Ontmoet ons team - ClientondersteuningPLUS

Ons team

Heeft u hulp nodig? Neem contact op via ons contactformulier of bel naar 085 – 4866 700.

Na de telefonische intake neemt de cliëntondersteuner, die u de beste hulp kan bieden bij uw specifieke vraag, contact met u op. Uiteraard blijft de keuze voor de specifieke cliëntondersteuner aan u.

CAROLINE VAN DER HEK

CAROLINE VAN DER HEK

Directeur

Mediator
Verbinder
Vooruitdenker
Luisteraar

Meer over Caroline

Sinds ruim 8 jaar ben ik clientondersteuner, eerst vanuit mijn praktijk als mantelzorgmakelaar, sinds 2016 als clientondersteuner Wet langdurige Zorg binnen een maatschap en sinds 1 januari 2019 als eigenaar van ClientondersteuningPLUS.

Het is mijn passie om te kijken en luisteren naar mensen. Wat heeft iemand nodig om gelukkig te zijn. Hoe past de benodigde zorg en ondersteuning in iemands leven en levert het een positieve bijdrage.

Ik zie en benut kansen en mogelijkheden voor mijn onderneming, voor mezelf en voor onze cliënten.

WIM SLOT

WIM SLOT

Directeur

Stressbestendig
Humor
Overzicht
Open

Meer over Wim

Met vele jaren ervaring als (financieel) manager in het bedrijfsleven ondersteun ik nu de collega’s van ClientondersteuningPLUS door de operationele zaken voor mijn rekening te nemen. Doordat ik daarbij met name ook allerlei administratieve taken uitvoer hebben de clientondersteuners maximaal gelegenheid om clienten bij te staan.

ERIKA VAN DE BILT

ERIKA VAN DE BILT

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461039152

Zorgvuldig
Goede luisteraar
Probleemoplosser
Doortastend

Meer over Erika

Als moeder van een ernstig meervoudig beperkte dochter, ben ik uitgebreid in aanraking gekomen met alle mogelijke regelzaken rond de zorg en de combinatie van (speciaal)onderwijs en zorg. Mijn opgedane ervaring als moeder van een emb dochter maar ook die van ervaringsdeskundige, zet ik graag in om anderen te helpen. Ik kijk ernaar uit samen met u uit te zoeken, hoe ik u en uw gezin het beste kan helpen.

HANS KROON

HANS KROON

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461044203

Meedenker
Out of the box
Creatief
Conflicten oplossen

Meer over Hans

Hans bedenkt en ondersteunt oplossingen buiten de instelling, vanuit de mens, vanuit mogelijkheden, vaardigheden en het recht op een goed en inclusief leven. Kent de zorg van binnen en van buiten. ZZP-er die buiten de lijntjes durft te denken en graag duidelijkheid schept.

Hans werkte vroeger voor stichting Perspectief als onderzoeker. Oorspronkelijk een verpleegkundige, denkt hij vanuit de persoon, met de persoon en zijn netwerk met kennis van de inhoud van de zorg. Hans ondersteunt al jaren mensen die hun eigen oplossingen willen, zoals mensen die anders in een instelling zouden verblijven.

Hans werkt vanuit de ideeën van Sociale RolVersterking.

DORIEN KLOOSTERMAN

DORIEN KLOOSTERMAN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461034849

Gespecialiseerd in Wlz
Ervaring
Rechtsbescherming
 Bondgenoot

Meer over Dorien

Dorien Kloosterman, werkzaam als ZZP’er, is sinds vele jaren actief als cliëntondersteuner en gespecialiseerd in het realiseren van indicaties, extra zorg via meerzorg en EKT, PGB, specifieke groepen als zeer ernstig meervoudig beperkt, overgang van 18 jaar naar volwassenheid, wat moet er allemaal geregeld worden, gespecialiseerd in de ondersteuning aan ouders/familieleden van mensen met beperkingen die zelf de zorg en ondersteuning voor hun familielid willen organiseren. Veel ervaring in het bemiddelen wanneer een cliënt/ familie van de cliënt het niet eens is met de geleverde zorg via zorgorganisaties bv. omdat het ondersteuningsplan niet juist wordt uitgevoerd, conflictbemiddeling e.d. Daarnaast is Dorien werkzaam voor cliëntenorganisaties langdurige zorg zoals KansPlus en Naar-Keuze.

EDWIN VAN BREEMEN

EDWIN VAN BREEMEN

Cliëntondersteuner

Coach
Cliëntperspectief
Eigen regie
Creatief

Meer over Edwin

Met een jarenlange ervaring binnen de zorg aan mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk, heb ik veel deskundigheid opgebouwd om mij als onafhankelijk cliëntondersteuner in te zetten en aan de zijde van mensen te staan die deze steun kunnen gebruiken. Mijn uitgangspunt is altijd om mensen in hun kracht te zetten en dat zij zelf zoveel mogelijk de regie houden. Door werkelijk met elkaar in gesprek te gaan luister ik graag naar de vraag achter de vraag. Ook wanneer de oplossing niet direct voor handen ligt, ga ik op creatieve wijze door om de oplossing voor elkaar te krijgen die bij u past. Ik vertaal uw vraag graag in passende zorg en ondersteuning, die voor u werkt.

ANGELA SLAGTER

ANGELA SLAGTER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461038732

Brede ervaring
Flexibel
 Probleemoplosser
Verbinden

Meer over Angela

Mijn ervaring als moeder van een meervoudig gehandicapte zoon komt mij goed van pas in het ondersteunen van cliënten. Hierdoor heb ik de wereld die Zorg heet van vele kanten leren kennen en kan ik mij goed verplaatsen in de zorgen rondom het zorgen. Ik heb een logeerhuis opgezet en geleid voor kinderen met een beperking en ben mede initiatiefnemer van een wooninitiatief. Om mijn werk goed uit te kunnen voeren heb ik diverse opleidingen en scholingen gevolgd. Met mijn jarenlange ervaring in de wet en regelgeving en kennis van de (on)mogelijkheden die er zijn in zorgland ben ik altijd op zoek naar mooie oplossingen die aansluiten bij de vraag van de klant. Door mijn werkervaring kan ik daar de kant van de beoordelaar of de professional goed tegenaan zetten, waardoor ik de vertaalslag weet te maken met een optimale invulling van de zorg als doel. Aandachtig luisteren, empathisch en analytisch vermogen, snel doordringen tot de kern van de zaak, de vraag achter de vraag, zijn eigenschappen die mij kenmerken.

CARLA OTTER

CARLA OTTER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461042188

  Betrokken
  Doortastend
  Ouderenzorg
Dementie

Meer over Carla

Vanuit mijn jarenlange ervaring als mantelzorger met dementie en met autisme, ben ik betrokken geraakt bij het sociaal wijkteam. Daar ontdekte ik dat het ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers goed bij mij past.

