Gemeenten - ClientondersteuningPLUS

Voor gemeenten

Sinds 2019 ondersteunen wij gemeenten in Nederland bij het doen van complexe aanvragen: Wet Langdurige Zorg. Denk aan kinderen onder de 18 of mensen met psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden wij cliëntondersteuning Wmo op casus niveau op speciaal verzoek bij gemeenten in vastgelopen problematiek of waar specifieke kennis nodig is.

De afgelopen 5 jaar was ons belangrijkste doel: heel goed te worden in het ondersteunen van mensen met een Wlz-indicatie. Nu slaan wij onze vleugels uit richting Wmo cliëntondersteuning. Het doel voor 2024/2025 is een contract hiervoor met minimaal 10 gemeenten. De eerste stappen hierin zijn al gezet.

Wat hebben wij te bieden?

Levensbrede cliëntondersteuning voor alle inwoners die gebruik maken van Wmo voorzieningen en/of algemene voorzieningen, waarin we meebewegen in de mogelijkheden en onmogelijkheden in de zorg van vandaag en morgen. ClientondersteuningPLUS ziet het als haar opdracht de cliënt mee te nemen in de snel veranderende wereld van de zorg. Zowel gehandicaptenzorg als ouderenzorg zullen de noodzakelijke omslag moeten maken naar meer toekomstbestendige, betaalbare, en kwalitatief goede Wlz-zorg voor de cliënten met de zware of complex zorgvraag.

De toegankelijkheid voor cliënten met een minder zware zorgvraag zal hier hoe dan ook door in het geding komen. Wij vinden dat cliëntondersteuners een belangrijke bemiddelende rol hierin kunnen spelen door het samen met cliënt en netwerk met creativiteit te kijken naar alternatieven die wel haalbaar zijn. Kennis van inzet en financiering van (digitale) innovaties, zien wij als een belangrijk onderdeel hiervan. Deze niet eenvoudige taak voeren wij graag samen uit met zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders. Alleen met elkaar kunnen we deze uitdaging aan.

Heeft uw gemeente de onafhankelijke positie van de cliëntondersteuner hoog in het vaandel staan? En wil de gemeente graag willen samenwerken met een organisatie die zowel deskundigheid als creativiteit biedt aan uw inwoners? Neem dan contact op met onze afdeling contractbeheer. contractbeheer@clientondersteuningplus.nl