Maximum uurtarief voor budgethouders van vóór 1 januari 2014 - ClientondersteuningPLUS
Maximum uurtarief voor budgethouders van vóór 1 januari 2014
Nieuws > Maximum uurtarief voor budgethouders van vóór 1 januari 2014:

Maximum uurtarief voor budgethouders van vóór 1 januari 2014

Via zorgkantoor Zilveren Kruis hebben wij het volgende belangrijke nieuws voor budgethouders vernomen. Ook de andere zorgkantoren zijn hiervan op de hoogte:

Voor budgethouders die vanaf 2014 een pgb hebben, geldt een informeel tarief van maximaal € 20 per uur. Voor budgethouders die voor 1 januari 2014 een pgb hadden, geldt dit tarief niet. Zij mogen een hoger tarief met hun informele zorgverleners afspreken en declareren.

Een aantal zorgkantoren hanteert bij budgethouders met een pgb voor 1 januari 2014 het maximale uurtarief voor informele zorg bij de regelingen extra kosten thuis (EKT) en de regeling meerzorg. Dit gebeurt momenteel op verschillende manieren. Zo wordt bij aanvragen voor beide regelingen de pgb-begroting aangepast door voor de extra uren voor informele zorg uit te gaan van een bedrag van € 20 per uur. Ook komt het voor dat bij een aanvraag voor beide regelingen voor budgethouders van voor 1 januari 2014 het maximale informele uurtarief geldt voor zowel het pgb-basisbedrag als de aanvulling.

Deze werkwijze is door juristen van zorgkantoor Zilveren Kruis getoetst en daaruit is naar voren gekomen dat deze juridisch niet houdbaar is. Het betreft hier een specifieke overgangsgroep voor wie overgangsrecht is gecreëerd, wanneer hier nu van wordt afgeweken wordt gehandeld in strijd met de algemene beginselen behoorlijk bestuur; meer in het bijzonder het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken.

Het maximum uurtarief van € 20 kan dus niet dwingend worden opgelegd.