Dienstverlening > Herindicatie

(her)Indicatie aanvragen

ClientondersteuningPLus heeft veel ervaring met het aanvragen van indicaties Wet Langdurige Zorg. Dit doen wij via het digitale systeem van het CIZ: Portero. Een goede Wlz aanvraag met passende medische onderbouwing wordt in de meeste gevallen binnen vijf werkdagen gehonoreerd met een toekenning. Een aanvraag voor een VG-indicatie, zeker bij kinderen, neemt meer tijd in beslag. Echter is het slagingspercentage hier ook hoog.

Begeleiding van een indicatie aanvragen

Om de aanvraag van de indicatie in goede banen te leiden bereiden wij u zo goed mogelijk voor. Daarnaast kunnen wij indien gewenst bij het gesprek aanwezig zijn. Mocht de aanvraag toch onverhoopt worden afgewezen, dan kunnen wij helpen met een bezwaar.

Hulp bij een herindicatie aanvragen

Is er al een Wlz indicatie maar is deze inderdaad niet langer passend, dan helpen wij u bij het aanvragen van een herindicatie. Allereerst kijken we of uw indicatie niet meer passend is of dat aan andere oplossingen zoals aanvraag extra budget gedacht kan worden. Vervolgens informeren wij over procedure en de risico’s van een herindicatie. Wij helpen u bij dossieropbouw en doen de aanvraag digitaal bij het CIZ.

Wmo of jeudgwet indicatie aanvragen

Wilt u een Wmo of Jeugdwet indicatie aanvragen? Ook dan kunt u onze hulp inroepen. Wij maken samen met u een Persoonlijk Plan. Dit zorgt voor een goede onderbouwing van de aanvraag en indien u wenst kunnen wij aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek.

Indicatie voor persoonlijke verzorging en verpleging

Voor een indicatie voor Persoonlijke verzorging en/of verpleging moet er een aanvraag ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. Deze aanvraag wordt gedaan door de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie van uw keuze.  Heeft u hier vragen over, kunt u de juiste wijkverpleegkundige niet vinden, of heeft u hulp nodig bij een aanvraag in het PGB? Dan kunnen wij voor u op zoek naar een indicerend verpleegkundige.