Klacht indienen - ClientondersteuningPLUS

Klacht indienen

Natuurlijk hopen wij dat u tevreden bent over onze ondersteuning. Het kan voorkomen dat u dat toch niet bent. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden over één van onze cliëntondersteuners? Dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht kan worden ingediend door een cliënt van de cliëntondersteuner waarover wordt geklaagd of een naaste van de cliënt, zoals ouder of mentor. In het geval de klacht wordt ingediend door een ander dan de cliënt, kan de klachtencommissie verlangen dat de indiener van de klacht aantoont bevoegd te zijn de klacht in te dienen. Een klacht kan niet worden ingediend door een zorgaanbieder of zorgverlener. Wij nemen klachten nooit telefonisch aan; wij verwijzen altijd naar het klachtenformulier op onze website.

Onze interne klachtencommissie bestaat uit 3 onafhankelijke cliëntondersteuners.

Je kunt dit formulier ook uitprinten en opsturen naar:

ClientondersteuningPLUS
T.a.v. de klachtencoördinator
Antwoordnummer 402
8160 VB EPE

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht?

Dan kunt u binnen 6 maanden na het incident een klacht indienen  op www.registerplein.nl

Bekijk hier het klachtenreglement van Registerplein.