Kennisgebied > Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

 

Als u afhankelijk bent van een hulpmiddel herkent u waarschijnlijk wel de daarbij behorende problemen. Denk aan lange wachttijden bij levering of reparatie, niet de juiste hulpmiddelen of geen financiering voor het hulpmiddel naar wens. Kortom, de frustratie kan flink oplopen. Onze clientondersteuners kunnen kunnen ook geen ijzer met handen breken, maar wij hebben wel de juiste kennis van de processen. Wij kunnen u helpen zodat hulpmiddelen of woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden. Van een trap aanpassing in huis, geschikte mantelzorgwoningen of aanpassingen een uw auto. Wij helpen u graag verder.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

Persoons gebonden budget

In beide gevallen en in alle wetten bieden wij ondersteuning bij het aanvragen en opstarten van een PGB.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert.

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

Zorg en Onderwijs

Veel ouders van een kind met een beperking lopen tegen legio problemen aan. Wij hebben de kennis om u met raad en daad bij te staan.

Sociale rol versterking

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Ook mensen met een beperking hebben tal van mogelijkheden.

Gehandicaptenzorg

Wij helpen iedereen van gezinnen met een kind met een beperking, jongvolwassenen met een LVG-indicatie tot volwassenen en ouderen en zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.