Ik vind het leuk om mantelzorgers en zorgvragers te ondersteunen bij het regelen van passende zorg. Mijn aandachtsgebied is voornamelijk ouderen met somatische vragen of met dementie. Ik help dan bij het regelen van voldoende zorg, het vinden van een passende woonplek of een passende dagbesteding of individuele begeleiding. Ook het aanvragen van een herindicatie kan ik doen.

Iedere mens is uniek en iedere vraag is uniek. Dat vind ik zo mooi aan dit werk. Door het gesprek aan te gaan, aandachtig te luisteren en niet los te laten als een oplossing niet direct voor handen is, hoop ik onze cliënten op een goede manier te helpen.

INEKE BOSMA

INEKE BOSMA

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

 

   Dementie
PGB expert
  Voortvarend
  Pro actief

 

Meer over Ineke

Ineke Bosma, Jarenlang werkzaam als ZZPér. Actief als clientondersteuner en mantelzorgmakelaar. 

Veel ervaring met gezinnen waarbij iemand een vorm van dementie heeft. Begeleiding bij het regelen van de juiste zorg en creatieve oplossingen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Hele traject begeleiding van zorgindicatie t/m pgb aanvragen. Extra zorg regelen via Meerzorg of EKT. Bemiddeling bij conflicten zorginstelling en client/familie bijvoorbeeld over het leveren van de zorg. Hulp bij het opstellen van een persoonlijk zorgleefplan. 

Hulp bij zoektocht geschikte woonplek/situatie in het algemeen.

JUULTJE HOLLA

JUULTJE HOLLA

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461038621

  Jouw stem telt
 Verbeelder
 Luisteraar
 Ontdekker

Meer over Juultje

Ik werk sinds 2002 met mensen die veel ervaring hebben met uitsluiting, en mensen die binnen de gebaande paden en kaders van de zorg niet vinden wat zij willen of nodig hebben. Ik werk aan inclusie en maak gebruik van onder andere social gewaardeerde rollen, netwerk opbouw en vraagverheldering door tekenen. De fundering van mijn manier van werken zijn gelijkwaardigheid en respect. Ik ga uit van kwaliteiten en talenten en geloof dat iedereen iets te bieden heeft en een bijdrage kan leveren in de samenleving. Samen ontdekken we waar de mogelijkheden liggen.

SIMONE MATARAZZI

SIMONE MATARAZZI

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461044940

  Ervaringsdeskundige
  PGB-expert
  Pragmatisch
  Meedenkend

Meer over Simone

Als ouderervaringsdeskundige vader van een dochter met ernstige meervoudige beperkingen help ik graag om de weg te vinden in “zorgland” en de zorg te organiseren. Dit doe ik vanuit een breed perspectief, luister en vraag door om vervolgens samen naar de oplossing toe te werken. Ontzorgen en mensen in hun eigen kracht zetten staat bij voorop.
Na 17 jaar als zelfstandige gewerkt te hebben werk ik sinds juni 2021 met ClientondersteuningPLUS.

PETER VAN WOLFEREN

PETER VAN WOLFEREN

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461037501

Reëel
 Bondgenoot
Jurist
Klachten en bezwaren

Meer over Peter

Na de opleiding tot verpleegkundige heb ik een aantal jaren gewerkt in een psychiatrische instelling. Ondertussen heb ik de studie rechten gedaan met als afstudeerrichting gezondheidsrecht. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt als indicatiesteller bij het CIZ en bij de afdeling bezwaarzaken van een zorgverzekeraar. Ik ben daardoor in staat een vraag zowel verpleeginhoudelijk als juridisch te bekijken. Met een open oog voor de wensen van de cliënt maar reëel kijkend naar de mogelijkheden van regelgeving en organisaties.

MIA KUSTERS

MIA KUSTERS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461041804

 Doortastend
 Wlz/ Jeugdwet/ WMO
 PGB
 Empatisch

Meer over Mia

Als moeder van een zoon met een verstandelijke beperking (down syndroom) heb ik de ervaring dat het best lastig en ingewikkeld kan zijn om de goede zorg te kiezen voor je kind of naaste in onze complexe zorgsystemen. Ik vind het belangrijk dat mensen de kans krijgen en kunnen nemen om zelf de regie te hebben om hierin de juiste keuzes te maken, passend bij ieders persoonlijke situatie. Ik heb jarenlang gewerkt in de zorg en ben actief als ervaringsdeskundige en belangenbehartiger op het gebied van zorg en ondersteuning voor deze doelgroep.

Door deze ervaringen ben ik goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom de zorg en de mogelijkheden in het aanbod. Ik vind het een uitdaging om mensen hierbij te helpen en samen met hen te kijken naar de mogelijkheden en de juiste balans.

Sinds Nov. 2019 ben ik begonnen bij Cliëntondersteuning PLUS en heb ik de kans gekregen om mijn passie voort te zetten, en ga vol enthousiasme met U aan de slag om de passende zorg te realiseren.

CORNIA VAN DER SALM

CORNIA VAN DER SALM

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461032456

 Betrokken
 PGB
Vasthoudend
Zorgvuldig

Meer over Cornia

Al geruime tijd ben ik werkzaam in de zorg. Na 15 jaar gewerkt te hebben met mensen met een verstandelijke beperking ben ik in 2004 gestart als zelfstandige clientondersteuner met het Persoonsgebonden Budget als specifieke deskundigheid.

Tot op heden ondersteun ik cliënten op allerlei levensgebieden, zoek samen naar passende oplossingen voor hulpvragen, bied een luisterend oor, probeer ik duidelijkheid te creëren en cliënten de weg te wijzen binnen alle wetten (WLZ, Gemeenten en Zorgverzekeringwet) en regelgeving. Uitgangspunt in mijn manier van werken is dat de cliënt daar waar mogelijk eigen regie houdt.

Nog steeds doe ik dit werk met veel plezier en passie. Iedere hulpvraag ervaar ik als een uitdaging; mijn streven is om passende oplossingen te realiseren waarmee de hulpvrager verder kan in het leven.

HANS DE BRUIJN

HANS DE BRUIJN

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461045144

Deskundig
VG/GGZ/Verslaving
  Vraagbaak PGB
Passend onderwijs

Meer over Hans

Al 25 jaar ben ik ervaringsdeskundig in PGB en belangenbehartiging in de VG-sector. Dat maakt ook dat ik bedreven ben in het ondersteunen van indicatietrajecten WLZ, WMO, Jeugdwet en ZVW. Op deze terreinen geef ik graag voorlichting en ben een vraagbaak voor diverse partijen.
Na een carrière als gymleraar op het VSO Cluster IV onderwijs, heb ik vanaf 2004 mijn carrière voortgezet als begeleider passend onderwijs op het VO en het MBO.
Vanaf 2007 werk ik ook als zelfstandig adviseur en PGB Specialist.
Ik streef ernaar om tot oplossingen te komen die recht doen aan de hulpvrager en praktisch uitvoerbaar zijn. Oplossingen waarbij ik mijn kennis, ook over wetgeving, en mijn ervaringen durf te combineren tot maatwerk.

