Kansen en risico's voor wijkverpleegkundigen - ClientondersteuningPLUS
Kansen en risico’s voor wijkverpleegkundigen

Nieuws > Kansen en risico’s voor wijkverpleegkundigen

Experiment nieuwe bekostiging wijkverpleging: kansen en risico’s voor wijkverpleegkundigen

 

Vanaf volgend jaar wordt er vijf jaar lang geëxperimenteerd met een andere bekostiging voor de wijkverpleging. Doel van het experiment is de bekostiging zo in te richten dat er meer ruimte komt voor de professionele vaardigheden van de wijkverpleegkundige, en er afscheid kan worden genomen van het ‘uurtje-factuurtje’- principe. Waar nu nog alleen wordt vergoed voor de feitelijke zorgverlening, is straks het cliëntprofiel leidend.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met onder meer V&VN een convenant getekend waarin is afgesproken hoe wordt gewerkt aan een toekomst waarin niet de verleende zorg leidend is in de financiering, maar het cliëntprofiel. Aan dat profiel hangt een budget met uur-, week- of maandtarieven. Daarmee zet de wijkverpleegkundige via indicatie de zorg in die nodig is voor de gewenste resultaten. In het bestaande systeem komt dat geld pas vrij als de zorg is verleend.

De cliëntprofielen zijn ontwikkeld met wijkverpleegkundigen en verplegingswetenschappers. Vier grote zorgorganisaties hebben in een pilot meegewerkt aan de ontwikkeling van vragenlijsten die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het juiste profiel. Dat profiel heeft grote voorspellende waarde voor het (toekomstig) zorggebruik.

Vanaf volgend jaar kunnen zorgaanbieders kiezen voor het experiment met de nieuwe bekostiging als zij daartoe een contract sluiten met de zorgverzekeraar. Het huidige systeem blijft bestaan voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en voor het persoonsgebonden budget.

Lees het hele artikel van VEN VN over doorontwikkeling van het experiment en hoe wat meer risico’s en succesfactoren zijn. 

Bron: VENVN