Onderzoek meerzorgregeling - ClientondersteuningPLUS
Onderzoek meerzorgregeling

Nieuws > Onderzoek meerzorgregeling

Onderzoek meerzorgregeling

Resultaten van het onderzoek en bijbehorende brief aan de zorgkantoren.

Meerzorg is zorg voor een cliënt met een bijzonder zware zorgvraag. Deze cliënt heeft meer zorg nodig dan waar hij op grond van het hem geïndiceerde zorgprofiel recht op heeft.

Het zorgkantoor oordeelt op aanvraag van de zorgaanbieder of meer zorg nodig is om te kunnen voorzien in de zorgbehoefte van de cliënt (en/of er iets anders nodig is zoals aanpassing van context en/of inzet extra deskundigheid). De NZa aanleiding heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de uitvoering van de regeling meerzorg. Uit dit onderzoek blijkt dat met name mensen met een VG07 indicatie gebruik maken van deze meerzorg regeling. Ons team Nieuw Perspectief werkt met deze mensen en gaat samen met hen, naasten en zorgverleners op zoek naar een andere aanpak. Een aanpak die ook werkt op de langere termijn en die niet perse meer geld moet kosten.