over Elma

Na jaren van verrijken, ontwikkelen, ervaren, vooruit kijken én vooruit vallen binnen de muren van GGZ organisaties als manager en adviseur zorgadministratie is het tijd om mijn kennis en kunde in te zetten op de plek waar deze het hardst nodig is: naast de client en het netwerk

Mijn inspiratie vind ik in verschillende visies en belangen bij elkaar brengen, oog hebben voor ieder mens in de samenleving.

Mijn rechtvaardigheidsgevoel is sterk ontwikkeld en dat betekent dat ik een doorpakker ben en me durf vast te bijten om belangen te behartigen

Mijn energie haal ik uit het van elkaar leren en het optimaliseren van de hulpvraag door vraag verheldering. Op mijn plek als procesbegeleider en ondersteuner bij complexe hulpvragen in de “wondere wereld” van het zorglandschap.

Dit alles samen inspireert mij om de hulpvraag samen met de cliënt en het netwerk in de mooiste vorm te gieten, oók als er sprake is van tegenstrijdige belangen.

MARTIN VAN DEN HEUVEL

MARTIN VAN DEN HEUVEL

Cliëntondersteuner

  Betrokken  Gedreven
  Out of the box  Geïnteresseerd

Meer over Martin

Mijn interesse in de mens is groot. Mijn uitgangspunt is dat het systeem er is voor de mens, en niet andersom. Ik stel de client voorop, en zal er alles aan doen om samen de oplossing te vinden die de client het best past.

DORIEN VAN DER HEIDEN

DORIEN VAN DER HEIDEN

Cliëntondersteuner

  Empathisch  Luisterend
  Onderzoekend  Vrolijk

Meer over Dorien

Ooit ben ik mijn werkloopbaan begonnen als verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis. Daarna ervaring opgedaan binnen de Thuiszorg als Verpleegkundig Zorgcentralist en de laatste jaren als Zorgbemiddelaar binnen de Gehandicaptenzorg. 

 

Door mijn ervaring, zowel in werk als persoonlijk, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het belangrijk is om de vraag achter de vraag van de client te achterhalen.  

Om vandaaruit te kijken naar een antwoord, waarbij het belangrijk is dat de client zijn eigen regie behoudt en zijn eigen keuzes mag maken op basis van de juiste informatie. 

 

Graag zou ik alle ervaring en kwaliteiten willen gebruiken om weer naast de client te mogen staan in zijn hulpvraag en in het zoeken naar een antwoord op zijn hulpvraag. 

 

Mijn uitgangspunt is dat ieder mens uniek is in zijn unieke situatie.  

JOHAN PAP

JOHAN PAP

Cliëntondersteuner

  Zorgvuldig  Betrouwbaar
  Vraaggericht  Ervaren

Meer over Johan

Sinds 1984 werk ik binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1987 haalde ik mijn diploma als Z-verpleegkundige en tot op heden ben ik BIG geregistreerd Z-verpleegkundige.

Mijn hart ligt bij de cliënt, de directe zorg en ondersteuning.

In mijn loopbaan kwam daar wel een grotere afstand toe, door leidinggevende functies die ik heb gehad binnen de VG sector.

Om die afstand weer te verkleinen ben ik in 2008 zorgconsulent geworden.

Als taak binnen mijn functie ben ik sinds 2006 vertrouwenspersoon voor medewerkers geweest en sinds 2016 ook Clientvertrouwenspersoon. Met die taak kon ik vorm geven aan het bieden van “hoogwaardige presentie”, waar mijn kracht ligt.

Met ingang van 01-09-2021 stap ik, na ruim 37 jaar over naar Cliënt Ondersteuning Plus waarmee ik mijn hart, maar vooral de cliënt wil volgen.

ROBERT KLEIJWEGT

ROBERT KLEIJWEGT

Cliëntondersteuner i.o.

  Betrokken  Betrouwbaar
  Empatisch  Clientgericht

Meer over Robert

De afgelopen jaren ben ik als relatiebeheerder werkzaam geweest in de financiële en fiscale dienstverlening. Mijn interesse ligt vooral bij de persoonlijke kant van cliënten die hulp nodig hebben. Vandaar mijn bewuste keuze om mij om te scholen tot cliëntondersteuner. Tijdens de opleiding ben ik werkzaam op de financiële administratie van ClientondersteuningPLUS.

JEROEN VELTHEER

JEROEN VELTHEER

Cliëntondersteuner

  Inclusionist  Eigen regie
  Niet voor één gat te vangen  Scherp

Meer over Jeroen

Toen één van mijn kinderen 15 jaar geleden “haar inclusie kwijtraakte”, werd buitengesloten van het onderwijs dat ze volgde in ons dorp, is mijn leven veranderd. Ik verruilde de ICT voor het sociaal ondernemerschap, wilde hier iets aan doen, wilde er toe doen. Dat is wat ik iedereen toe wens: een rol hebben die er toe doet. Dat vraagt om regie over het leven, weten of ontdekken wat je wilt en daar bewuste keuzes voor maken. Mijn overtuiging is dat iedereen kan bepalen hoe zijn of haar leven er uit ziet. De daarbij benodigde passende ondersteuning bieden, is het mooiste werk wat er is. Stel de juiste vragen op het juiste moment op de juiste plek zeg ik altijd. En neem als uitgangspunt dat alles kan met wat creativiteit, vasthoudendheid in co-creatie met collega’s, relaties en belanghebbende mensen.