HENK DE VREEDE

HENK DE VREEDE

Mantelzorgmakelaar / Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461043655

 Betrokken
Resultaat- en klantgericht
Sociaal
Empathisch

Meer over Henk

Ik heb ruim 30 jaar werkervaring in de sector ouderenzorg, waarvan 24 jaar in een leidinggevende functies. Deze ervaring maakt dat ik domein overstijgend hulpvragen kan inventariseren.

Mijn kracht zit in het zorgen voor mensen, dit geeft mij energie en inspiratie. Het onderlinge sociale contact en het vertrouwen tussen de client en mij is hierbij van evident belang. Mijn lijfspreuk is zeg wat je doet en doe wat je zegt.

JANINE BUDDING

JANINE BUDDING

Cliëntondersteuner / Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461042211

  Gedreven
  Solidair
  Pragmatisch
  Dapper

Meer over Janine

Meedoen in de maatschappij, daar sta ik voor!  Als cliëntondersteuner kan ik actief mijn steentje bijdragen aan de inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Want waarom zou jij niet precies dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder beperking? Daar ondersteun ik je bij. Samen zoeken we naar oplossingen om zo zelfstandig mogelijk je eigen leven te organiseren. Samen op zoek naar de hulp en hulpmiddelen die voor jou nodig zijn! Samen op zoek naar passende zorg Daarvoor kan je een beroep om mij doen.
Wat breng ik daarvoor mee? Ik heb 25 jaar actieve ervaring in zowel de gezondheidszorg als het sociaal domein. Vanuit mijn achtergrond als zorgverlener, adviseur in zorg en welzijn en healthcare bedrijfskundige voel ik mij het beste in de rol van cliëntondersteuner.

Oplossingen zoeken en vinden. Bruggen slaan tussen mensen met patiëntervaring en de zorgsector vind ik fijn. Ben pragmatisch en begeleid mensen met een ziekte of een beperking die niet het juiste aanspreekpunt weten te vinden binnen ons zorgstelsel. Kwetsbare onderwerpen ga ik niet uit de weg.
Ben sinds 2020 cliëntondersteuner en ervaren mantelzorger. Heb veel ervaring en expertise op het gebied van eerste- en tweedelijnszorg en de verschillende transfers van en naar huis, healthy ageing, palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Heb veel kennis van farmaceutische zorg, eHealth & mMealth. En heb ruime kennis op het gebied van hulpmiddelen en mobiliteit. Ben een pragmatische zorgprofessional die positief is ingesteld en gedreven is en solidair is. Ik ben er voor jou! Om ervoor te zorgen dat jij je leven weer kan leven zoals jij dat wil.

ELLIS VAN 'T VELD

ELLIS VAN 'T VELD

Office Manager

  Sociaal
  Integer
  Vrolijk
  Vriendelijk

Meer over Ellis

Vanuit mijn jarenlange ervaring in ondersteunende functies ben ik blij sinds kort bij ClientondersteuningPLUS te werken, een positieve & mensgerichte cultuur waar aandacht is voor elkaar.  

 

Als Office Manager ben ik verantwoordelijk voor organisatorische en secretariële werkzaamheden. Ik hou van organiseren, het verbeteren van processen en van de diverse contacten via app, e-mail, per telefoon of op locatie. Voor mij staat een persoonlijke benadering en een duidelijke communicatie voorop. 

 

Werken in harmonie is voor mij belangrijk. Door mijn ervaringen als coach ben ik in staat een luisterend oor te bieden zonder oordeel, te reflecteren en sta ik stevig in mijn schoenen. 

JANNET KLEIN HOFMEIJER

JANNET KLEIN HOFMEIJER

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461043995

 Creatief
 Empathisch
 Luisteraar
Enthousiast

Meer over Jannet

Ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in de zorg. Gestart met het werken in de directe zorg met de diverse doelgroepen binnen de VG en later werkzaam als zorgbemiddelaar. Tijdelijk heb ik nog gewerkt op de PGB afdeling van een zorgkantoor en nu sinds 1 augustus 2020 werkzaam bij ClientondersteuningPlus.

Ik vind het prettig om, onafhankelijk van een organisatie, mee te kunnen kijken naar wat de best passende zorg en ondersteuning is voor de client. Ook heb ik kennis om te ondersteunen bij aanvragen voor PGB of een CIZ indicatie.

SOLANGE STEINS

SOLANGE STEINS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461039275

 Open
 Meedenkend
 Vasthoudend
 Met aandacht

Meer over Solange

Als mantelzorger voor mijn vader en enkele familieleden, onderving ik aan den lijve hoe ingewikkeld het is om de juiste zorg te krijgen.

Terwijl je emoties met je aan de haal gaan, moet je toch zakelijk blijven om het een en ander geregeld te krijgen. Dat was soms zwaar en daar wilde ik iets aan doen.

Ik heb in 2019 mijn diploma mantelzorgmakelaar behaald en ben sindsdien werkzaam in deze hoedanigheid.

Mijn kracht zit hem in het willen zorgen en het leggen van verbindingen tussen mensen. Ik ondersteun door te luisteren naar wat mensen willen en hen de weg te wijzen en te informeren over mogelijkheden.

Ik help mensen met het regelen van de juiste zorg zodat zij zelf het hoofd boven water kunnen houden en de regie kunnen behouden over hun leven in vaak schrijnende situaties.

ANNE WIBAUT

ANNE WIBAUT

Cliëntondersteuner

 Persoonlijk plan
 Regie
 Relatienetwerk

Meer over Anne

Elke goede bemiddeling tussen mensen die ondersteuning nodig hebben en verleners van zorg en ondersteuning begint bij het verhelderen samen met de persoon en zijn eigen netwerk wat hij nodig heeft om een goed leven te leiden en wil. Pas daarna kun je ‘de arena’ in van zorgbemiddeling en zorgverlening. Op dat eerste stuk leg ik nadruk en baseer ik mijn verdere acties. 

JOAN BIRKHOFF

JOAN BIRKHOFF

Manager Bedrijfsvoering

 

Ondernemend
Oplossingsgericht
Empathisch
Doortastend

Meer over Joan

Per 1 mei 2023 gestart als Manager bedrijfsvoering voor de PLUSacademie. Ik koppel de behoefte aan trainingen/deskundigheidsbevorderingen aan geschikte docenten. Marketing in dezen is onontbeerlijk. Dit betekent pionieren en vooral inventariseren naar die behoefte binnen een markt die in beroering is.

ARIENNE STEENBERGEN

ARIENNE STEENBERGEN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461042039

 Creatief
 Betrokken
 Vasthoudend
Terzijde-staan

Meer over Arienne

In 2000 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker. In de afgelopen 20 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het regelen van hulp en zorg voor mensen met een beperking (VG/LG/en kinderen met een ontwikkelingsachterstand). Ook heb ik een aantal jaren vanuit een wijkteam gewerkt waar de uitvoering van WMO en Jeugdwet binnen mijn takenpakket viel. Inmiddels beschik ik over veel kennis m.b.t. de sociale kaart en de mogelijkheden van hulpverlening en ondersteuning vanuit alle wetten.

