Ons team

Ons team

Heeft u hulp nodig? Neem contact op via ons contactformulier of bel naar 085 – 0712 863.

Na de telefonische intake neemt de cliëntondersteuner, die u de beste hulp kan bieden bij uw specifieke vraag, contact met u op. Uiteraard blijft de keuze voor de specifieke cliëntondersteuner aan u.

CAROLINE VAN DER HEK

CAROLINE VAN DER HEK

Directeur

Mediator Verbinder
Vooruitdenker Luisteraar

Meer over Caroline

Sinds ruim 8 jaar ben ik clientondersteuner, eerst vanuit mijn praktijk als mantelzorgmakelaar, sinds 2016 als clientondersteuner Wet langdurige Zorg binnen een maatschap en sinds 1 januari 2019 als eigenaar van ClientondersteuningPLUS.

Het is mijn passie om te kijken en luisteren naar mensen. Wat heeft iemand nodig om gelukkig te zijn. Hoe past de benodigde zorg en ondersteuning in iemands leven en levert het een positieve bijdrage.

Ik zie en benut kansen en mogelijkheden voor mijn onderneming, voor mezelf en voor onze cliënten.

PETER VAN WOLFEREN

PETER VAN WOLFEREN

Cliëntondersteuner

Reëel Veelzijdig
Jurist Klachten en bezwaren

Meer over Peter

Na de opleiding tot verpleegkundige heb ik een aantal jaren gewerkt in een psychiatrische instelling. Ondertussen nhe ik de studie rechten gedaan met als afstudeerrichting gezondheidsrecht. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt als indicatiesteller bij het CIZ en bij de afdeling bezwaarzaken van een zorgverzekeraar. Ik ben daardoor in staat een vraag zowel verpleeginhoudelijk als juridisch te bekijken. Met een open oog voor de wensen van de cliënt maar reëel kijkend naar de mogelijkheden van regelgeving en organisaties.

GALINA VISSER

GALINA VISSER

Cliëntondersteuner

Positief Integer
Enthousiast Doorzetter

Meer over Galina

Sinds 15 jaar ben ik werkzaam in de (ouderen)zorg, gestart in de tijd dat het scheiden van wonen en zorg in de kinderschoenen stond. Sindsdien heb ik dat proces met veel belangstelling gevolgd. Zelf keuzes kunnen (blijven) maken staat daarbij voorop. Dat is een mooi gegeven, maar dan is het van belang om bewust keuzes te kunnen maken; wat betekent dat duidelijk moet zijn wat de mogelijkheden zijn en welke consequenties dat heeft op korte- en (middel)lange termijn.

En dat is precies wat er in de huidige zorgwetgeving soms ontbreekt. Het Nederlands zorgstelsel behoort structureel tot de besten in Europa. Maar door de complex manier waarop dat georganiseerd is, kan het lastig zijn om hierin je weg te vinden. Om mensen  daarin te kunnen ondersteunen, daar ligt mijn passie en daar word ik blij van.

Expertise: ouderenzorg – WLZ – PGB- overbruggingszorg

HANS KROON

HANS KROON

Cliëntondersteuner

Meedenker Out of the box
Creatief Conflicten oplossen

Meer over Hans

Hans bedenkt en ondersteunt oplossingen buiten de instelling, vanuit de mens, vanuit mogelijkheden, vaardigheden en het recht op een goed en inclusief leven. Kent de zorg van binnen en van buiten. ZZP-er die buiten de lijntjes durft te denken en graag duidelijkheid schept.

Hans werkte vroeger voor stichting Perspectief als onderzoeker. Oorspronkelijk een verpleegkundige, denkt hij vanuit de persoon, met de persoon en zijn netwerk met kennis van de inhoud van de zorg. Hans ondersteunt al jaren mensen die hun eigen oplossingen willen, zoals mensen die anders in een instelling zouden verblijven.

Hans werkt vanuit de ideeën van Sociale RolVersterking.

DORIEN KLOOSTERMAN

DORIEN KLOOSTERMAN

Cliëntondersteuner

Gespecialiseerd in Wlz Ervaring
Rechtsbescherming Financiën 

Meer over Dorien

Dorien Kloosterman, werkzaam als ZZP’er, is sinds vele jaren actief als cliëntondersteuner en gespecialiseerd in het realiseren van indicaties, extra zorg via meerzorg en EKT, PGB, specifieke groepen als zeer ernstig meervoudig beperkt, overgang van 18 jaar naar volwassenheid, wat moet er allemaal geregeld worden, gespecialiseerd in de ondersteuning aan ouders/familieleden van mensen met beperkingen die zelf de zorg en ondersteuning voor hun familielid willen organiseren. Veel ervaring in het bemiddelen wanneer een cliënt/ familie van de cliënt het niet eens is met de geleverde zorg via  zorgorganisaties bv. omdat het ondersteuningsplan niet juist wordt uitgevoerd, conflictbemiddeling e.d. Daarnaast is Dorien werkzaam voor cliëntenorganisaties langdurige zorg zoals KansPlus en Naar-Keuze.

