Onderzoek naar leren en verbeteren in de langdurige zorg - ClientondersteuningPLUS
Onderzoek naar leren en verbeteren in de langdurige zorg

Bron: Redactie KLIK – 18 januari 2023

Branchebreed blijkt er veel behoefte aan lerende organisaties in de langdurige zorg. Die wens zit zowel bij cliënten-, kennis-, branche- als beroepsorganisaties.

Terugkoppeling

Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar leren en verbeteren in de langdurige zorg. Het blijkt belangrijk om inzicht te hebben in hoe cliënten de zorg en de kwaliteit van hun leven ervaren. Dat inzicht kan immers helpen om bij te leren en de zorg te verbeteren als dat nodig is. Maar dan moeten zorgprofessionals wel een terugkoppeling krijgen van die inzichten.

Begeleiders in de gehandicaptenzorg stellen zelf vaak open vragen aan cliënten over de ervaren kwaliteit van zorg en leven. Dit gebeurt in evaluatiegesprekken en tijdens de dagelijkse zorgverlening. Een klein deel van hen gebruikt ook vragenlijsten of observatielijsten. Juist de mening van de cliënt zelf (of zijn/haar naaste) zorgt ervoor dat verbeteringen worden doorgevoerd.