Nieuwe systematiek voor meerzorg profielen per 1 juli 2022 - ClientondersteuningPLUS
Nieuwe systematiek voor meerzorg profielen per 1 juli 2022

Nieuws > Nieuwe systematiek voor meerzorg profielen per 1 juli 2022

Nieuwe systematiek voor meerzorg profielen per 1 juli 2022

 

Een meerzorg profiel is, aansluitend op de ZZP’s, een vast budget waarvoor de meerzorg geleverd moet worden. Meerzorg is bedoeld voor cliënten die meer zorg nodig hebben dan waar zij op grond van hun zorgprofiel recht op hebben. Er wordt per sector een beperkt aantal profielen (bijv. laag – midden – hoog) vanuit inhoud opgebouwd en hier wordt een gemiddeld budget aan gekoppeld. Hiernaast blijft er een mogelijkheid om maatwerk toe te passen voor die situaties die uiteindelijk het hoogste profiel overstijgen.