EDWIN VAN BREEMEN

EDWIN VAN BREEMEN

Cliëntondersteuner

Coach Cliëntperspectief
Eigen regie Creatief

Meer over Edwin

Met een jarenlange ervaring binnen de zorg aan mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk, heb ik veel deskundigheid opgebouwd om mij als onafhankelijk cliëntondersteuner in te zetten en aan de zijde van mensen te staan die deze steun kunnen gebruiken. Mijn uitgangspunt is altijd om mensen in hun kracht te zetten en dat zij zelf zoveel mogelijk de regie houden. Door werkelijk met elkaar in gesprek te gaan luister ik graag naar de vraag achter de vraag. Ook wanneer de oplossing niet direct voor handen ligt, ga ik op creatieve wijze door om de oplossing voor elkaar te krijgen die bij u past. Ik vertaal uw vraag graag in passende zorg en ondersteuning, die voor u werkt.

ANKIE BAAS

ANKIE BAAS

Cliëntondersteuner

Geduldig Creatief
Toegankelijk Optimistisch

Meer over Ankie
ANNEMIE TRIEPELS

ANNEMIE TRIEPELS

Cliëntondersteuner

Ervaring Begeleider en coach
Meedenken Doorzettingsvermogen

Meer over Annemie

Mijn achtergrond ligt in de zorg waar ik tientallen jaren in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam ben geweest. De laatste 15 jaar had ik een management functie. Ik heb veel ervaring in het begeleiden en coachen van cliënten en professionals.

Toen mijn partner een herseninfarct kreeg kwam ik in aanraking met de andere kant van de zorg. Als fulltime werkende vrouw was het moeilijk om werk, wonen én zorg voor mijn man te combineren en daarbij ook nog ruimte voor mijzelf te vinden. Het was een ingewikkelde zoektocht binnen alle mogelijkheden en wetten en regelingen die er zijn. Ik had graag hulp gehad in deze zoektocht. Dit heeft mij er toe gebracht mijn carrière een andere wending te geven .

Sinds 2017 werk ik als gecertificeerd mantelzorgmakelaar bij regiomantelzorgmakelaars in de regio Zuid Holland -zuid , Oost- Brabant en Utrecht. Ik geloof in mensen en in vrijheid die je als mens hebt om je leven zelf in te richten. Jij hebt zelf de regie om keuzes te maken zodat er sprake is van de juiste balans. 

Voor jou, als mantelzorger, betekent dit: balans in je werk, de zorg voor je naaste én tijd over voor jezelf. Dit plaatje ziet er voor iedereen anders uit. Dus laten we vooral samen op zoek gaan naar de invulling hiervan voor jou. En hoe ik daarin iets kan betekenen.

 

COLINDA VAN BENTHEM

COLINDA VAN BENTHEM

Cliëntondersteuner

Zorgwetten Proactief
Geeft niet op Daadkrachtig

Meer over Colinda

Werkzaam als zelfstandige in het sociaal domein. Hoofdopdrachtgevers zijn gemeenten in de functies projectleider toegang, allround WMO consulent en schulddienstverlener.
Mijn achtergrond is zorgmanager bij zorgaanbieders in verschillende settingen; Verpleeghuis en behandelaren, Thuiszorg Verpleging & Verzorging, Hulp bij het huishouden en Beschermd Wonen. Van oorsprong ben ik wijkverpleegkundige (HBO-V) met specialisatie maatschappelijk werkveld. In mijn functie als cliëntondersteuner komt mijn kennis en ervaring goed van pas en kan ik naast de persoon/ mantelzorger staan om hen van goed advies te voorzien. Binnen het complexe stelsel van zorg en sociale wet- en regelgeving. Maar vooral verder op weg helpen met ondersteuning die past bij de persoon om, ondanks de beperkingen, zo maximaal mogelijk van het leven te genieten. Alles gericht om zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig te leven in een woon- en leefomgeving die bij de persoon past.

