Kennisgebied > Multiprobleemgezinnen

Multiprobleemgezinnen

 

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief. Deze gezinnenhebben vaan meerdere problemen. Denk aan schulden, criminaliteit, problematische echtscheidingen, één ouder gezinnen of meerdere gezinsleden met een beperking. Maar ook geen diagnose of erkenning van het ziektebeeld of zwaar overbelaste mantelzorgers.

De ondersteuning van een multiprobleemgezin vraagt om een andere aanpak van onze cliëntondersteuners. Zij worden hierin bijgestaan door professionals vanuit de pilot van Volwaardig leven.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert.

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

Een aantal van onze clientondersteuners is expert in alles waar iemand met hersenletsel mee te maken kan krijgen. Zij helpen bij het omgaan met de veranderde situatie en bij het maken van keuzes.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Onze kennis zetten we in om te zorgen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

Sociale rol versterking

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Ook mensen met een beperking hebben tal van mogelijkheden.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

Gehandicaptenzorg

Wij helpen iedereen van gezinnen met een kind met een beperking, jongvolwassenen met een LVG-indicatie tot volwassenen en ouderen en zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

GGZ

Wij verzorgen de indicatie aanvraag bij het CIZ en ondersteunen de cliënt bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie.