Nieuwe tarieven pgb in Wlz en Zvw met hogere indexering - ClientondersteuningPLUS
Nieuwe tarieven pgb in Wlz en Zvw met hogere indexering

Nieuws > Nieuwe tarieven pgb in Wlz en Zvw met hogere indexering

Nieuwe tarieven pgb in Wlz en Zvw met hogere indexering

 

Op 21 juli 2021 is bekend gemaakt dat het pgb budget met 0.61% zou worden aangepast aan de prijsstijgingen, de zogenaamde indexatie.

Door de Christenunie en de SP is er vervolgens een motie ingediend voor hogere indexatie voor hogere zorgsalarissen.

Dit heeft als gevolg dat het indexatiepercentage van 0.61% naar 2,56% is gestegen.