Missie, visie en werkwijze - ClientondersteuningPLUS

Missie

Het is onze missie om de complexe wereld van de zorg beter begrijpbaar te maken voor onze cliënten. Zodat zij een betere afweging kunnen maken tussen de vele verschillende mogelijkheden en beperkingen waar zij mee te maken krijgen. Vanuit onze expertise, ons netwerk en onze creativiteit willen wij waarborgen dat onze cliënten de invulling van hun zorgvraag vinden die in hun situatie het beste past. Door op deze wijze de juiste zorg te verwezenlijken kan intensievere (en vaak kostbaardere) mogelijk onnodige zorg voorkomen worden.

Visie

ClientondersteuningPLUS wil de vele mogelijkheden van invulling van de zorgbehoefte voor iedereen bereikbaar en beschikbaar maken. Dit door haar cliënten met al haar kennis en professionaliteit terzijde te staan en door hen te ondersteunen in het keuzeproces. Hierbij staat het belang van de cliënt voorop en nemen wij een onafhankelijke positie in ten opzichte van alle partijen waarmee onze cliënten te maken hebben. In samenspraak met alle partijen, vooral de partijen die een regisserende rol hebben in de zorg, willen wij de inhoud van onafhankelijke cliëntondersteuning vormgeven op een wijze die ertoe leidt dat meer cliënten ondersteund kunnen worden in het adequaat invullen van de zorgvraag.

Werkwijze

Wij staan naast de cliënt, denken mee (onafhankelijk van derde partijen) en betrekken het sociale netwerk en de mantelzorger bij het vinden van de juiste weg. Wij hebben ervaring op het gebied van zorg gerelateerde vragen die te maken hebben met wonen, welzijn, financiën en werk of uitkering. De onafhankelijke cliëntondersteuner is breed inzetbaar als sociaal professional.