Kennisgebied > Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

 

Als u afhankelijk bent van een hulpmiddel herkent u waarschijnlijk wel de daarbij behorende problemen. Denk aan lange wachttijden bij levering of reparatie, niet de juiste hulpmiddelen of geen financiering voor het hulpmiddel naar wens. Kortom, de frustratie kan flink oplopen. Onze clientondersteuners kunnen kunnen ook geen ijzer met handen breken, maar wij hebben wel de juiste kennis van de processen. Wij kunnen u helpen zodat hulpmiddelen of woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden. Van een trap aanpassing in huis, geschikte mantelzorgwoningen of aanpassingen een uw auto. Wij helpen u graag verder.

Sociale rol versterking

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Ook mensen met een beperking hebben tal van mogelijkheden.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

Een aantal van onze clientondersteuners is expert in alles waar iemand met hersenletsel mee te maken kan krijgen. Zij helpen bij het omgaan met de veranderde situatie en bij het maken van keuzes.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

TEAM Nieuw Perspectief

TEAM Nieuw Perspectief werkt persoonsgericht en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de persoon en het netwerk. We luisteren en prikkelen tot anders denken.

GGZ

Wij verzorgen de indicatie aanvraag bij het CIZ en ondersteunen de cliënt bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie.

Persoons gebonden budget

In beide gevallen en in alle wetten bieden wij ondersteuning bij het aanvragen en opstarten van een PGB.

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

Zorg en Onderwijs

Veel ouders van een kind met een beperking lopen tegen legio problemen aan. Wij hebben de kennis om u met raad en daad bij te staan.