ERWIN WIERINGA

ERWIN WIERINGA

Cliëntondersteuner

  Sterke communicatie  Strategisch
  Pragmatisch  Inspirerend

Meer over Erwin

Ik kan beleid, initiatieven en probleemgedrag verduidelijken.  

Ik ben goed in het helder en begrijpelijk maken van complexe situaties en kan helpen bij het vinden van een goede en bruikbare werkwijze/strategie.

Ik word geprezen vanwege mijn helder taalgebruik, praktische voorbeelden en gevarieergebruik, praktische voorbeelden en gevarieerde presentatietechniek en niet in de laatste plaats het vermogen mensen te inspireren. 

 

MARIANNE WASSINK

MARIANNE WASSINK

Teamleider

  Positief  Gedreven
  Stabiel  Analytisch

Meer over Marianne

Samen kom je verder.

Weer terug op de plek waar ik mij jarenlang thuis heb gevoeld; In de cliëntondersteuning. Ik ben de afgelopen 20 jaar actief geweest als maatschappelijk werker, zorgconsulent en leidinggevende in, met name, de gehandicapten- en ouderenzorg en ben er trots op deze ervaring in te kunnen zetten voor ClientondersteuningPLUS.

Samen met anderen werken aan ontwikkeling, dat vind ik belangrijk. Ik werk visie-gestuurd, heb een stabiele persoonlijkheid, kijk naar de positieve kant van dingen en ondersteun mensen graag bij het ontdekken van hun eigen mogelijkheden. Daarbij ben ik goed in het analyseren van complexe situaties en kan doortastend handelen waar nodig.

Ik geloof erin dat de kracht van de zorg zit in de relatie tussen ondersteuner(zorgverlener) en de cliënt. Wees geïnteresseerd in elkaar en samen kom je verder.  

JOLANDA STAVENUITER

JOLANDA STAVENUITER

Cliëntondersteuner

  Leergierig  Betrokken
  Rechtvaardig  Klantgericht

Meer over Jolanda

Als moeder van een dochter met een zorgvraag weet ik uit ervaring hoe lastig het kan zijn om alles goed geregeld te krijgen.

Hier gaat tijd en energie in zitten. Energie die ik liever aan andere dingen had besteed. En dit gun ik andere mensen ook.

Ik ontzorg graag anderen. Door het helpen zoeken naar goede zorg of het overnemen van regeltaken. Daar krijg ik energie van.

Ik kijk en luister goed naar iemands behoefte. Hoe wil iemand zijn/haar leven het liefst leiden? Van daaruit ga ik graag op zoek naar mogelijkheden om deze wensen te realiseren.

KRISTIEN VAN DEN BOOM

KRISTIEN VAN DEN BOOM

Telefonische verbinder

 Sociaal   Creatief                                                        Vrolijk    Probleemoplosser

Meer over Kristien

Mijn ervaring in diverse banen geeft mij de mogelijkheid om zaken van diverse kanten te belichten. Ik ben nog niet lang werkzaam in de zorgsector maar in de afgelopen 2 jaar heb ik geleerd dat ik het belangrijk vind om de klant goed te horen door een luisterend oor te bieden en mee te denken.

Problemen zijn er om opgelost te worden ook al is dit niet altijd mogelijk. Door op een andere manier te kijken kan er ook een tussenoplossing uit vloeien.

SARIKE DE ZOETEN

SARIKE DE ZOETEN

Content manager

 Creatief   Ondernemend                                          Ervaringsdeskundig   Teamplayer

Meer over Sarike

Nadat mijn oudste kind, als kleine baby zeer ernstig ziek werd en ik meer in het ziekenhuis woonde dan thuis, was ik tot mijn verdriet, genoodzaakt mijn baan op te geven. Naast de zorg heb ik me de afgelopen jaren ingezet om mensen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen en hun gezin te steunen en hun dilemma’s onder de aandacht te brengen, want voor wie je niet ziet is het moeilijk beleid maken.

Ik zie er naar uit om met mijn creativiteit en ervaringskennis mijn nieuwe collega’s  te ondersteunen in hun werk en zo bij te dragen aan de toegankelijkheid en verbetering van de zorg.

WILLEMIEKE VERDUIN

WILLEMIEKE VERDUIN

Cliëntondersteuner (i/o)

 Ervaringsdeskundig  Empatisch                            Betrokken   Leergierig

Meer over Willemieke

De afgelopen 10 jaar heb ik veel persoonlijke ervaring opgedaan binnen de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Wmo en het speciaal onderwijs. Hierdoor heb ik op vrijwillige basis al veel ouders en jeugdigen op weg mogen helpen. Ook verschillende GGZ terreinen, verslavingszorg, Participatiewet en Wsnp zijn mij niet onbekend.