JOOST DE JONG

JOOST DE JONG

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461043753

 Betrokken
 Creatief
 Vasthoudend
 Bemiddelaar

Meer over Joost

Ik vind het mooi om te organiseren, te creeren en om na te denken over manieren om dingen mogelijk te maken. Juist op momenten waar dat ingewikkeld is of zelfs niet mogelijk lijkt. Ik ben vindingrijk en zo nodig vasthoudend met als doel het leven van een ander een stukje mooier of makkelijker te maken.

BORIS HAMM

BORIS HAMM

Cliëntondersteuner

 

 Betrokken
 Creatief
 Leergierig
 Luisteraar

Meer over Boris

In april ben ik begonnen met de opleiding en ik kwam er al heel snel achter hoe complex de zorgwereld kan zijn.

Ik kijk ernaar uit om mijn cliënten te helpen met het vinden van hun weg in deze wereld.

ROB HANSEN

ROB HANSEN

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461042599

 PGB expert
Probleemoplosser
 Brede ervaring
Ondernemend

Meer over Rob

Door mijn lichamelijke handicap weet ik als geen ander hoe belangrijk en fijn het is, als de zorg goed geregeld is. Eigen regie staat bij mij hoog in het vaandel.

Na 15 jaar gewerkt te hebben in mijn eigen PGB-administratie en advieskantoor is het nu tijd geworden voor een nieuwe uitdaging.

Met ingang van 1 november 2020 ben ik begonnen bij ClientondersteuningPLUS als onafhankelijke clientondersteuner. Hiermee komt een lang gekoesterde wens in vervulling.

VIVIAN KLEUKERS

VIVIAN KLEUKERS

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461052164

 Betrokken
 Doelgericht
 Creatief
 Analytisch

Meer over Vivian

Als onafhankelijk cliëntondersteuner help ik cliënten en mantelzorgers bij het vinden van passende oplossingen voor uiteenlopende vragen en problemen en kan ik ze de weg wijzen op het gebied van wet- en regelgeving.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met me op. Samen komen we tot de beste oplossingen.

ANNE-MARIE BROUWER

ANNE-MARIE BROUWER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461045841

 Betrokken
Leergierig
 Gedreven
Vasthoudend

Meer over Anne-Marie

Naast mijn werk in vastgoed heb ik zelf ervaring als mantelzorger met ouderenzorg- dementie en NAH. Daarnaast ben ik altijd maatschappelijk actief geweest o.a. als initiatiefnemer Odense Huis.
Vanuit compassie werken en mensen in hun kracht zetten is mijn missie. Mensen weten vaak goed wat ze nodig hebben maar het is soms ingewikkeld hoe die zorg daadwerkelijk vormgegeven kan worden. Door goed te luisteren vind ik het belangrijk om wat niet goed gaat te ontlasten en wat goed gaat te versterken. Daar ga ik voor!

JACQUELINE ALDERS

JACQUELINE ALDERS

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461038963

  Betrokken
 Luisteraar
 Vasthoudend
WMO-Wlz

Meer over Jaqueline

Als ervaringsdeskundige heb ik veel te maken gehad met NAH en dementie. Nu wil ik graag als mantelzorgmakelaar en clientondersteuner de ondersteuning bieden die voor onze clienten van groot belang is. Luisteren en zoeken naar creatieve oplossingen is wat mij kenmerkt. Ik ben vasthoudend en zoek samen met de client naar de beste oplossing. De regie blijft bij de client!

JANET STARINK

JANET STARINK

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461046659

 Sociaal bewogen
 Verbinder
 Doortastend
Oplossingsgericht

Meer over Janet

Verbinden en samenwerken om elkaar te versterken vormen de basis van mijn levensovertuiging en mijn werkwijze.

Vanuit eigen ervaring weet ik hoe intensief de zorg voor een naaste kan zijn. Daarnaast heb ik als eigenaar van een informele thuiszorgorganisatie ervaren dat de combinatie van zorg en het uitzoeken en uitvoeren van diverse regeltaken een hele uitdaging kan zijn. Dit is de reden dat ik de opleiding tot mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner heb gevolgd. Graag ondersteun ik mensen om de weg in het soms complexe zorglandschap te vinden en hen bij te staan bij praktische en financiële onderwerpen rondom hun (mantel)zorgvraag.

Iedere hulpvraag is uniek. Daarom vind ik het belangrijk om voor iedere situatie de beste en meest passende zorg, ondersteuning en oplossing te zoeken.

HARM NIEMAN

HARM NIEMAN

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461046046

 Ervaringsdeskundige
 PGB expert
 Betrokken
 Vasthoudend

Meer over Harm

Mijn gehandicapte dochter was in 1995 één van de eerste PGB-houders in Nederland. Ruim 25 jaar lang heeft ze met behulp van een pgb lekker thuis kunnen wonen. Sinds september 2020 woont ze nu in Apeldoorn in een passende zorginstelling. Ze is 30 jaar en daarmee werd het tijd voor haar om een eigen woonplek te hebben.

In 2005 ben ik gestart als AWBZ- en jeugdzorg clientondersteuner. Ook de vele stelselwijzigingen hebben mij sindsdien niet doen vertwijfelen. Vasthoudend ben ik doorgegaan om zorgvragers met raad en daad bij te staan. Zeker vandaag de dag is de rol van onafhankelijke clientondersteuner (OCO) uiterst belangrijk. Zonder OCO lukt het de zorgvrager bijna niet meer om de wirwar van zorgregels te ontrafelen.
Resultaatgericht adviseren waarbij de eigen regie voor de zorgvrager of de mantelzorgers voor mij een belangrijk speerpunt is.

Elk kwetsbaar mens wil graag waardevolle zorg ontvangen. Dat betekent maatwerk onder zoveel mogelijk eigen regie!

ANOUK TITULAER

ANOUK TITULAER

Cliëntondersteuner / Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461048831

 Open
 Doortastend
 Daadkrachtig
 Enthousiast

Meer over Anouk

Na 25 jaar in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt in commerciële functies was het tijd voor mij om iets nieuws te gaan doen. Een maatschappelijke bijdrage te leveren. De zorg in Nederland is complex en er bestaan veel verschillende zorgdomeinen. Iedere zorgvraag is anders. Cliënt en mantelzorger staan bij mij centraal. En goed oordeelloos luisteren om te weten hoe het echt met iemand gaat. Analyseren om de hulpvraag boven tafel te krijgen. Mijn uitgangspunt hierbij is dat ik mensen in hun kracht zet en dat zij zelf de regie houden. Voor mij is het mooi en uitdagend om hierin werkzaam te zijn!

