Kennisgebied > GGZ naar Wlz

(overgang van) GGZ naar Wlz

 

De groep mensen met psychiatrische problemen, die een indicatie Beschermd wonen of Ambulante begeleiding hebben vanuit de gemeente, vallen vanaf januari 2021 onder de Wet Langdurige zorg.

Als cliëntondersteuner kunnen wij de indicatie aanvraag bij het CIZ verzorgen. Daarnaast kunnen wij de cliënt ondersteunen vanaf de datum dat de indicatie is afgegeven bij alle vragen die hij of zij heeft. Denk hierbij aan alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie die door de wijziging van de indicatie plaatsvindt. In het team van ClientondersteuningPLUS hebben wij meerdere cliëntondersteuners met ervaring als verpleegkunidge of begeleider in de GGZ. Hierdoor kunnen ze u met de juiste informatie zo uitgebreid mogelijk adviseren en ondersteunen.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Onze kennis zetten we in om te zorgen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen sneller en beter geregeld worden.

TEAM Progressieve ziekten

Snel en adequaat handelen, kennis van de verschillende ziektebeelden én oog voor de naasten zijn de speerpunten van dit team.

Persoons gebonden budget

In beide gevallen en in alle wetten bieden wij ondersteuning bij het aanvragen en opstarten van een PGB.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is niet meer zo eenvoudig als het was; je aanmelden bij het bejaarden- of verzorgingshuis en wachten op een plekje. Langer thuis wonen is wat de meeste ouderen willen en ook wat de overheid stimuleert.

Ouderinitiatieven

Wij helpen u bij de zoektocht naar een plek voor uw (volwassen) kind met beperking.

GGZ

Wij verzorgen de indicatie aanvraag bij het CIZ en ondersteunen de cliënt bij alle vragen die te maken hebben met de mogelijk nieuwe situatie.

Ervaringsdeskundigen

De meeste cliëntondersteuners van ClientondersteuningPLUS weten wat het is om mantelzorger of naaste te staan.

Gehandicaptenzorg

Wij helpen iedereen van gezinnen met een kind met een beperking, jongvolwassenen met een LVG-indicatie tot volwassenen en ouderen en zowel thuiswonend als in een ouderinitiatief of in een instelling.

Multiprobleemgezinnen

Vanuit Pilot 5 van Volwaardig Leven ondersteunen wij 36 gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief.

TEAM Niet Aangeboren Hersenletsel

Een aantal van onze clientondersteuners is expert in alles waar iemand met hersenletsel mee te maken kan krijgen. Zij helpen bij het omgaan met de veranderde situatie en bij het maken van keuzes.

Wilt u hulp en advies van een onafhankelijke professional? Neem contact op en we gaan direct voor u aan de slag.