Onderzoek naar leerlingenvervoer - ClientondersteuningPLUS
Onderzoek naar leerlingenvervoer

Nieuws > Onderzoek naar leerlingenvervoer

Onderzoek naar leerlingenvervoer

 

Bron: Ouders & Onderwijs

We doen een onderzoek onder ouders naar leerlingenvervoer. Het is een onderwerp waarover we veel signalen krijgen van ouders. Op basis van de analyse van de ervaringen gaan we in gesprek met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Onderwijs over mogelijke verbeteringen.

We willen graag in kaart brengen wat de ervaringen zijn met het (aanvragen van) leerlingvervoer. We roepen ouders met kinderen die ermee te maken hebben vooral op deel te nemen aan het onderzoek. Vul de vragenlijst in.

Klachtenregen
Eerder riep onze directeur Lobke Vlaming in verschillende media op om iets te doen aan de lange reistijd van veel leerlingen. Ze gaf aan dat Ouders & Onderwijs hierover vaker uit het hele land klachten en signalen van ouders krijgt. ‘Er wordt een planning gemaakt en als jij de pech hebt als eerste te zijn, moet je het hele ritje mee.’ Juist voor deze leerlingen is dat niet passend vindt Vlaming. ‘Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ze zijn meestal extra kwetsbaar en zitten soms wel anderhalf uur per dag in dat busje. Daar moet iets aan gebeuren.’