INEKE BOSMA

INEKE BOSMA

Cliëntondersteuner

  Voortvarend   Flexibel
  Humor    Open

Meer over Ineke
JUDITH HEUKERS

JUDITH HEUKERS

Cliëntondersteuner

  VG-specialist    Betrokken
  Leergierig    Doorzetter

Meer over Judith

Vanaf 2009 ben ik werkzaam in de zorg, gestart als maatschappelijk werker, daarna ruim 8 jaar in de gehandicaptenzorg, in de directe zorg met de doelgroepen EMB, MVG en LVB en als zorgbemiddelaar.
Daarbij heb ik ondervonden dat de (complexe) regelgeving en vele keuzes en mogelijkheden een behoorlijke impact hebben en druk kunnen leggen op ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Sinds mei 2019 ben ik werkzaam bij ClientondersteuningPLUS als onafhankelijk clientondersteuner en heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn opgedane kennis en ervaring in te zetten, om u bij te staan bij het maken van de belangrijke keuzes.
Ik zie kansen, ben gedreven en betrokken om te ondersteunen in de zoektocht naar passende zorg.

PAUL IMTHORN

PAUL IMTHORN

Cliëntondersteuner

Inclusie  Verbindend
 Integer  Verkennend

Meer over Paul
ANGELA SLAGTER

ANGELA SLAGTER

Cliëntondersteuner

Probleemoplosser  Ervaringsdeskundige
Zeer ervaren Wooninitiatieven

Meer over Angela

Mijn ervaring als moeder van een meervoudig gehandicate zoon komt mij goed van pas in het ondersteunen van cliënten.Ik heb een afgeronde opleiding tot verpleegkundige en heb gonder meer gewerkt als indicatiesteller bij het CIZ. Ik ben mede-initiatiefnemer voor een Wooninititatief voor onze zoon. Ook hierdoor heb ik de wereld die Zorg heet van vele kanten leren kennen en kan mij goed verplaatsen in de zorgen rondom het zorgen. Door mijn werkervaring kan ik daar de kant van de beoordelaar of de professional goed tegenaan zetten, waardoor ik de vertaalslag weet te maken met een optimale invulling van de zorg al;s doel.Aandachtig luisteren, empathisch vermogen, analytisch vermogen, snel doordringen tot de kern van de zaak, de vraag achter de vraag, zijn eigenschappen die mij kenmerken. 

CORNIA VAN DER SALM

CORNIA VAN DER SALM

Cliëntondersteuner

Zelfstandig Ervaren
Vasthoudend Zorgvuldig

Meer over Cornia
JUULTJE HOLLA

JUULTJE HOLLA

Cliëntondersteuner

  Jouw stem telt  Verbeelder
 Luisteraar  Ontdekker

Meer over Juultje

Mijn opleiding en jeugd hebben mij uitgebreid in aanraking gebracht met (groepen) mensen die in een heel andere situatie verkeren dan wat wij als gewoon ervaren. Die achtergrond zet ik in mijn werk ook in. Ik zet mijn kennis en ervaring in om mensen in de knel te helpen om hun leven (weer) op de rit te krijgen en te kunnen functioneren op de manier die bij hen past. Inclusie, social role valorization, communicatie door tekenen zijn kernbegrippen die bij mij passen. Ik zet deze vaardigheden en uitgangspunten graag in in mijn rol als clientondersteuner en ga samen met u op zoek naar de oplossingen waar u mee geholpen bent.

CARLA OTTER

CARLA OTTER

Cliëntondersteuner

  Leergierig   Doortastend
  Doorzetter  Betrokken

Meer over Carla

Aandachtig luisteren, empathisch vermogen, analytisch vermogen, snel doordringen tot de kern van de zaak, de vraag achter de vraag, zijn eigenschappen die mij kenmerken. 

WIM SLOT

WIM SLOT

Operationeel manager

Stressbestendig Humor
Overzicht Open

Meer over Wim

Met vele jaren ervaring als (financieel) manager in het bedrijfsleven ondersteun ik nu de collega’s van ClientondersteuningPLUS door de operationele zaken voor mijn rekening te nemen. Doordat ik daarbij met name ook allerlei administratieve taken uitvoer hebben de clientondersteuners maximaal gelegenheid om clienten bij te staan.

ERIKA VAN DE BILT

ERIKA VAN DE BILT

Cliëntondersteuner

Verbeeldend Goede luisteraar
Zorgvuldig

Meer over Erika

Als moeder van een ernstig meervoudig beperkte dochter, ben ik uitgebreid in aanraking gekomen met alle mogelijke regelzaken rond de zorg en de combinatie van (speciaal)onderwijs en zorg. Mijn opgedane ervaring als moeder van een emb dochter maar ook die van ervaringsdeskundige, zet ik graag in om anderen te helpen. Ik kijk ernaar uit samen met u uit te zoeken, hoe ik u en uw gezin het beste kan helpen.

 

Wilt u hulp en advies van een onafhankelijke professional? Neem contact op en we gaan direct voor u aan de slag.


085 - 071 2863 of vraag@clientondersteuningplus.nl