ELMA AL

ELMA AL

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461049124

 Pragmatisch
Empathisch
 Belangstellend
Gestructureerd

Meer over Elma

Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan op allerlei gebieden; financieel, horeca en in de bakkersbranche.  

Hierin stond het werken met mensen voor mij altijd centraal.  

Door persoonlijke ervaringen vond ik het tijd worden om een grotere bijdrage te leveren aan de mensen in de gemeenschap die extra ondersteuning nodig hebben. Het werken als clientondersteuner geeft mij die kans. 

Ik wil mij graag inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en meedoet en verschillen worden gewaardeerd en benut. 

ERWIN EIJKELKAMP

ERWIN EIJKELKAMP

Cliëntondersteuner/mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461044093

 Analyserend
 Voorlichtend
 Doortastend
Geduldig

Meer over Erwin

Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt(en) de situatie in kaart te brengen. Om te weten te komen wat er speelt en waar (direct) behoefte aan is, zodat er meteen actie ondernomen kan worden. Ik ben daarbij luisterend, open, duidelijk en informerend.

Binnen het sociaal domein heb ik ruime ervaring opgedaan als belangenbehartiger en verbinder, waarbij ‘oplossingsgericht’ het belangrijkste uitgangspunt is.

Inmiddels werk ik al weer een aantal jaren als zorgadviseur op het gebied van PGB-zaken en heb ik kennis van het Nederlandse zorgstelsel en ervaring met de regelgeving opgedaan.

Sinds 2020 ben ik gediplomeerd mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner.

Vanuit die rol help ik mensen graag in hun contact met instanties en bij het vinden van passende oplossingen voor hun situatie.

RIS KEIZER - BOLAND

RIS KEIZER - BOLAND

Clientondersteuner

OCO Registratie Nr. 461047668

 Samen
Out-off-the-box
 Analytisch
Ervaringsdeskundige

Meer over Ris

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als ondersteuner en begeleider in complexe, intensieve (beademings)zorg en als ondersteuner, regelaar voor 24-uurs-zorgteams. Daarnaast, door mijn eigen lichamelijke beperkingen en die van mijn echtgenoot, veel wijzer geworden door alle ervaringen. Ik weet ook aardig wat over het beheren van een PGB. De combinatie ervaring en professionele kennis maken mij erg gedreven om voor de belangen van mensen met een zorgvraag op te komen; om hen wegwijs te maken in wet- en regelgeving en overzicht daarin te houden. Belangrijk daarin voor mij zijn; denken en doen in mogelijkheden en het houden van eigen regie; en dat hoef je niet alleen te doen.

LUTINA TOL

LUTINA TOL

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461044564

 Attent
Betrokken
 Empathisch
Creatief

Meer over Lutina

25 Jaar geleden ben ik begonnen als leerling Z-verpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
Ik heb zowel tijdens mijn opleiding als na mijn diplomering op meerdere groepen gewerkt in de VG-zorg en heb uiteindelijk 10 jaar als zorgbemiddelaar gewerkt.
Vanaf 1 november 2020 werk ik als cliëntondersteuner bij ClientondersteuningPLUS.

Ik ben graag behulpzaam en voel mij betrokken in mijn ondersteunende activiteiten, maar altijd vanuit een gelijkwaardige relatie. Daarbij vind ik het belangrijk de eigen kracht van de zorgvrager in te zetten in de ontdekkingstocht naar hetgeen nodig is.

Naast jaren aan ervaring binnen de VG-zorg heb ik binnen ClientondersteuningPLUS toegang tot een breed team met verschillende ervaringsdeskundigen, zodat ik ook andere hulpvragen succesvol voor u uit kan werken.

ROSANNE OLBERTIJN

ROSANNE OLBERTIJN

Cliëntondersteuner

 Empathisch 
 Analytisch
 Meedenker 
Betrokken

Meer over Rosanne

Sinds mijn afstuderen in 2015 heb ik me als onafhankelijke cliëntondersteuner met veel plezier ingezet voor mensen met een beperking. Ik vind het belangrijk om de vraag goed te begrijpen, een vertrouwensband op te bouwen en een gelijkwaardig contact aan te gaan met de mensen met wie ik werk. Door goede afspraken te maken en het overzicht te houden, hoop ik bij te dragen aan het vinden van een passende oplossing.

KARIENE VAN DIJCK

KARIENE VAN DIJCK

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461037682

 Empatisch
Zorgervaring
 Verbinder
Troubleshooter

Meer over Kariene

Uit ervaring weet ik hoe de zorg voor een naaste je leven beïnvloedt. De mantelzorg voor mijn beide ouders dwong mij een aantal jaar geleden in een aardige spagaat betreft het combineren van zorg, werk en gezin. Ik merkte tegelijkertijd dat ik tegen veel onduidelijkheden aanliep. Waar ik moest zijn om bepaalde zaken te regelen? Van het kastje naar de muur en weer terug. Ik werd er moe van en tegendraads. Ook mijn ouders zelf wisten geen weg te vinden in het oerwoud van de zorg.
Zou het niet mooi zijn als iemand jou in deze problematiek ondersteunt? Dan kun jij je zelf kan richten op het leven zelf, en of het behouden van een liefdevolle relatie met degene voor wie je zorgt? Dat wil ik voor je zijn de gids in het oerwoud van de zorg.

DORIEN VAN DER HEIDEN

DORIEN VAN DER HEIDEN

Cliëntondersteuner

 Empathisch
 Luisterend
 Onderzoekend 
Vrolijk

Meer over Dorien

Ooit ben ik mijn werkloopbaan begonnen als verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis. Daarna ervaring opgedaan binnen de Thuiszorg als Verpleegkundig Zorgcentralist en de laatste jaren als Zorgbemiddelaar binnen de Gehandicaptenzorg. 

Door mijn ervaring, zowel in werk als persoonlijk, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het belangrijk is om de vraag achter de vraag van de client te achterhalen.  

Om vandaaruit te kijken naar een antwoord, waarbij het belangrijk is dat de client zijn eigen regie behoudt en zijn eigen keuzes mag maken op basis van de juiste informatie. 

Graag zou ik alle ervaring en kwaliteiten willen gebruiken om weer naast de client te mogen staan in zijn hulpvraag en in het zoeken naar een antwoord op zijn hulpvraag. 

Mijn uitgangspunt is dat ieder mens uniek is in zijn unieke situatie.  

NINA KETTING

NINA KETTING

Teamleider

OCO Registratie Nr. 4661038954

 Betrokken
 Creatief
 Onderzoekend
Analytisch

Meer over Nina

Mijn ouders zijn mijn inspiratiebron om te doen wat ik nu met hart en ziel doe: mensen helpen om hun zorg te regelen. Na een lange carrière als marktonderzoeker heb ik met de opleiding tot mantelzorgmakelaar de kennis vergaard die ik miste toen mijn ouders hulp nodig hadden.

