Dienstverlening > Gemeenten

Voor gemeenten

Voor een groeiend aantal gemeenten in Nederland doen wij speciale projecten op het gebied van overgang van cliënten van de Jeugdwet of Wmo naar Wet Langdurige Zorg.

Zo doen wij een aantal projecten om specifiek kinderen en jongeren die onder de Jeugdwet vallen over te brengen naar de Wet Langdurige Zorg. Wij geven hierbij voorlichting aan de ouders over wat overgang naar de Wlz voor hen (en hun kind) betekent. We beoordelen de kans van slagen van een indicatie-aanvraag en doen de indicatie-aanvraag. Na toekenning van een Wlz-indicatie kunnen wij uiteraard de betreffende kinderen en hun ouders ondersteunen vanuit onze positie als onafhankelijke cliëntondersteuner voor de Wlz.

Projecten voor ouderen

In een aantal gemeenten doen wij soortgelijke trajecten voor ouderen die nu (nog) onder de WMO vallen. Veel ouderen hikken aan tegen de Eigen Bijdrage. Betalen voor zorg die nu gratis is, waarom? Wij informeren uitgebreid over de overstap naar deze indicatie en de consequenties hiervan en doen vervolgens een goed onderbouwde aanvraag bij het CIZ.

Begeleiding naar Wlz

Tenslotte zijn wij in een aantal gemeenten gecontracteerd om de overgang van cliënten die een GGZ-indicatie hebben naar de Wlz te begeleiden.

Voordelen van de samenwerking van ClientondersteuningPLUS en gemeenten

De voordelen voor deze samenwerking zijn legio; de gemeente bespaart geld omdat cliënten overgaan naar een zorgwet die passender is, cliënten zijn blij omdat er een indicatie ligt die voor de rest van het leven wordt afgegeven en er dus geen rompslomp meer is met herindicaties en na afgifte van de indicatie Wet Langdurige Zorg kunnen wij blijvend ondersteunen vanuit onze overeenkomsten met de zorgkantoren.

Heeft de gemeente die u vertegenwoordigt ook moeite de kosten binnen het sociaal domein in toom te houden? Bel ons wij denken graag mee in mogelijkheden!