NZa verwacht voldoende budget voor langdurige zorg - ClientondersteuningPLUS
NZa verwacht voldoende budget voor langdurige zorg

NZa verwacht voldoende budget voor langdurige zorg

Bron: NZa

 

Goed nieuws! Er is in 2022 voldoende geld beschikbaar voor het vergoeden van de langdurige zorg. Dit verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een nieuwe prognose.

Omdat de instroom van nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis in de langdurige zorg recent licht afneemt, verwachten ze dat het budgettair kader toereikend zal zijn. Dit schrijven ze in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bij ClientondersteuningPLUS hopen we dat er ook snel een besluit genomen gaat worden over het budget voor cliëntondersteuning. Zodat clïenten die onder de wet langdurige zorg vallen een beroep kunnen blijven doen op de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees het volledige artikel op de website van NZa.