Mijn ervaring als marktonderzoeker helpt mij om informatie boven tafel te krijgen en in perspectief te plaatsen. Ik help mensen om op een rij te krijgen wat zij nodig hebben, hoe zij het liefst iets geregeld willen hebben en om de gewenste en benodigde hulp vervolgens te organiseren.

Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Alles vanuit mijn wens om degene die ik mag helpen ook echt te helpen.

ANKE PEETERS

ANKE PEETERS

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461052287

 Leergierig
 Betrokken
 Verbinden
 Oplossingsgericht

Meer over Anke

In april ga ik starten met de opleiding. En zie er heel erg naar uit om vanaf 15 maart in dienst te treden zodat ik al direct het werken en leren kan combineren.

MARTIN VAN DEN HEUVEL

MARTIN VAN DEN HEUVEL

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461047927

 Betrokken
 Gedreven
 Out of the box
Geïnteresseerd

Meer over Martin

Mijn interesse in de mens is groot. Mijn uitgangspunt is dat het systeem er is voor de mens, en niet andersom. Ik stel de client voorop, en zal er alles aan doen om samen de oplossing te vinden die de client het best past.

JOHAN PAP

JOHAN PAP

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461047111

 Zorgvuldig
 Betrouwbaar
 Vraaggericht
Ervaren

Meer over Johan

Sinds 1984 werk ik binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1987 haalde ik mijn diploma als Z-verpleegkundige en tot op heden ben ik BIG geregistreerd Z-verpleegkundige.

Mijn hart ligt bij de cliënt, de directe zorg en ondersteuning.

In mijn loopbaan kwam daar wel een grotere afstand toe, door leidinggevende functies die ik heb gehad binnen de VG sector.

Om die afstand weer te verkleinen ben ik in 2008 zorgconsulent geworden.

Als taak binnen mijn functie ben ik sinds 2006 vertrouwenspersoon voor medewerkers geweest en sinds 2016 ook Clientvertrouwenspersoon. Met die taak kon ik vorm geven aan het bieden van “hoogwaardige presentie”, waar mijn kracht ligt.

Met ingang van 01-09-2021 stap ik, na ruim 37 jaar over naar Cliënt Ondersteuning Plus waarmee ik mijn hart, maar vooral de cliënt wil volgen.

JANE VAN DORP

JANE VAN DORP

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461048408

 Betrokken
 Luisteraar
 Zorgvuldig
Doortastend

Meer over Jane

Wie ben ik en wat doe ik graag?
Ik ben een gedreven professional met een dienstverlenende houding, die graag een bijdrage levert aan het vergroten van de kwaliteit van het leven van de (kwetsbare) mens.

In mijn loopbaan binnen de zorg voor mensen met een beperking, heb ik ervaren en gezien hoe er bij mensen waarbij er sprake is van een zorgbehoefte én hun betrokkenen, een appèl wordt gedaan op hun draagkracht en hoezeer zij vaak vanuit een overleefmodus invulling geven aan hun leven. Betrokkenen hebben een zware zorgtaak. Daarbij moeten mensen met een zorgbehoefte en hun betrokkenen zich bewegen in een wereld waarbij vaak regels, systemen, bureaucratie en protocollen het uitgangspunt vormen in plaats van de mens met zijn of haar vraag. Ik zet mij er heel graag voor in om te zien wie iemand is, te zien wat iemand nodig heeft om daar vervolgens bij aan te sluiten en daar adequaat op in te spelen.

JOKE VRUGGINK

JOKE VRUGGINK

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461046534

 Betrokken
 Positief
 Daadkrachtig
Probleemoplosser

Meer over Joke

Door ervaringen met het regelen van zorg in mijn directe omgeving heb ik gezien hoe belangrijk onafhankelijke clientondersteuning is.

Na vele jaren gewerkt te hebben in zakelijke dienstverlening als projectmanager, was het tijd voor een verandering.

Ik vind het leuk om mensen te ondersteunen bij het regelen van passende zorg. Hierbij sta ik naast de mantelzorger of de client. Ik ben analytisch en vasthoudend en creatief in het zoeken van oplossingen.

Graag maak ik het verschil voor iemand, die het gebruiken kan.

KRISTIEN VAN DEN BOOM

KRISTIEN VAN DEN BOOM

Telefonische verbinder

 

 Sociaal
 Creatief
 Vrolijk
 Probleemoplosser

Meer over Kristien

Mijn ervaring in diverse banen geeft mij de mogelijkheid om zaken van diverse kanten te belichten. Ik ben nog niet lang werkzaam in de zorgsector maar in de afgelopen 2 jaar heb ik geleerd dat ik het belangrijk vind om de klant goed te horen door een luisterend oor te bieden en mee te denken.

Problemen zijn er om opgelost te worden ook al is dit niet altijd mogelijk. Door op een andere manier te kijken kan er ook een tussenoplossing uit vloeien.

ROBERT KLEIJWEGT

ROBERT KLEIJWEGT

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461052212

 Betrokken
 Betrouwbaar
 Empatisch
 Clientgericht

Meer over Robert

In het verleden ben ik als relatiebeheerder werkzaam geweest in de financiële en fiscale dienstverlening.

Mijn interesse ligt vooral bij de persoonlijke kant van cliënten die ondersteuning nodig hebben. Daarom heb ik een bewuste keuze gemaakt om mij te laten omscholen tot cliëntondersteuner in de zorg.

Ik vind het belangrijk om oprecht en onafhankelijk naast mijn cliënt te kunnen staan bij het organiseren van de zorg die nodig is. Dat is in deze complexe zorgwereld meer dan nodig.

SANDRA MOLIER

SANDRA MOLIER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461045421

 Loyaal
 Empatisch
 Gedreven
Resultaatgericht

Meer over Sandra

Ik ben begonnen als doktersassistente in een huisartspraktijk. Van daaruit heb ik diverse cursussen en opleidingen gevolgd en heb ik zo mijn takenpakket uitgebreid. Uiteindelijk draaide ik zelfstandig spreekuren als Spreekuur Ondersteuner Huisarts en Assistente gespecialiseerd in ouderenzorg. Ook hadden de huisarts en ik samen wekelijks een spreekuur voor kleine chirurgische ingrepen.  Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik het werk mag en kan doen waar mijn hart ligt. Werken met mensen die hulp of zorg nodig hebben, dáár ga ik voor en ik haal alles uit de kast wat in mijn vermogen ligt, om het meest haalbare en de beste zorg te geven en te regelen.  

MARJOLEIN KOOT

MARJOLEIN KOOT

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 4611052339

 Resultaatgericht
 Verbinder
 Open/eerlijk
Creatief

Meer over Marjolein

Ieder ernstig ziek kind heeft recht op de allerbeste zorg en producten.

 Mijn ervaringen als ouder met intensieve en complexe zorgverlening aan onze oudste zoon Kasper met een progressieve stofwisselingsziekte, hebben er toe geleid dat ik als ervaringsprofessional voor ernstig zieke en palliatieve kinderen en hun gezinnen werk. Dat doe ik als onafhankelijk cliëntondersteuner, zelfstandig adviseur, opleidingscoördinator en gastdocent.

