Jeugdigen kunnen ook een langdurige beschikking krijgen - ClientondersteuningPLUS
Jeugdigen kunnen ook een langdurige beschikking krijgen

Nieuws > Jeugdigen kunnen ook een langdurige beschikking krijgen

Jeugdigen kunnen ook een langdurige beschikking krijgen

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis schrijft een brief aan de wethouders Jeugd van alle gemeenten. Hierin staat dat jeugdigen en gezinnen met een langdurige zorgvraag ook in de Jeugdwet een langdurige beschikking kunnen krijgen. De heer Blokhuis doet dringend verzoek aan de wethouders om deze langdurige beschikkingen ook daadwerkelijk af te geven.

Er is besloten om de Wet langdurige zorg (Wlz) niet open te stellen voor jongeren met een complexe psychische aandoening. Vandaar de vraag van de staatssecretaris om beschikking te geven die past bij de situatie van de jeugdigen en hun gezin.