Dienstverlening > Gemeenten

Voor de gemeenten

Voor diverse gemeenten in Nederland doen wij speciale projecten op het gebied van overgang van clienten van de ene naar de andere zorgwet.

Zo doen wij een aantal projecten om specifiek kinderen en jongeren die onder de Jeugdwet vallen over te brengen naar de Wet Langdurige Zorg. Wij geven hierbij voorlichting aan de ouders over wat overgang naar de Wlz voor hen (en hun kind) betekent, we beoordelen de kans van slagen van een indicatie-aanvraag en doen de indicatie-aanvraag. Na toekenning van een Wlz-indicatie kunnen wij uiteraard de betreffende kinderen en hun ouders ondersteunen vanuit onze positie als onafhankelijke clientondersteuner voor de Wlz.

In een aantal gemeenten doen wij soortgelijke trajecten voor mensen die nu (nog) onder de WMO vallen.

Tenslotte zijn wij in een aantal gemeenten gecontracteerd om de overgang van clienten die een GGZ-indicatie hebben naar de Wlz te begeleiden.

Wilt u hulp en advies van een onafhankelijke professional? Neem contact op en we gaan direct voor u aan de slag.