 Als geen ander weet ik hoe fijn het is om goede ondersteuning en zorg te krijgen. Vanuit ClientondersteuningPLUS help ik u daarom graag wegwijs te maken in zorgland. Samen ga ik met u op pad en zoeken we naar de best passende oplossing voor uw zorgvraag, hoe groot of klein die ook is.   

MARIANNE WASSINK

MARIANNE WASSINK

Teamleider

 Positief
 Gedreven
 Stabiel
 Analytisch

Meer over Marianne

Samen kom je verder.

Weer terug op de plek waar ik mij jarenlang thuis heb gevoeld; In de cliëntondersteuning. Ik ben de afgelopen 20 jaar actief geweest als maatschappelijk werker, zorgconsulent en leidinggevende in, met name, de gehandicapten- en ouderenzorg en ben er trots op deze ervaring in te kunnen zetten voor ClientondersteuningPLUS.

Samen met anderen werken aan ontwikkeling, dat vind ik belangrijk. Ik werk visie-gestuurd, heb een stabiele persoonlijkheid, kijk naar de positieve kant van dingen en ondersteun mensen graag bij het ontdekken van hun eigen mogelijkheden. Daarbij ben ik goed in het analyseren van complexe situaties en kan doortastend handelen waar nodig.

Ik geloof erin dat de kracht van de zorg zit in de relatie tussen ondersteuner(zorgverlener) en de cliënt. Wees geïnteresseerd in elkaar en samen kom je verder.  

JEROEN VELTHEER

JEROEN VELTHEER

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461046862

 Inclusionist
 Eigen regie
 Niet voor één gat te vangen
Scherp

Meer over Jeroen

Toen één van mijn kinderen 15 jaar geleden “haar inclusie kwijtraakte”, werd buitengesloten van het onderwijs dat ze volgde in ons dorp, is mijn leven veranderd. Ik verruilde de ICT voor het sociaal ondernemerschap, wilde hier iets aan doen, wilde er toe doen. Dat is wat ik iedereen toe wens: een rol hebben die er toe doet. Dat vraagt om regie over het leven, weten of ontdekken wat je wilt en daar bewuste keuzes voor maken. Mijn overtuiging is dat iedereen kan bepalen hoe zijn of haar leven er uit ziet. De daarbij benodigde passende ondersteuning bieden, is het mooiste werk wat er is. Stel de juiste vragen op het juiste moment op de juiste plek zeg ik altijd. En neem als uitgangspunt dat alles kan met wat creativiteit, vasthoudendheid in co-creatie met collega’s, relaties en belanghebbende mensen.

WILLEMIEKE VERDUIN

WILLEMIEKE VERDUIN

Cliëntondersteuner

 

 Ervaringsdeskundig
 Empatisch
 Betrokken
 Leergierig

Meer over Willemieke

De afgelopen 10 jaar heb ik veel persoonlijke ervaring opgedaan binnen de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Wmo en het speciaal onderwijs. Hierdoor heb ik op vrijwillige basis al veel ouders en jeugdigen op weg mogen helpen. Ook verschillende GGZ terreinen, verslavingszorg, Participatiewet en Wsnp zijn mij niet onbekend.

Omdat ik vind dat iedereen een klankbord verdient en ik zelf in het verleden gemist heb dat er iemand naast mij stond die echt mijn belangen behartigde, ben ik in april 2022 begonnen aan de opleiding tot Onafhankelijk Cliëntondersteuner.

Tijdens de opleiding heb ik ook kennis gemaakt met de WLZ. Dit is voor mij een waardevolle aanvulling.

ANGELIQUE DE VREEDE

ANGELIQUE DE VREEDE

Cliëntondersteuner/ Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461043654

 Zorgvuldig
 Sociaal
 Gedreven
 Betrokken

Meer over Angelique

Mijn jarenlange ervaring als zelfstandig onderneemster en het verlangen om iets te betekenen voor de medemens, heeft mij gemaakt tot de persoon die ik ben en waar ik voor sta. Voor mij is de basis van succes dat doen waar ik enthousiast van word. 

Graag wil ik dan ook een bijdrage leveren aan de maatschappelijke zorg, want samenleven doen we samen en met elkaar!

Mijn doel is dat mensen weten dat ik steeds weer zoek naar mogelijkheden die passend zijn bij de ondersteuningsvraag van de client.

TAMARA SHELL - DE BOER

TAMARA SHELL - DE BOER

Cliëntondersteuner/Mantelzorgmakelaar

OCO Registratie Nr. 461051164

 Betrokken
 Leergierig
 Oplossingsgericht
 Invoelend

Meer over Tamara

Levenslange zorgervaring.

Als kind ben ik opgegroeid met een inwonende oma die rolstoel afhankelijk was. Zorg was me met de paplepel in gegeven.  In mijn verdere leven heb ik het geluk gehad met veel verschillende doelgroepen te mogen werken; kinderen, pubers en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme van alle niveaus; Psychiatrische problematiek; NAH (niet aangeboren hersenletsel); Dementie.

Door mijn werk als zorgcoördinator ben ik in aanraking gekomen met WLZ, PGB en alle zaken die daarmee te maken hebben. Vandaaruit is mijn passie geboren de systemen van de wetgeving binnen het zorgdomein nog beter te leren begrijpen

Ik ga graag SAMEN met cliënten en mantelzorgers op zoek naar oplossingen zodat  iedereen de balans in het leven terug kan vinden.

 

JOLANDA VAN DEN KERKHOF

JOLANDA VAN DEN KERKHOF

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461052991

 Betrokken
 Zorgvuldig
 Betrouwbaar
 Empathisch

Meer over Jolanda

Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest als verpleegkundige en ambulant begeleider binnen de GGZ ga ik vanaf november starten als cliëntondersteuner.

Ik vind het belangrijk dat een cliënt de passende zorg krijgt binnen alle kaders die er zijn. Zo moet er ruimte zijn voor een persoonlijk verhaal maar ook transparantie in wat concreet mogelijk is. Samen kom je tot de beste oplossingen.

 

CONNY KOOIJMAN

CONNY KOOIJMAN

Ervaringsdeskundige

 

Ondernemend
Gedreven
Sociaal
 Betrokken

Meer over Conny

Bij ClientondersteuningPLUS ga ik advies geven over waar ik als gehandicapte/cliënt tegen aan loop. En over de ervaring van gehandicapten, chronische zieken en gehandicapten in de breedste zin van het woord. Ik weet heel goed wat het is en hoe het voelt om een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking te hebben.