Omdat ik vind dat iedereen een klankbord verdient en ik zelf in het verleden gemist heb dat er iemand naast mij stond die echt mijn belangen behartigde, ben ik in april 2022 begonnen aan de opleiding tot Onafhankelijk Cliëntondersteuner.

Tijdens de opleiding heb ik ook kennis gemaakt met de WLZ. Dit is voor mij een waardevolle aanvulling.

NICOLE RITZEN

NICOLE RITZEN

Cliëntondersteuner (i/o)

 Empatisch   Verbinder                                              Analytisch   Daadkrachtig

Meer over Nicole

Ik ben in april gestart met de opleiding en heb al heel veel kennis opgedaan. Ook dat het zorglandschap zeer complex is. Hoe fijn is het dat ik straks, al tijdens de stage en daarna in het écht, naast mensen kan gaan staan om samen met hen de juiste weg te vinden in dit landschap; een weg die bij hun wensen en mogelijkheden past en die ze (zoveel als mogelijk) zelf uitstippelen.

MARJOLEIN HILHORST

MARJOLEIN HILHORST

Cliëntondersteuner (i/o)

 Open   Betrokken                                                       Empathisch   Leergierig

Meer over Marjolein

Als medewerker in de zorg kwam ik in aanraking met de wirwar van regels en wetten en vaak schrijnende situaties waar cliënten en hun naasten ongewild in terecht zijn gekomen.

Ik wil persoonlijk meer voor hen kunnen betekenen, zodat zij zich kunnen richten op zichzelf en elkaar om het best passende en mogelijke uit het leven te halen. Daarom ben ik in april gestart met de opleiding tot cliëntondersteuner. Ik hoop het leven van mijn medemens een stukje te kunnen verlichten. 

DORENDA FOKKER

DORENDA FOKKER

Cliëntondersteuner

 Betrokken   Oplossingsgericht                                 Oog voor detail   Creatief

Meer over Dorenda

De afgelopen 17 jaar heb ik met veel plezier en toewijding sociaal juridische ondersteuning geboden aan mensen die vastliepen op veel uiteenlopende gebieden. Ik werkte met name met slachtoffers van mensenhandel, vluchtelingen en medisch kwetsbare ongedocumenteerden.

Ik geniet van het werken met mensen: het mooie contact, de interessante gesprekken en de voldoening die het geeft als je samen dingen bereikt, ook al zijn het kleine stappen.

Nu ik zelf een dochtertje heb met het syndroom van down, heb ik ervaren hoe lastig het kan zijn om goed zicht te krijgen op alle zorgregelingen en mogelijkheden die er zijn. In mijn werk vind ik het belangrijk om mensen in hun kracht te zetten, hen zelf de regie te laten behouden en creatief te blijven denken in mogelijkheden. 

DARJA KUJUNDZIC

DARJA KUJUNDZIC

Cliëntondersteuner (i/o)

Empathisch Doorzettingsvermogen                  Sociaal  Creatief

Meer over Darja

Na mijn studie Kunstzinnige Therapie ben ik werkzaam geweest als persoonlijk begeleider in zowel de Jeugdzorg als de Gehandicaptenzorg.

Werken met mensen geeft mij voldoening en ik kijk ernaar uit om tijdens mijn stage naast de cliënten te staan, om mee te denken en om op zoek te gaan naar oplossingen.

 

JOLANDA DE WAARD

JOLANDA DE WAARD

Cliëntondersteuner (i/o)

 Betrokken  Verbindend                                           Betrouwbaar   Luisteraar

Meer over Jolanda

In april van dit jaar ben ik gestart met de opleiding tot cliëntondersteuner. 

Mijn werkervaring is divers, ik heb verschillende functies bekleed binnen het sociaal domein. Hierdoor heb ik het sociaal domein van meerdere kanten kunnen verkennen. Ik ben opgeleid en heb vooral ervaring opgedaan in de omgang met mensen die bekend zijn met ggz-problematiek en mensen met een verstandelijke beperking.

Ik vind het belangrijk dat mensen mogen zijn wie ze zijn en dat persoonlijke keuzes gerespecteerd worden, eigen regie staat centraal. Vanuit die visie hoop ik toekomstige cliënten en hun naasten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij de keuzes waar zij voor komen te staan.

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet is een motto dat bij mij past.

ANGELIQUE DE VREEDE

ANGELIQUE DE VREEDE

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

 Zorgvuldig  Sociaal                                                    Gedreven   Betrokken

Meer over Angelique

Mijn jarenlange ervaring als zelfstandig onderneemster en het verlangen om iets te betekenen voor de medemens, heeft mij gemaakt tot de persoon die ik ben en waar ik voor sta. Voor mij is de basis van succes dat doen waar ik enthousiast van word. 

Graag wil ik dan ook een bijdrage leveren aan de maatschappelijke zorg, want samenleven doen we samen en met elkaar!

Mijn doel is dat mensen weten dat ik steeds weer zoek naar mogelijkheden die passend zijn bij de ondersteuningsvraag van de client.