Onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb - ClientondersteuningPLUS
Onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb

Nieuws > Eindrapportage van het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb

Eindrapportage van het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb

 

In September 2021 is de eindrapportage van het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb door het ministerie van VWS gepubliceerd. Per Saldo heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek van Significant Public. Het onderzoek heeft duidelijke uitkomsten opgeleverd. Op hun website gaan ze in gesprek met hun leden. Op welke onderdelen moeten we doorpakken voor weer een sterk en stevig pgb? 

Het onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport geeft conclusies en aanbevelingen over een aantal thema’s. Binnen die thema’s schetsen de onderzoekers toekomstscenario’s. We zijn blij dat het overgrote deel van de conclusies en aanbevelingen overeenkomen met onze visie. Wat wij vinden dat moet gebeuren staat in ons programma 2021 – 2025. Nu het allemaal onderzocht is, willen we daadwerkelijk met oplossingen aan de slag.