 

Als ervaringsdeskundige kan ik advies geven over omgaan en ondersteunen van cliënten. Ik ben blij met een beroep als ervaringsdeskundige. Ik heb meer dan 50 jaar ervaring in belangenbehartiging voor verstandelijke beperkten. Na mijn pensionering ben ik fit genoeg om te werken zoals o.a. vergaderingen bij wonen, naar congressen en symposia te gaan en aan webinars mee te doen. Ik geef advies en geef bijdrage een de onderwerpen in o.a. workshops. Verder ben ik van mening dat er meer gebruik gemaakt moet worden van ervaringsdeskundigen; dat mensen met een beperking kunnen meedoen en de toegankelijkheid vergroot kan worden. Ik schrijf hier blogs over. Ik krijg energie van mijn werk, en ben blij dat ik er weer bij hoor.

SUZANNE VAN DER LAAN

SUZANNE VAN DER LAAN

Assistent Cliëntondersteuner

 

Veelzijdig
 Ervaringsdeskundig
Gepassioneerd
Creatief

Meer over Suzanne

In 2018 schreef ik het boek ‘Als liefde het enige medicijn is’. Dit gaat vooral over Sylvan, mijn zoontje (6) die de dodelijke stofwisselingsziekte MLD bleek te hebben. Bij ClientondersteuningPLUS mocht ik als (mede)auteur een boekje schrijven ter inspiratie bij het ‘GoedLevenPlan’. Een bijzonder mooie opdracht!

Vanaf januari 2023 ben ik werkzaam als Assistent Clientondersteuner waarbij ik het intakegesprek afneem en de geschikte clientondersteuner bij uw hulpvraag zoek, of u alleen doorverbindt.

Naast mijn werk bij ClientondersteuningPLUS is het mijn missie op de gedachte over kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven binnen de (kind)zorg bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Het is niet altijd in het belang van de patiënt om bij voorbaat levensreddend te handelen, het is wel van belang dat dat bespreekbaar is. Dit doe ik door het delen van mijn ervaring op meerdere manieren te delen en de dialoog aan te gaan.

JAN DE LEEUW

JAN DE LEEUW

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461046902

 Verbinder
 Loyaal
 Geduldig
 Leergierig

Meer over Jan

Als mantelzorger weet ik hoe belangrijk het is, dat de zorg voor jezelf of naaste goed geregeld is. Mensen ontzorgen en in hun eigen kracht zetten en hen wegwijs maken in het zorglandschap is waar ik je graag bij help. Het hebben en houden van eigen regie “waar mogelijk” is essentieel.

Na 29 jaar als zelfstandige gewerkt te hebben ben ik sinds 1 februari 2023 onafhankelijke cliëntondersteuner WLZ bij ClientondersteuningPLUS geworden.

ESMÉE BONE

ESMÉE BONE

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461053000

 Empathisch
 Mensgericht
 Betrokken
 Enthousiast

Meer over Esmée

Na mijn studie Klinische Psychologie en traineeship Zorg weet ik dat ik graag mensen wil helpen die dat nodig hebben. Door mijn werk als pgb consulent ben ik in aanraking gekomen met de Wlz. Hierdoor weet ik hoe belangrijk het is dat cliënten worden geholpen om passende zorg te vinden.

 Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan als clientondersteuner in Zeist.

MARIËTTE KLOK

MARIËTTE KLOK

Cliëntondersteuner

OCO Registratie Nr. 461052532

 Gedreven
 Pragmatisch
 Vasthoudend
 Inlevend

Meer over Mariëtte

Tijdens mijn ervaring als zorgbemiddelaar en specialist zorgadministratie heb ik dagelijks ervaren hoe complex de regelgeving en financiering van de zorg is. Omdat ik in mijn werk regelmatig het gevoel had dat ik onvoldoende kon betekenen voor cliënten, wilde ik cliëntondersteuner worden.

Graag help ik mensen hun weg vinden in de complexe wereld van wet-, regelgeving en financiering rondom diverse vormen van zorg.

ALIZE HOFMEIJER

ALIZE HOFMEIJER

Junior Officemanager

 

 Sociaal
 Gedreven
 Behulpzaam
 Gestructureerd

Meer over Alize
Ik ben een sociaal persoon die graag in contact staat met mensen. Verder vind ik het prettig om structuur te creëren. En ik vind het belangrijk dat er een prettige werksfeer heerst
PEGGY BAKBOORD

PEGGY BAKBOORD

Cliëntondersteuner

 

Empathisch
Creatief
Open
Verbindend

Meer over Peggy

 Als WLZ verpleegkundige in de thuiszorg, ben ik uitgebreid in aanraking gekomen met zorgvrager en mantelzorgers die advies nodig hebben met regelzaken rondom de zorg en het stukje welzijn. Mijn opgedane ervaring rondom de WLZ en wet en regelgeving zet ik graag in om ervoor te zorgen dat zorgvragers en mantelzorgers meer inzicht hebben wat er mogelijk is waardoor we samen opzoek kunnen gaan naar de zorg die past.

Mijn levens motto is:

Het zekerste teken van wijsheid is onverstoorbare vriendelijkheid.

DANIËLLE DE MOL MONCOURT

DANIËLLE DE MOL MONCOURT

Telefonisch verbinder

 

 Puntjesverbinder
 Probleemoplosser
 Verlichter
 Bedenker

Meer over Daniëlle

Mijn ervaring bevindt zich van mode tot journalistiek, van hulpverlening als coach tot telefonische hulpverlening voor gestrande passagiers in het buitenland. 

De rode draad echter, is altijd mensen zich goed laten voelen over zichzelf. Als iemand van binnen en van buiten op zijn of haar plek staat, zie je mensen groeien. 

Verbinder, schakelaar en groeier dus. 

MARJOLIJN ADEMA

MARJOLIJN ADEMA

Mantelzorgmakelaar

 

 Vasthoudend
 Kwaliteitsgericht
 Sociaal
 Betrokken

Meer over Marjolijn

Van oorsprong ben ik (wijk-) verpleegkundige en nog steeds Big-geregistreerd. Door mijn jarenlange ervaring op allerlei werkterreinen van de zorg (o.a. ziekenhuis en thuiszorg) is de liefde voor de steeds complexer wordende ouderenzorg ontstaan.

De problematiek op het fysieke en mentale vlak die met het ouder worden vaak gepaard gaat, geeft mij  de uitdaging om voor de vaak overbelaste mantelzorger de zorg goed te regelen. Het is mijn wens om met de cliënt, diens mantelzorger en netwerk de zorg zo te organiseren dat er niet alleen aan het fysieke, maar ook aan het welzijn van de cliënt en het netwerk wordt gedacht. Ik kan u bijvoorbeeld helpen bij indicaties voor de WLZ, de zorgbekostiging, de zorginzet en hulpmiddelen. Dit moet gericht zijn op het voorkomen van problemen zodat de cliënt –als het mogelijk is in eigen regie-  zo lang mogelijk veilig thuis kan blijven wonen.

MARGREET FISCHER

MARGREET FISCHER

Cliëntondersteuner

 

Betrokken
Doortastend
Creatief
Meelevend

Meer over Margreet

Bijdragen aan een fijn en zo zelfstandig mogelijk leven voor kwetsbaren in de samenleving!